Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fel i häst

Leinehed, Victoria LU (2016) LAGM01 20161
Department of Law
Abstract (Swedish)
Tvister i anslutning till handel med hästar är vanligt förekommande varvid komplicerade rättsfrågor ofta uppstår och ställs på sin spets. Är den nyförvärvade hopphästen behäftad med ett köprättsligt fel med hänvisning till att den inte vill hoppa? Anses en häst felaktig till följd av att den vid en röntgenundersökning visar sig vara behäftad med en lös benbit? Vilken betydelse har avtalet i sammanhanget och vilka rättsregler träder in om ett avtal mellan parterna inte ligger till grund för hästköpet? För att besvara en fråga av nämnda karaktär krävs en noggrann iakttagelse av samtliga omständigheter som förekommit vid hästköpet. Huruvida en defekt eller en avvikelse hos en häst utgör ett köprättsligt fel eller inte prövas i det enskilda... (More)
Tvister i anslutning till handel med hästar är vanligt förekommande varvid komplicerade rättsfrågor ofta uppstår och ställs på sin spets. Är den nyförvärvade hopphästen behäftad med ett köprättsligt fel med hänvisning till att den inte vill hoppa? Anses en häst felaktig till följd av att den vid en röntgenundersökning visar sig vara behäftad med en lös benbit? Vilken betydelse har avtalet i sammanhanget och vilka rättsregler träder in om ett avtal mellan parterna inte ligger till grund för hästköpet? För att besvara en fråga av nämnda karaktär krävs en noggrann iakttagelse av samtliga omständigheter som förekommit vid hästköpet. Huruvida en defekt eller en avvikelse hos en häst utgör ett köprättsligt fel eller inte prövas i det enskilda fallet och kan med beaktande av hästens användningsområde med flera faktorer resultera i olika utfall. Hästen används ofta till flera typer av ändamål vilket är av direkt relevans vid felbedömningen. Att hästen är behäftad med en defekt eller en avvikelse innebär inte nödvändigtvis att hästen i köprättslig mening ska anses felaktig. En avvikelse kan också jämställas med ett skönhetsfel men har då sällan någon inverkan på hästens användbarhet. Skönhetsfelet kan dock vara i strid med avtalet och därför utgöra en felaktighet på den grunden. Att invärtes fel generellt sätt utgör dolda fel är ett felaktigt påstående. Huruvida ett fel är dolt eller inte beror på om felet i det enskilda fallet vid en sedvanlig undersökning borde uppmärksammats eller inte. Undersökningspliktens omfattning kan med hänsyn till uttalanden från säljarens sida med flera omständigheter såväl inskränkas som utvidgas. I många avseenden påverkas hästen av yttre omständigheter vilket i förening med hästens egna förutsättningar och egenskaper kan medföra en betydande svårighet att fastställa när ett fel uppkommit. En defekt kan vara medfödd men kan även uppkomma vid t.ex. en överansträngning av hästen. Även om ett fel i och för sig kan konstateras föreligga i hästen är dock tidpunkten då felet uppkommit en avgörande faktor. Därför är det inte förvånande att fler än en felgrund kan aktualiseras och därmed även ska beaktas vid bedömningen av om hästen är behäftad med ett köprättsligt fel. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Leinehed, Victoria LU
supervisor
organization
course
LAGM01 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
language
Swedish
id
8873780
date added to LUP
2016-06-17 13:50:47
date last changed
2019-11-05 11:17:32
@misc{8873780,
 abstract   = {Tvister i anslutning till handel med hästar är vanligt förekommande varvid komplicerade rättsfrågor ofta uppstår och ställs på sin spets. Är den nyförvärvade hopphästen behäftad med ett köprättsligt fel med hänvisning till att den inte vill hoppa? Anses en häst felaktig till följd av att den vid en röntgenundersökning visar sig vara behäftad med en lös benbit? Vilken betydelse har avtalet i sammanhanget och vilka rättsregler träder in om ett avtal mellan parterna inte ligger till grund för hästköpet? För att besvara en fråga av nämnda karaktär krävs en noggrann iakttagelse av samtliga omständigheter som förekommit vid hästköpet. Huruvida en defekt eller en avvikelse hos en häst utgör ett köprättsligt fel eller inte prövas i det enskilda fallet och kan med beaktande av hästens användningsområde med flera faktorer resultera i olika utfall. Hästen används ofta till flera typer av ändamål vilket är av direkt relevans vid felbedömningen. Att hästen är behäftad med en defekt eller en avvikelse innebär inte nödvändigtvis att hästen i köprättslig mening ska anses felaktig. En avvikelse kan också jämställas med ett skönhetsfel men har då sällan någon inverkan på hästens användbarhet. Skönhetsfelet kan dock vara i strid med avtalet och därför utgöra en felaktighet på den grunden. Att invärtes fel generellt sätt utgör dolda fel är ett felaktigt påstående. Huruvida ett fel är dolt eller inte beror på om felet i det enskilda fallet vid en sedvanlig undersökning borde uppmärksammats eller inte. Undersökningspliktens omfattning kan med hänsyn till uttalanden från säljarens sida med flera omständigheter såväl inskränkas som utvidgas. I många avseenden påverkas hästen av yttre omständigheter vilket i förening med hästens egna förutsättningar och egenskaper kan medföra en betydande svårighet att fastställa när ett fel uppkommit. En defekt kan vara medfödd men kan även uppkomma vid t.ex. en överansträngning av hästen. Även om ett fel i och för sig kan konstateras föreligga i hästen är dock tidpunkten då felet uppkommit en avgörande faktor. Därför är det inte förvånande att fler än en felgrund kan aktualiseras och därmed även ska beaktas vid bedömningen av om hästen är behäftad med ett köprättsligt fel.},
 author    = {Leinehed, Victoria},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fel i häst},
 year     = {2016},
}