Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tagande och givande av muta - en tandlös eller verkningsfull lagstiftning?

Månsson, Alexandra LU (2016) LAGF03 20161
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
2015 placerades Sverige som världens tredje minst korrupta land på Transparency International årliga lista över korrupta länder. Även om vi kanske inte förknippar Sverige med korruption rapporterar media återkommande om tveksamma ageranden från myndighetsutövande personer och privata tjänstemän. Vi saknar en renodlad korruptionslagstiftning i svensk rätt. Ett av rättsordningen främsta redskap mot korruption är istället mutbrottslagstiftningen. Lagstiftningen om mutor har genomgått ett par större förändringar under historien. På senare tid har återkommande kritik riktats mot att den är otydlig och för generell. Detta ledde fram till en lagändring på området 2012 i syfte att åtgärda bristerna. Lagändringen resulterade i flera mindre... (More)
2015 placerades Sverige som världens tredje minst korrupta land på Transparency International årliga lista över korrupta länder. Även om vi kanske inte förknippar Sverige med korruption rapporterar media återkommande om tveksamma ageranden från myndighetsutövande personer och privata tjänstemän. Vi saknar en renodlad korruptionslagstiftning i svensk rätt. Ett av rättsordningen främsta redskap mot korruption är istället mutbrottslagstiftningen. Lagstiftningen om mutor har genomgått ett par större förändringar under historien. På senare tid har återkommande kritik riktats mot att den är otydlig och för generell. Detta ledde fram till en lagändring på området 2012 i syfte att åtgärda bristerna. Lagändringen resulterade i flera mindre förändringar. Vissa ord byttes ut och personkategorin som träffas av ansvaret vidgades något. I direktiven framhölls behovet av en näringslivskod för att kunna tolka rekvisiten och öka rättssäkerheten. Detta var något som inte kommenterades i propositionen. Det huvudsakliga problemet som jag ser det är att regleringen bygger på två rekvisit med oklar innebörd som ska tolkas efter samma kriterier. Det blir dessutom mycket skilda resultat beroende på om den agerande personen är privatanställd eller offentliganställd. Således menar jag att en helt ny mutlagstiftning hade varit att föredra. För att öka rättssäkerheten för enskilda skulle det lämpligt vara att ha två olika bestämmelser för privat och offentlig sektor. Detta skulle enligt min mening leda till ökad tydlighet, en förutsebar lagstiftning samt högre effektivitet hos rättstillämparen. (Less)
Abstract
In 2015 Sweden was ranked third least corrupt country in the world according to Transparency International. Even though we may not think of Sweden as a corrupt nation, media continue to report about questionable acting from Swedish authorities. There is a lack of anti corruption legislation in the Swedish criminal law. Therefore the anti bribe legislation is essential. Scholars consider that the Swedish anti bribery legislation has been seen too general and vague. Thus it has been difficult interpreting the current legislation. The Swedish legislator changed the anti bribery legislation in 2012 to rectify the inadequacies. The main changes of the legislation was that the circle of recipients were extended and the word ”bribe” was replaced... (More)
In 2015 Sweden was ranked third least corrupt country in the world according to Transparency International. Even though we may not think of Sweden as a corrupt nation, media continue to report about questionable acting from Swedish authorities. There is a lack of anti corruption legislation in the Swedish criminal law. Therefore the anti bribe legislation is essential. Scholars consider that the Swedish anti bribery legislation has been seen too general and vague. Thus it has been difficult interpreting the current legislation. The Swedish legislator changed the anti bribery legislation in 2012 to rectify the inadequacies. The main changes of the legislation was that the circle of recipients were extended and the word ”bribe” was replaced by ”unfair influence”. An enterprise code was suggested to increase the legal certainty. The main problem as I see it is that the formulation is far too vague despite of the newly made changes. A new Swedish anti bribe legislation would be preferable. To emphasize the differences between the private sector and the authorities it would be preferable to have two different legislations, one for every sector. By using two different sets of legislation the process would be more efficient. Further this ensures a more predictable judicial system. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Månsson, Alexandra LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
8873796
date added to LUP
2016-07-05 08:34:42
date last changed
2016-07-05 08:34:42
@misc{8873796,
 abstract   = {In 2015 Sweden was ranked third least corrupt country in the world according to Transparency International. Even though we may not think of Sweden as a corrupt nation, media continue to report about questionable acting from Swedish authorities. There is a lack of anti corruption legislation in the Swedish criminal law. Therefore the anti bribe legislation is essential. Scholars consider that the Swedish anti bribery legislation has been seen too general and vague. Thus it has been difficult interpreting the current legislation. The Swedish legislator changed the anti bribery legislation in 2012 to rectify the inadequacies. The main changes of the legislation was that the circle of recipients were extended and the word ”bribe” was replaced by ”unfair influence”. An enterprise code was suggested to increase the legal certainty. The main problem as I see it is that the formulation is far too vague despite of the newly made changes. A new Swedish anti bribe legislation would be preferable. To emphasize the differences between the private sector and the authorities it would be preferable to have two different legislations, one for every sector. By using two different sets of legislation the process would be more efficient. Further this ensures a more predictable judicial system.},
 author    = {Månsson, Alexandra},
 keyword   = {Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tagande och givande av muta - en tandlös eller verkningsfull lagstiftning?},
 year     = {2016},
}