Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Restriktioner vid häktning i svensk gällande rätt - i ljuset av Europakonventionens artikel 3

Olsson, Signe LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
För att en häktad person inte ska kunna försvåra brottsutredningen går det att ålägga denne restriktioner avseende möjligheterna till kontakt med omvärlden. Det kan emellertid vara mycket påfrestande att vara häktad med restriktioner. Artikel 3 i Europakonventionen innehåller ett förbud mot tortyr samt mot omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Artikeln kan aktualiseras vid användningen av restriktioner vid häktning. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur väl svensk gällande rätt avseende restriktionsanvändning vid häktning lever upp till kraven som följer av artikel 3 i Europakonventionen.

Rättsdogmatisk metod används för att klarlägga både svensk gällande rätt och innebörden av artikel 3 i... (More)
För att en häktad person inte ska kunna försvåra brottsutredningen går det att ålägga denne restriktioner avseende möjligheterna till kontakt med omvärlden. Det kan emellertid vara mycket påfrestande att vara häktad med restriktioner. Artikel 3 i Europakonventionen innehåller ett förbud mot tortyr samt mot omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Artikeln kan aktualiseras vid användningen av restriktioner vid häktning. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur väl svensk gällande rätt avseende restriktionsanvändning vid häktning lever upp till kraven som följer av artikel 3 i Europakonventionen.

Rättsdogmatisk metod används för att klarlägga både svensk gällande rätt och innebörden av artikel 3 i Europakonventionen. Framför allt lagtext, konventionstext, förarbeten och rättsfall används till detta klarläggande. I den del där svensk gällande rätt och kraven som följer av artikel 3 i Europakonventionen jämförs, används en komparativ metod. Både ett internationellt perspektiv och ett rättighetsperspektiv används i uppsatsen.

Restriktioner får enligt svensk gällande rätt endast åläggas en häktad om kollusionsfara föreligger. Rätten ger ett generellt tillstånd till restriktioner medan åklagaren beslutar om den närmare utformningen av restriktionerna. Proportionalitetsprincipen ska beaktas vid beslut om restriktioner. Av artikel 3 i Europakonventionen följer att Sverige ska se till att ha en lagstiftning som ger ett tillräckligt skydd mot det som förbjuds i artikeln.

Svensk gällande rätt lever överlag väl upp till kraven som följer av artikel 3 i Europakonventionen. Det finns dock några osäkerhetsmoment, som exempelvis det faktum att tidsgräns för hur länge någon får vara häktad med restriktioner saknas. Dessa osäkerhetsmoment innebär att en tillämpning av svensk gällande rätt kan leda till att häktade personer åläggs restriktioner som kan utgöra brott mot artikel 3 i Europakonventionen. (Less)
Abstract
In order to prevent a pre-trial detainee from obstructing the criminal investigation it is possible to impose restrictions on the possibilities of contacting the outside world. However, it can be very challenging to be detained with restrictions. Article 3 of the European Convention on Human Rights, which contains a prohibition of torture and inhuman or degrading treatment or punishment, can be applicable on the use of restrictions on detainees. The purpose of this essay is to examine how well Swedish law fulfills the requirements imposed by article 3 of the European Convention on Human Rights.

The legal-dogmatic method is used to establish both the contents of Swedish law and the requirements imposed by article 3 of the European... (More)
In order to prevent a pre-trial detainee from obstructing the criminal investigation it is possible to impose restrictions on the possibilities of contacting the outside world. However, it can be very challenging to be detained with restrictions. Article 3 of the European Convention on Human Rights, which contains a prohibition of torture and inhuman or degrading treatment or punishment, can be applicable on the use of restrictions on detainees. The purpose of this essay is to examine how well Swedish law fulfills the requirements imposed by article 3 of the European Convention on Human Rights.

The legal-dogmatic method is used to establish both the contents of Swedish law and the requirements imposed by article 3 of the European Convention on Human Rights. Primarily, relevant Swedish acts, the European Convention on Human Rights, preparatory works and court cases are used for this establishment. A comparative method is used to discuss the Swedish law and the requirements imposed by article 3 of the European Convention on Human Rights, as well as both international and human rights perspectives are used.

According to Swedish law, restrictions can only be imposed when there is a risk of the detainee obstructing the criminal investigation. The court issues general permission to impose restrictions whereas the prosecutor decides on the specifics. The principle of proportionality is to be observed when making decisions regarding restrictions. Article 3 of the European Convention on Human Rights imposes a requirement on Sweden to have a framework of law that provides adequate protection against what is prohibited in the article.

Overall, Swedish law fulfills the requirements imposed by article 3 of the European Convention. However, there are a few uncertain factors such as the fact that there is no time limit regarding how long someone can be detained with restrictions imposed. These uncertain factors mean that the application of Swedish law can lead to the imposition of restrictions that might constitute a breach of article 3 of the European Convention on Human Rights. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Signe LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
omänsklig behandling, tortyr, häktning, mänskliga rättigheter, straffprocessrätt, restriktioner, folkrätt, Processrätt, förnedrande behandling, Europakonventionen, artikel 3
language
Swedish
id
8873836
date added to LUP
2016-07-04 08:39:22
date last changed
2016-07-04 08:39:22
@misc{8873836,
 abstract   = {In order to prevent a pre-trial detainee from obstructing the criminal investigation it is possible to impose restrictions on the possibilities of contacting the outside world. However, it can be very challenging to be detained with restrictions. Article 3 of the European Convention on Human Rights, which contains a prohibition of torture and inhuman or degrading treatment or punishment, can be applicable on the use of restrictions on detainees. The purpose of this essay is to examine how well Swedish law fulfills the requirements imposed by article 3 of the European Convention on Human Rights. 

The legal-dogmatic method is used to establish both the contents of Swedish law and the requirements imposed by article 3 of the European Convention on Human Rights. Primarily, relevant Swedish acts, the European Convention on Human Rights, preparatory works and court cases are used for this establishment. A comparative method is used to discuss the Swedish law and the requirements imposed by article 3 of the European Convention on Human Rights, as well as both international and human rights perspectives are used. 

According to Swedish law, restrictions can only be imposed when there is a risk of the detainee obstructing the criminal investigation. The court issues general permission to impose restrictions whereas the prosecutor decides on the specifics. The principle of proportionality is to be observed when making decisions regarding restrictions. Article 3 of the European Convention on Human Rights imposes a requirement on Sweden to have a framework of law that provides adequate protection against what is prohibited in the article.

Overall, Swedish law fulfills the requirements imposed by article 3 of the European Convention. However, there are a few uncertain factors such as the fact that there is no time limit regarding how long someone can be detained with restrictions imposed. These uncertain factors mean that the application of Swedish law can lead to the imposition of restrictions that might constitute a breach of article 3 of the European Convention on Human Rights.},
 author    = {Olsson, Signe},
 keyword   = {omänsklig behandling,tortyr,häktning,mänskliga rättigheter,straffprocessrätt,restriktioner,folkrätt,Processrätt,förnedrande behandling,Europakonventionen,artikel 3},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Restriktioner vid häktning i svensk gällande rätt - i ljuset av Europakonventionens artikel 3},
 year     = {2016},
}