Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”… och Fjärilen flög”

Eliasson, Cecilia LU (2015) PPTP06 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna fallstudie har varit att undersöka i vilken mån psykodynamisk korttidsterapi med inslag av hypnosterapi kan hjälpa en klient som fått diagnos depression, men med symtom likt PTSD - ca tio år efter en bilolycka, där modern förolyckas. Studien undersöker vilka symtom på PTSD som kan identifieras i den psykoterapeutiska processen, hur PTSD-symtomen förändras under terapiprocessen samt hur den terapeutiska processen och uttrycken för PTSD påverkas av de hypnotiska interventionerna. Instrumenten PCL-C och CSQ-8 användes. Det förefaller som om klienten fått hjälp att behandla sin komplexa PTSD-problematik med psykodynamisk korttidsterapi och inslag av hypnosterapi, under totalt tio 90-minuters sessioner. Det är sannolikt så att... (More)
Syftet med denna fallstudie har varit att undersöka i vilken mån psykodynamisk korttidsterapi med inslag av hypnosterapi kan hjälpa en klient som fått diagnos depression, men med symtom likt PTSD - ca tio år efter en bilolycka, där modern förolyckas. Studien undersöker vilka symtom på PTSD som kan identifieras i den psykoterapeutiska processen, hur PTSD-symtomen förändras under terapiprocessen samt hur den terapeutiska processen och uttrycken för PTSD påverkas av de hypnotiska interventionerna. Instrumenten PCL-C och CSQ-8 användes. Det förefaller som om klienten fått hjälp att behandla sin komplexa PTSD-problematik med psykodynamisk korttidsterapi och inslag av hypnosterapi, under totalt tio 90-minuters sessioner. Det är sannolikt så att hypnosinterventionerna har skyndat på terapiprocessen och att detta har hjälpt klienten att bearbeta sitt trauma. De tre teman kring klientens förhållningssätt, till sig själv, till andra och till sin moder, förändrades i positiv riktning. De skattningar som klienten gjorde på det Allmänna hälsotillståndet och PTSD-symtomen visade också på en positiv trend, när mätningarna jämfördes mellan första sessionen och uppföljningen. Det finns idag få studier publicerade om PTSD där man använt denna behandlingsform, dvs. psykodynamisk korttidsterapi med inslag av hypnosterapi. Studiens begränsningar och förslag på framtida forskning diskuteras. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this case study was to explore in what way psychodynamic shorttime- therapy with elements of hypnotherapy could help a client with diagnosis depression, but with symptoms like PTSD – about ten years after a car accident, where her mother dies. This study examines which symptoms of PTSD that can be identified in the psychotherapeutic process, how the PTSD-symptoms changes during the process with therapy and how the therapeutic process and the expressions of PTSD are affected of the hypnotic interventions. The instruments PCL-C and CSQ-8 were used. It seems as if the client has received help to treat her complex PTSD-problem with psychodynamic shorttime-therapy and elements of hypnotherapy, during totally ten 90-minutes... (More)
The purpose of this case study was to explore in what way psychodynamic shorttime- therapy with elements of hypnotherapy could help a client with diagnosis depression, but with symptoms like PTSD – about ten years after a car accident, where her mother dies. This study examines which symptoms of PTSD that can be identified in the psychotherapeutic process, how the PTSD-symptoms changes during the process with therapy and how the therapeutic process and the expressions of PTSD are affected of the hypnotic interventions. The instruments PCL-C and CSQ-8 were used. It seems as if the client has received help to treat her complex PTSD-problem with psychodynamic shorttime-therapy and elements of hypnotherapy, during totally ten 90-minutes sessions. Probably have the hypnotic interventions accelerated the therapy process and helped the client to treat her trauma. The three themes about the clients approach to herself, to others and to her mother, were changed in a positive direction. The client´s estimates on the General Health Status and the PTSD-symptoms also showed a positive trend, when the measurements were compared between the first session and the follow-up. There are only a few studies published about PTSD with this treatment approach, ie. psychodynamic shorttime-therapy with elements of hypnotherapy. The limitations of this study and suggestions for future research are discussed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eliasson, Cecilia LU
supervisor
organization
alternative title
Obehandlad PTSD - tio år efter olyckan Fallstudie med psykodynamisk korttidsterapi och hypnosterapi
course
PPTP06 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
posttraumatic stress disorder, fallstudie, hypnosterapi, psykodynamisk terapi, posttraumatisk stress syndrom, PTSD, psychodynamic therapy, hypnotherapy, case study
language
Swedish
id
8873863
date added to LUP
2016-10-10 16:57:20
date last changed
2016-10-10 16:57:20
@misc{8873863,
 abstract   = {Syftet med denna fallstudie har varit att undersöka i vilken mån psykodynamisk korttidsterapi med inslag av hypnosterapi kan hjälpa en klient som fått diagnos depression, men med symtom likt PTSD - ca tio år efter en bilolycka, där modern förolyckas. Studien undersöker vilka symtom på PTSD som kan identifieras i den psykoterapeutiska processen, hur PTSD-symtomen förändras under terapiprocessen samt hur den terapeutiska processen och uttrycken för PTSD påverkas av de hypnotiska interventionerna. Instrumenten PCL-C och CSQ-8 användes. Det förefaller som om klienten fått hjälp att behandla sin komplexa PTSD-problematik med psykodynamisk korttidsterapi och inslag av hypnosterapi, under totalt tio 90-minuters sessioner. Det är sannolikt så att hypnosinterventionerna har skyndat på terapiprocessen och att detta har hjälpt klienten att bearbeta sitt trauma. De tre teman kring klientens förhållningssätt, till sig själv, till andra och till sin moder, förändrades i positiv riktning. De skattningar som klienten gjorde på det Allmänna hälsotillståndet och PTSD-symtomen visade också på en positiv trend, när mätningarna jämfördes mellan första sessionen och uppföljningen. Det finns idag få studier publicerade om PTSD där man använt denna behandlingsform, dvs. psykodynamisk korttidsterapi med inslag av hypnosterapi. Studiens begränsningar och förslag på framtida forskning diskuteras.},
 author    = {Eliasson, Cecilia},
 keyword   = {posttraumatic stress disorder,fallstudie,hypnosterapi,psykodynamisk terapi,posttraumatisk stress syndrom,PTSD,psychodynamic therapy,hypnotherapy,case study},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”… och Fjärilen flög”},
 year     = {2015},
}