Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fakta eller förnedring? - Om otillåten misskreditering och Sveriges heliga ko

Rosencrantz, Caroline LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vårt rättssystem påverkas av kulturella föreställningar och värderingar. Genom en rättsdogmatisk metod undersöka svensk marknadsrätt, och likaså granska den ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Att rätt och tillämpningen av den inte står helt neutral till branscher och produkters kulturmässiga status. Uppsatsen fokuserar på mjölk och mejerinäringen. Om dess rika kulturarv har skapat privilegier på marknaden, och hur det i sådana fall uttrycks i rätten. Ett ifrågasättande av mejerinäringen och dess mjöliga sammankoppling med rättsystemet och staten.
Konflikten mellan livsmedelsproducenten Oatly och mejeriföreningen Svensk Mjölk är utgångspunkt för uppsatsen, och utgör ett exempel för min teori –... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vårt rättssystem påverkas av kulturella föreställningar och värderingar. Genom en rättsdogmatisk metod undersöka svensk marknadsrätt, och likaså granska den ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Att rätt och tillämpningen av den inte står helt neutral till branscher och produkters kulturmässiga status. Uppsatsen fokuserar på mjölk och mejerinäringen. Om dess rika kulturarv har skapat privilegier på marknaden, och hur det i sådana fall uttrycks i rätten. Ett ifrågasättande av mejerinäringen och dess mjöliga sammankoppling med rättsystemet och staten.
Konflikten mellan livsmedelsproducenten Oatly och mejeriföreningen Svensk Mjölk är utgångspunkt för uppsatsen, och utgör ett exempel för min teori – att mjölk och mejerinäringen har en särställning gentemot sina konkurrenter på grund av sin kulturhistoriska bakgrund. Argument för denna teori ligger i hur svensk marknadsrätt fungerar samt mjölkens kulturhistoria och roll i samhället idag, vilka båda utreds utförligt i uppsatsen. När en mejeriförening står i konflikt med en konkurrent kombineras dessa båda aspekter, och enligt min mening påverkar detta utfallet av tvisten.
Då frågeställningen kretsar kring något så abstrakt som kulturella föreställningar, är det svårt att fastställa om den stämmer. Min avsikt med arbetet har varit att kritiskt granska mejerinäringens ställning på marknaden och lyfta frågan om det påverkar Marknadsdomstolens bedömning. Sammanfattningsvis menar jag att mer hänsyn borde tas till kulturhistoriska faktorer, även i rätten. Att vår uppfattningsförmåga påverkas av dessa, vilket kan leda till subjektiva bedömningar – av både konsumenter så som rättsväsendet. (Less)
Abstract
The purpose of this essay is to examine how our legal system is influenced by cultural beliefs and values. Using a legal dogmatic method to review Swedish marketing law, as well as analyzing it from a cultural-historical perspective. Questioning if justice and the application of law are completely neutral to the cultural status of industries and products. The essay focuses on milk and the dairy industry. If its rich cultural heritage has led to privileges on the market, and if so, how it is expressed in our legal system. A critical review of the dairy industry and its potential connection with our state and legal system.
The conflict between food producer Oatly and dairy association Svensk Mjölk is the foundation of the essay and its... (More)
The purpose of this essay is to examine how our legal system is influenced by cultural beliefs and values. Using a legal dogmatic method to review Swedish marketing law, as well as analyzing it from a cultural-historical perspective. Questioning if justice and the application of law are completely neutral to the cultural status of industries and products. The essay focuses on milk and the dairy industry. If its rich cultural heritage has led to privileges on the market, and if so, how it is expressed in our legal system. A critical review of the dairy industry and its potential connection with our state and legal system.
The conflict between food producer Oatly and dairy association Svensk Mjölk is the foundation of the essay and its thesis. It sets an example for my theory – that milk and the dairy industry has a unique position towards its competitors, due to its cultural background. Arguments to support this theory, lies in the function of Swedish marketing law and milk’s cultural history and social status. Both investigated thoroughly in this essay. When a dairy producer disputes with a competitor these aspects are combined, and in my opinion this will affect the outcome of the conflict.
Since the thesis revolves around something as abstract as cultural beliefs, it is difficult to determine its veraciousness. My intention with this essay has been to critically examine the dairy industry’s position on the market and to raise the question whether it is affecting verdicts of the marketing court. In summary, I believe that more consideration should be given cultural factors, also in court. That they influence our perception, which might lead to subjective judgments and verdicts - by both consumers as the judiciary. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosencrantz, Caroline LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Immaterialrätt, marknadsföring
language
Swedish
id
8873918
date added to LUP
2016-07-04 08:37:59
date last changed
2016-07-04 08:37:59
@misc{8873918,
 abstract   = {The purpose of this essay is to examine how our legal system is influenced by cultural beliefs and values. Using a legal dogmatic method to review Swedish marketing law, as well as analyzing it from a cultural-historical perspective. Questioning if justice and the application of law are completely neutral to the cultural status of industries and products. The essay focuses on milk and the dairy industry. If its rich cultural heritage has led to privileges on the market, and if so, how it is expressed in our legal system. A critical review of the dairy industry and its potential connection with our state and legal system.
The conflict between food producer Oatly and dairy association Svensk Mjölk is the foundation of the essay and its thesis. It sets an example for my theory – that milk and the dairy industry has a unique position towards its competitors, due to its cultural background. Arguments to support this theory, lies in the function of Swedish marketing law and milk’s cultural history and social status. Both investigated thoroughly in this essay. When a dairy producer disputes with a competitor these aspects are combined, and in my opinion this will affect the outcome of the conflict.
Since the thesis revolves around something as abstract as cultural beliefs, it is difficult to determine its veraciousness. My intention with this essay has been to critically examine the dairy industry’s position on the market and to raise the question whether it is affecting verdicts of the marketing court. In summary, I believe that more consideration should be given cultural factors, also in court. That they influence our perception, which might lead to subjective judgments and verdicts - by both consumers as the judiciary.},
 author    = {Rosencrantz, Caroline},
 keyword   = {Immaterialrätt,marknadsföring},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fakta eller förnedring? - Om otillåten misskreditering och Sveriges heliga ko},
 year     = {2016},
}