Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Måste vi höja våra röster för att höras? - Om kampen för kvinnlig rösträtt under 1900talets två första årtionden.

Laxén, Iara LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att med hjälp av en rättshistorisk metod undersöka och analysera de svenska kvinnornas kamp för politiska rättigheter. Detta har gjorts med en komparativ del där jag jämfört med de brittiska kvinnornas kamp. För att uppfylla syftet har jag besvarat fyra frågeställningar rörande aspekter som påverkade beslutet.

Brittiska kvinnor fick rösträtt 1918 och tio år senare på samma villkor som män. Den brittiska kampen var tudelad, i en fredlig och en militant del. Den militanta använde sig av våld för att uppmärksamma rösträttskampen, någonting som snarare gav kvinnorättskämpar dåligt rykte än det hjälpte dem. Första världskriget hade en stor påverkan på den brittiska kampen, då kvinnor kom i arbete och... (More)
Syftet med denna uppsats är att med hjälp av en rättshistorisk metod undersöka och analysera de svenska kvinnornas kamp för politiska rättigheter. Detta har gjorts med en komparativ del där jag jämfört med de brittiska kvinnornas kamp. För att uppfylla syftet har jag besvarat fyra frågeställningar rörande aspekter som påverkade beslutet.

Brittiska kvinnor fick rösträtt 1918 och tio år senare på samma villkor som män. Den brittiska kampen var tudelad, i en fredlig och en militant del. Den militanta använde sig av våld för att uppmärksamma rösträttskampen, någonting som snarare gav kvinnorättskämpar dåligt rykte än det hjälpte dem. Första världskriget hade en stor påverkan på den brittiska kampen, då kvinnor kom i arbete och rösträttsrörelsen under kriget återgick till fredliga aktioner. Svenska kvinnor fick politiska rättigheter 1919. Innan dess hade vissa kvinnor en begränsad rösträtt i lokala val vilket de hade gemensamt med brittiska kvinnor. Detta innebar att rösträtten byggdes på snarare än den introducerades vilket säkerligen gjorde processen lättare. Det första världskriget påverkade kampen till en hög grad. Under kriget fick svenska kvinnor ta mäns platser på arbetsmarknaden samt organisera sig i arbetsföreningar vilket är en liket med Storbritannien.

Den svenska rösträttskampen leddes av Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rättigheter (LKPR) som hämtade inspiration från Storbritannien. Man var dock väldigt försiktig med att blanda sig med militanta aktioner. Föreningen var uppbyggd med bland annat en centralstyrelse och ett verkställande utskott. Kvinnorna samarbetade med maktens män för att få sin röst hörd i riksdagen vilket underlättade kampen. Tre propositioner lades fram för kvinnlig rösträtt mellan 1912 och 1919. Demokratiargumenten användes flitigt av både politiker och rösträttskvinnorna liksom argument kring likabehandling. Motståndarsidan ansåg bland annat att kvinnor var för känsliga för att kunna fatta viktiga beslut och ansåg att eftersom gifta kvinnor inte var myndiga kunde de ej få rösträtt. (Less)
Abstract
The purpose of this essay is to examine and analyse the Swedish women’s struggle for political rights by using a legal historical method. This has been done with a comparative part where this fight has been compared to the fight done by British women. To achieve the purpose, I answered four questions concerning the aspects that influenced the decision.
British women won the vote in 1918 and ten years later they achieved it on the same conditions as men. The fight in the United Kingdom had two parts, one peaceful and one militant. The militant part of the fight used violence as a way to get the public’s attention to the cause. This later gave the British movement for equal political rights a bad reputation more than it helped them. The... (More)
The purpose of this essay is to examine and analyse the Swedish women’s struggle for political rights by using a legal historical method. This has been done with a comparative part where this fight has been compared to the fight done by British women. To achieve the purpose, I answered four questions concerning the aspects that influenced the decision.
British women won the vote in 1918 and ten years later they achieved it on the same conditions as men. The fight in the United Kingdom had two parts, one peaceful and one militant. The militant part of the fight used violence as a way to get the public’s attention to the cause. This later gave the British movement for equal political rights a bad reputation more than it helped them. The first World War affected the fight in Great Britain a great deal since women started to work in industries and the movement for the vote returned to a more peaceful fight. The Swedish women won the vote in 1919. Before this decision some women had had the opportunity to vote in local elections something they had in common with British women. This surely helped the cause since the right to vote was not introduced as much as it was expanding. The first World War also had an effect on the Swedish women since they during the war started working and organized themselves in labour associations.

The Swedish fight for women’s political rights where led by “Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rättigheter, LKPR (translated to The National organization for Women’s Political Rights). LKPR was influenced by the British movements but was very careful not to use any militant actions in their work. The organization was edified with a central board and an executive committee. Swedish women cooperated with men to get their cause spoken of in the Swedish parliament. Between 1912 and 1919 read three government bills were presented to the parliament concerning the women’s right to the vote. Arguments for democracy were used both by politicians and the women. Women also used arguments regarding equal rights while the opponents of the vote were of the opinion that women were too sensitive to make important decisions and since married women were not of majority they therefor could not get the right to vote. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Laxén, Iara LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rättshistoria, rösträtt, kvinnor
language
Swedish
id
8874121
date added to LUP
2016-07-04 09:09:47
date last changed
2016-07-04 09:09:47
@misc{8874121,
 abstract   = {{The purpose of this essay is to examine and analyse the Swedish women’s struggle for political rights by using a legal historical method. This has been done with a comparative part where this fight has been compared to the fight done by British women. To achieve the purpose, I answered four questions concerning the aspects that influenced the decision.
British women won the vote in 1918 and ten years later they achieved it on the same conditions as men. The fight in the United Kingdom had two parts, one peaceful and one militant. The militant part of the fight used violence as a way to get the public’s attention to the cause. This later gave the British movement for equal political rights a bad reputation more than it helped them. The first World War affected the fight in Great Britain a great deal since women started to work in industries and the movement for the vote returned to a more peaceful fight. The Swedish women won the vote in 1919. Before this decision some women had had the opportunity to vote in local elections something they had in common with British women. This surely helped the cause since the right to vote was not introduced as much as it was expanding. The first World War also had an effect on the Swedish women since they during the war started working and organized themselves in labour associations.

The Swedish fight for women’s political rights where led by “Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rättigheter, LKPR (translated to The National organization for Women’s Political Rights). LKPR was influenced by the British movements but was very careful not to use any militant actions in their work. The organization was edified with a central board and an executive committee. Swedish women cooperated with men to get their cause spoken of in the Swedish parliament. Between 1912 and 1919 read three government bills were presented to the parliament concerning the women’s right to the vote. Arguments for democracy were used both by politicians and the women. Women also used arguments regarding equal rights while the opponents of the vote were of the opinion that women were too sensitive to make important decisions and since married women were not of majority they therefor could not get the right to vote.}},
 author    = {{Laxén, Iara}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Måste vi höja våra röster för att höras? - Om kampen för kvinnlig rösträtt under 1900talets två första årtionden.}},
 year     = {{2016}},
}