Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Erkända utländska barnäktenskap – hur påverkas barnet vid vissa familjerättsliga frågor?

Nygren, Thea LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Previously, people under 18 years old have been allowed to marry in Sweden, but after a law change in 2014 it is no longer possible. In connection with the law change, other special rules regarding married minors have been removed, such as the unlimited right for married minors to write a will. The preparatory works clearly states that child marriages shall not occur in Sweden.

As the world becomes more globalized and more people move across borders, there will be more people in Sweden who have entered child marriage abroad. One purpose of the essay is to examine through a legal dogmatic approach the requirements for recognizing a foreign child marriage. The essay will then focus on the next step in which a child has entered a child... (More)
Previously, people under 18 years old have been allowed to marry in Sweden, but after a law change in 2014 it is no longer possible. In connection with the law change, other special rules regarding married minors have been removed, such as the unlimited right for married minors to write a will. The preparatory works clearly states that child marriages shall not occur in Sweden.

As the world becomes more globalized and more people move across borders, there will be more people in Sweden who have entered child marriage abroad. One purpose of the essay is to examine through a legal dogmatic approach the requirements for recognizing a foreign child marriage. The essay will then focus on the next step in which a child has entered a child marriage that has been recognized in Sweden, then which national law shall be used and elucidate any problems that may occur when Swedish legislation is applicable regarding prenuptial agreements, inheritance waiver and wills. The paper also aims to examine through a critical perspective whether the legislation in these areas are satisfactory or if there is need for legislative changes.

The paper demonstrates that married children, unlike adults, have a very limited legal capacity and are dependent on the consent of a guardian in several family law situations. Their ability to sign the prenuptial agreements, waiver an inheritance and write wills differs from the ability of married adults. In discussing whether the current legislation is satisfactory or not, one finds arguments both for and against a special provision for married children. In my opinion, the arguments against a law change outweigh the need to introduce particular rules for spouses in a recognized child marriage. (Less)
Abstract (Swedish)
Tidigare har det varit tillåtet för underåriga att gifta sig i Sverige, men efter en lagändring 2014 är det numera inte möjligt. I samband med lagändringen, har även vissa särregler tagits bort för underåriga gifta, exempelvis den obegränsade rätten för gifta underåriga att skriva testamente. Förarbetena uttrycker tydligt att barnäktenskap inte ska förekomma i Sverige.

I takt med att världen har blivit mer globaliserad och fler människor rör sig över gränserna, kommer det dock fler människor till Sverige som har ingått barnäktenskap utomlands. Ett av uppsatsens syfte är att genom en rättsdogmatisk metod utreda vilka krav som ställs för att erkänna utländska barnäktenskap. Arbetet kommer sedan rikta in sig på steget efter, nämligen när... (More)
Tidigare har det varit tillåtet för underåriga att gifta sig i Sverige, men efter en lagändring 2014 är det numera inte möjligt. I samband med lagändringen, har även vissa särregler tagits bort för underåriga gifta, exempelvis den obegränsade rätten för gifta underåriga att skriva testamente. Förarbetena uttrycker tydligt att barnäktenskap inte ska förekomma i Sverige.

I takt med att världen har blivit mer globaliserad och fler människor rör sig över gränserna, kommer det dock fler människor till Sverige som har ingått barnäktenskap utomlands. Ett av uppsatsens syfte är att genom en rättsdogmatisk metod utreda vilka krav som ställs för att erkänna utländska barnäktenskap. Arbetet kommer sedan rikta in sig på steget efter, nämligen när ett barn har ingått ett äktenskap som senare erkänts i Sverige, vilket lands lag som då ska användas och belysa eventuell problematik som kan uppstå när svensk lagstiftning angående makars förmögenhetsförhållanden, arv och testamente ska tillämpas. Uppsatsen syftar också till att ur ett kritiskt perspektiv undersöka huruvida lagstiftningen på dessa områden är tillfredställande eller om det finns behov av lagändringar.

I uppsatsen framkommer det att gifta barn, till skillnad från vuxna, har en starkt begränsad rättshandlingsförmåga och är beroende av samtycke från en förmyndare i flera familjerättsliga situationer. Deras möjlighet att skriva äktenskapsförord, avsäga sig arv och upprätta testamente skiljer sig från vuxna giftas möjligheter. Vid diskussionen huruvida den gällande lagstiftningen är tillfredställande eller inte, kan man finna argument både för och emot en särreglering för gifta barn. Enligt min mening väger de argument som talar mot en lagändring tyngre än behovet av att införa en särreglering för makar i ett erkänt barnäktenskap. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nygren, Thea LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
civilrätt, familjerätt, internationell privaträtt
language
Swedish
id
8874159
date added to LUP
2016-07-04 09:08:58
date last changed
2016-07-04 09:08:58
@misc{8874159,
 abstract   = {Previously, people under 18 years old have been allowed to marry in Sweden, but after a law change in 2014 it is no longer possible. In connection with the law change, other special rules regarding married minors have been removed, such as the unlimited right for married minors to write a will. The preparatory works clearly states that child marriages shall not occur in Sweden. 

As the world becomes more globalized and more people move across borders, there will be more people in Sweden who have entered child marriage abroad. One purpose of the essay is to examine through a legal dogmatic approach the requirements for recognizing a foreign child marriage. The essay will then focus on the next step in which a child has entered a child marriage that has been recognized in Sweden, then which national law shall be used and elucidate any problems that may occur when Swedish legislation is applicable regarding prenuptial agreements, inheritance waiver and wills. The paper also aims to examine through a critical perspective whether the legislation in these areas are satisfactory or if there is need for legislative changes. 

The paper demonstrates that married children, unlike adults, have a very limited legal capacity and are dependent on the consent of a guardian in several family law situations. Their ability to sign the prenuptial agreements, waiver an inheritance and write wills differs from the ability of married adults. In discussing whether the current legislation is satisfactory or not, one finds arguments both for and against a special provision for married children. In my opinion, the arguments against a law change outweigh the need to introduce particular rules for spouses in a recognized child marriage.},
 author    = {Nygren, Thea},
 keyword   = {civilrätt,familjerätt,internationell privaträtt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Erkända utländska barnäktenskap – hur påverkas barnet vid vissa familjerättsliga frågor?},
 year     = {2016},
}