Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sverige och särskild skatt på finanssektorn – ’’Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske’’? - En rättsvetenskaplig studie av särskild beskattning av finanssektorn.

Tinglöv, David LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats har varit att utreda huruvida två typer av finansiell beskattning är förenliga med den svenska skatterättens grundprinciper, och om den ena skatten avhjälper den svenska regeringens invändningar mot den andra skatten, för att utreda om någon av dem kan bli gällande svensk skatterätt.

De två typer av finansiell beskattning uppsatsen beskriver är dels den av kommissionen föreslagna skatten på finansiella transaktioner, dels den av Internationella valutafonden (IMF) föreslagna skatten på finansiell verksamhet. Kommissionens förslag innebär att båda parter i en transaktion ska erlägga skatt om de för det första handlar med finansiella instrument och för det andra uppfyller direktivets krav på att vara... (More)
Syftet med denna uppsats har varit att utreda huruvida två typer av finansiell beskattning är förenliga med den svenska skatterättens grundprinciper, och om den ena skatten avhjälper den svenska regeringens invändningar mot den andra skatten, för att utreda om någon av dem kan bli gällande svensk skatterätt.

De två typer av finansiell beskattning uppsatsen beskriver är dels den av kommissionen föreslagna skatten på finansiella transaktioner, dels den av Internationella valutafonden (IMF) föreslagna skatten på finansiell verksamhet. Kommissionens förslag innebär att båda parter i en transaktion ska erlägga skatt om de för det första handlar med finansiella instrument och för det andra uppfyller direktivets krav på att vara finansinstitut. IMF:s förslag innebär beskattning av företag i finanssektorns samlade löner och ersättningar. Förslaget pekar ut finansinstitut som skattskyldiga, vilka definieras som företag vars huvudsakliga verksamhet är finansiell.

Den svenska regeringens invändningar mot den av kommissionen föreslagna skatten är att den kommer att leda till att transaktioner lämnar EU, att stater och företag får svårare att anskaffa kapital samt att förslaget går längre än nödvändigt för att uppnå sina syften. Den svenska regeringen är negativ till överstatlighet i skattefrågor. Varken kommissionens eller IMF:s förslag är förenligt med likformighets- och neutralitetsprinciperna. IMF:s förslag avhjälper de svenska invändningarna om transaktionsflytt och försvårad kapitalanskaffning, men är i strid med den nationella skattesuveräniteten samt proportionalitetsprincipen. Slutsatsen blir därför att kommissionens FTT inte skulle kunna bli gällande (svensk skatte)rätt, även bortsett från den svenska regeringens invändningar, och den av IMF föreslagna skatten inte bör bli gällande (svensk skatte)rätt. (Less)
Abstract
The aim of this report has been to analyse whether or not two types of financial taxation are compatible with the the basic principles of Swedish tax law, and whether or not the financial actitivities tax, proposed by the International Monetary Fund (IMF), is remeding any of the objections raised by the Swedish government with the 2011 proposal from the European Commission.

The two kinds of financial taxation that are analysed in the report are the financial transactions tax (FTT) proposed by the European Commission in 2011, and the financial activities tax (FAT), proposed by the IMF in 2010. The FTT is levied on both parties involved in a transaction of financial instruments, if one of the parties is a financial institution. The FAT... (More)
The aim of this report has been to analyse whether or not two types of financial taxation are compatible with the the basic principles of Swedish tax law, and whether or not the financial actitivities tax, proposed by the International Monetary Fund (IMF), is remeding any of the objections raised by the Swedish government with the 2011 proposal from the European Commission.

The two kinds of financial taxation that are analysed in the report are the financial transactions tax (FTT) proposed by the European Commission in 2011, and the financial activities tax (FAT), proposed by the IMF in 2010. The FTT is levied on both parties involved in a transaction of financial instruments, if one of the parties is a financial institution. The FAT on the other hand is levied on the sum of all wages and remunerations, in businesses who provide dominantly financial services.

The Swedish government criticised the Commission’s proposal, stating that the proposal undermined the possibilities for companies and governments to raise capital, that it would lead to reallocation of financial trade and that the proposal didn’t comply with the principles of subsidiarity and proportionality. The Swedish government is negative to supranational taxation. Neither the Commission’s nor the IMF’s proposal are compatible with the principles of equality and neutrality, and although the FAT remedies the objections of trade allocation, raising capital, the tax does not remedy neither the negativity towards supranational taxation, nor the objection about incompability with the proportionality principle. Therefore, the FTT couldn’t be Swedish tax law, even without the Swedish objections, and the FAT proposed by the IMF shouldn’t be Swedish tax law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tinglöv, David LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
skatterätt, FTT, finansiella transaktioner, finansiell verksamhet, internationell beskattning, tax law
language
Swedish
id
8874166
date added to LUP
2016-07-04 09:08:47
date last changed
2016-07-04 09:08:47
@misc{8874166,
 abstract   = {The aim of this report has been to analyse whether or not two types of financial taxation are compatible with the the basic principles of Swedish tax law, and whether or not the financial actitivities tax, proposed by the International Monetary Fund (IMF), is remeding any of the objections raised by the Swedish government with the 2011 proposal from the European Commission. 

The two kinds of financial taxation that are analysed in the report are the financial transactions tax (FTT) proposed by the European Commission in 2011, and the financial activities tax (FAT), proposed by the IMF in 2010. The FTT is levied on both parties involved in a transaction of financial instruments, if one of the parties is a financial institution. The FAT on the other hand is levied on the sum of all wages and remunerations, in businesses who provide dominantly financial services. 

The Swedish government criticised the Commission’s proposal, stating that the proposal undermined the possibilities for companies and governments to raise capital, that it would lead to reallocation of financial trade and that the proposal didn’t comply with the principles of subsidiarity and proportionality. The Swedish government is negative to supranational taxation. Neither the Commission’s nor the IMF’s proposal are compatible with the principles of equality and neutrality, and although the FAT remedies the objections of trade allocation, raising capital, the tax does not remedy neither the negativity towards supranational taxation, nor the objection about incompability with the proportionality principle. Therefore, the FTT couldn’t be Swedish tax law, even without the Swedish objections, and the FAT proposed by the IMF shouldn’t be Swedish tax law.},
 author    = {Tinglöv, David},
 keyword   = {skatterätt,FTT,finansiella transaktioner,finansiell verksamhet,internationell beskattning,tax law},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sverige och särskild skatt på finanssektorn – ’’Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske’’? - En rättsvetenskaplig studie av särskild beskattning av finanssektorn.},
 year     = {2016},
}