Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Crowdfunding i svensk rätt - En tillfredställande reglering av framtidens företagsfinansiering?

Håkanson, Måns LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Finansiering är en av de viktigaste faktorerna för att ett företag ska kunna växa och utvecklas. För små och nystartade bolag är det emellertid svårt att övertyga banker och riskkapitalister att just deras företag ska bli framgångsrikt vilket försvårar kapitalanskaffningen.
Genom crowdfunding kan mindre privata bolag genom olika hemsidor söka kapital från ett större antal privatpersoner i utbyte mot aktier i bolaget. Denna finansieringsform har blivit möjlig tack vare teknisk utveckling och hjälper företag att hitta kapital på tidigare outnyttjade marknader.
Crowdfunding har emellertid gett upphov till ett antal rättsliga problem, unika för denna finansieringsform. Ett av dessa är huruvida de företag som använder sig av crowdfunding... (More)
Finansiering är en av de viktigaste faktorerna för att ett företag ska kunna växa och utvecklas. För små och nystartade bolag är det emellertid svårt att övertyga banker och riskkapitalister att just deras företag ska bli framgångsrikt vilket försvårar kapitalanskaffningen.
Genom crowdfunding kan mindre privata bolag genom olika hemsidor söka kapital från ett större antal privatpersoner i utbyte mot aktier i bolaget. Denna finansieringsform har blivit möjlig tack vare teknisk utveckling och hjälper företag att hitta kapital på tidigare outnyttjade marknader.
Crowdfunding har emellertid gett upphov till ett antal rättsliga problem, unika för denna finansieringsform. Ett av dessa är huruvida de företag som använder sig av crowdfunding överträder spridningsförbudet i 1 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551), då förfarandet innebär att aktier i privata aktiebolag bjuds ut till allmänheten. Frågan har aldrig prövats och har behandlats sparsamt inom den juridiska litteraturen, men utifrån de argument som läggs fram i uppsatsen talar mycket för att finansiering genom crowdfunding innebär att spridningsförbudet överträds. En annan fråga som uppstår är om de företag som använder sig av crowdfunding är skyldiga att upprätta prospekt enligt 2 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Av den utredning som redogörs för i uppsatsen är svaret förmodligen nekande.
I uppsatsen kommer också en analys göras avseende den behandlade lagstiftningen och dess lämplighet utifrån ett investerar- samt bolagsperspektiv. (Less)
Abstract
Financing is vital when it comes to companies ability to evolve and grow. For small and recently started companies the raising of capital is challengning, since they have to convince banks and venture capitalists that threy deserve financing. This task is more difficult when you don’t have a track record to point at nor the stability of a larger company.
Through crowdfunding small companies can reach a large number of people through different websites. This larger number of poeple supply the company with capital in exchange of shares in the company. This form of financing has been made possible due to technical progress and has helped companies to raise capital from prevously untapped markets.
Crowdfunding however has given uprise to a... (More)
Financing is vital when it comes to companies ability to evolve and grow. For small and recently started companies the raising of capital is challengning, since they have to convince banks and venture capitalists that threy deserve financing. This task is more difficult when you don’t have a track record to point at nor the stability of a larger company.
Through crowdfunding small companies can reach a large number of people through different websites. This larger number of poeple supply the company with capital in exchange of shares in the company. This form of financing has been made possible due to technical progress and has helped companies to raise capital from prevously untapped markets.
Crowdfunding however has given uprise to a number of legal issues du to its unique construction. One of theese issues is if a company that’s using crowdfunding is violating the prohibition to spread shares in private limited liability company to the public, according to 1 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551). There is no relevant precedent in the matter, but the arguments I present in this thesis points to the fact that companies which use crowdfunding are in violation of said prohibition. A second question which arise is if a company which is using crowdfunding has to establish a prospectus, pursuant to 2 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. The conclusions that has been drawn in this thesis indicates that no such obligations occurs.
Finally, this thesis includes an analysis of the current legislation and its suitability from an investors and the compeanies standpoints and different interests. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Håkanson, Måns LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
finansrätt, associationsrätt
language
Swedish
id
8874168
date added to LUP
2016-07-04 09:33:52
date last changed
2016-07-04 09:33:52
@misc{8874168,
 abstract   = {Financing is vital when it comes to companies ability to evolve and grow. For small and recently started companies the raising of capital is challengning, since they have to convince banks and venture capitalists that threy deserve financing. This task is more difficult when you don’t have a track record to point at nor the stability of a larger company. 
Through crowdfunding small companies can reach a large number of people through different websites. This larger number of poeple supply the company with capital in exchange of shares in the company. This form of financing has been made possible due to technical progress and has helped companies to raise capital from prevously untapped markets. 
Crowdfunding however has given uprise to a number of legal issues du to its unique construction. One of theese issues is if a company that’s using crowdfunding is violating the prohibition to spread shares in private limited liability company to the public, according to 1 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551). There is no relevant precedent in the matter, but the arguments I present in this thesis points to the fact that companies which use crowdfunding are in violation of said prohibition. A second question which arise is if a company which is using crowdfunding has to establish a prospectus, pursuant to 2 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. The conclusions that has been drawn in this thesis indicates that no such obligations occurs.
Finally, this thesis includes an analysis of the current legislation and its suitability from an investors and the compeanies standpoints and different interests.},
 author    = {Håkanson, Måns},
 keyword   = {finansrätt,associationsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Crowdfunding i svensk rätt - En tillfredställande reglering av framtidens företagsfinansiering?},
 year     = {2016},
}