Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Aktieägaravtalet - Verkan mot ondtroende tredjeman

Lander, Jonathan LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
In the Swedish limited companies, there has long been agreements that regulates the shareholders possability to transfer shares, these agreements are usually referred to as shareholder agreements. In the work the author tries to investigate whether these contractual limitations may have effects on third parties. The basis of Swedish law has been that contractual legal rights can not be asserted against the Company and has no effect against third parties. That is, no protectional right against a third partie can be created by the law of obligations. This principle is in practice sometimes abandoned when it comes to the creation of protectional rights in relation to the transfer restrictions in the shareholders agreement. The author believes... (More)
In the Swedish limited companies, there has long been agreements that regulates the shareholders possability to transfer shares, these agreements are usually referred to as shareholder agreements. In the work the author tries to investigate whether these contractual limitations may have effects on third parties. The basis of Swedish law has been that contractual legal rights can not be asserted against the Company and has no effect against third parties. That is, no protectional right against a third partie can be created by the law of obligations. This principle is in practice sometimes abandoned when it comes to the creation of protectional rights in relation to the transfer restrictions in the shareholders agreement. The author believes that the maintenance of the principle of contract law can not create protectional rights at times can be unduly formalistic.

Central to the thesis has been different position in the Swedish doctrine which a vast number of authors are committed to shareholder agreements with transfer restrictions can be effective against third parties, depending on the good or bad faith.

The author concludes that the legal situation is rather unclear concerning contractual transfer restrictions. But there seems to be overwhelming arguments that a transfer restriction shall be effective against third parties in ”qualified” bad faiht. But a far greater uncertainty regarding acquirer that is ”easy” bad faith.

From a economic perspective, it is in the opinioin of the author that shareholder agreements with transfer restrictions should be allowed . Not least given that the instrument is created by limited companies, which usually has the purpose of generating profit. Thus, the author believes that the legislator should allow the transfer restrictions in the shareholders agreement of a economic perspective, whether qualified or simple bad faith. From a rule of law perspective the author believes, there are some problems regarding the shareholder agreements, not least because it is not completely clear what effects it has. One of the main problems consists of the degree of bad faith. Failure to pay no head to bad faith whatsoever in terms of transfer restrictions in the shareholders agreement would be to go against the Rule of Law in the oppinion of the author. (Less)
Abstract (Swedish)
I de svenska aktiebolagen har det länge förekommit avtal som reglerar aktieägarnas möjlighet att överlåta aktier, dessa avtal brukar benämnas aktieägaravtal. I arbetet försöker författaren utreda huruvida dessa avtalade begräsningar kan få verkningar mot tredjeman. Utgångspunkten i svensk rätt har varit att obligationsrättsliga rättigheter inte kan göras gällande mot bolaget och inte har någon verkan mot tredjeman. Det vill säga att någon sakrätt inte kan skapas genom obligationsrätten. Denna princip har i praxis stundtals frångåtts vad det gäller tillskapande av sakrätt i förhållande till överlåtelsebegränsningar i aktieägaravtal. Författaren anser att upprätthållandet av principen om att obligationsrätten inte kan skapa sakrätt stundtals... (More)
I de svenska aktiebolagen har det länge förekommit avtal som reglerar aktieägarnas möjlighet att överlåta aktier, dessa avtal brukar benämnas aktieägaravtal. I arbetet försöker författaren utreda huruvida dessa avtalade begräsningar kan få verkningar mot tredjeman. Utgångspunkten i svensk rätt har varit att obligationsrättsliga rättigheter inte kan göras gällande mot bolaget och inte har någon verkan mot tredjeman. Det vill säga att någon sakrätt inte kan skapas genom obligationsrätten. Denna princip har i praxis stundtals frångåtts vad det gäller tillskapande av sakrätt i förhållande till överlåtelsebegränsningar i aktieägaravtal. Författaren anser att upprätthållandet av principen om att obligationsrätten inte kan skapa sakrätt stundtals kan vara onödigt formalistiskt.

Centralt för uppsatsen har varit olika ställningstagande i svensk doktrin där ett övervägande antal författare har tagit ställning för att aktieägaravtal med överlåtelsebegränsningar kan ha verkan mot tredjeman beroende på ond eller god tro.

Författaren kommer fram till att rättsläget är förhållandevis oklart gällande avtalade överlåtelsebegränsningar. Men det tycks finnas övervägande belägg för att en överlåtelsebegränsning ska få verkan mot kvalificerad ondtroende tredjeman. Men en betydligt större osäkerhet råder gällande förvärvare som är i enkel ond tro.

Ur ett rättsekonomiskt perspektiv kan det enligt författaren finnas fog för att låta obligationsrätten få sakrättsliga verkningar beträffande aktieägaravtal med överlåtelsebegränsningar. Inte minst med tanke på att instrumentet är skapat av aktiebolagen, vilka vanligtvis har som syfte att generera vinst. Således anser författaren att lagstiftaren borde tillåta överlåtelsebegränsningar i ett aktieägaravtal ur ett rättsekonomiskt perspektiv oavsett en kvalificerad eller enkel ond tro. Författaren anser att utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv finns det vissa problem angående aktieägaravtalen inte minst då det inte står helt klart vilka verkningar det har. Därmed skapas oförutsägbarhet. Ett av huvudproblemen utgörs av vilken grad av ond tro som ska föreligga. Att inte tillerkänna den onda tron någon som helst verkan när det gäller överlåtelsebegränsningar i aktieägaravtal är enligt författaren att gå emot den materiella rättvisan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lander, Jonathan LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
associationsrätt, avtalsrätt
language
Swedish
id
8874234
date added to LUP
2016-07-04 09:31:42
date last changed
2016-07-04 09:31:42
@misc{8874234,
 abstract   = {{In the Swedish limited companies, there has long been agreements that regulates the shareholders possability to transfer shares, these agreements are usually referred to as shareholder agreements. In the work the author tries to investigate whether these contractual limitations may have effects on third parties. The basis of Swedish law has been that contractual legal rights can not be asserted against the Company and has no effect against third parties. That is, no protectional right against a third partie can be created by the law of obligations. This principle is in practice sometimes abandoned when it comes to the creation of protectional rights in relation to the transfer restrictions in the shareholders agreement. The author believes that the maintenance of the principle of contract law can not create protectional rights at times can be unduly formalistic.

Central to the thesis has been different position in the Swedish doctrine which a vast number of authors are committed to shareholder agreements with transfer restrictions can be effective against third parties, depending on the good or bad faith.

The author concludes that the legal situation is rather unclear concerning contractual transfer restrictions. But there seems to be overwhelming arguments that a transfer restriction shall be effective against third parties in ”qualified” bad faiht. But a far greater uncertainty regarding acquirer that is ”easy” bad faith.

From a economic perspective, it is in the opinioin of the author that shareholder agreements with transfer restrictions should be allowed . Not least given that the instrument is created by limited companies, which usually has the purpose of generating profit. Thus, the author believes that the legislator should allow the transfer restrictions in the shareholders agreement of a economic perspective, whether qualified or simple bad faith. From a rule of law perspective the author believes, there are some problems regarding the shareholder agreements, not least because it is not completely clear what effects it has. One of the main problems consists of the degree of bad faith. Failure to pay no head to bad faith whatsoever in terms of transfer restrictions in the shareholders agreement would be to go against the Rule of Law in the oppinion of the author.}},
 author    = {{Lander, Jonathan}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Aktieägaravtalet - Verkan mot ondtroende tredjeman}},
 year     = {{2016}},
}