Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Säkerhetsöverlåtelsen - ett pantat köp? - En kritisk granskning av säkerhetsöverlåtelsens ställning idag och vid en övergång till en lagstadgad avtalsprincip och registerpant

Reimer, Johan LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
A frequently discussed topic among Swedish legal scholars is the Swedish system concerning perfection of rights in rem, i.e. the requirements which must be fulfilled if a purchaser or pledgee is to become protected against all third parties’ rights on the sellers or pledgors’ side.

A new government committe proposes a legally defined principle of contract regarding purchases of goods, i.e. the purchaser is protected against the third parties on the sellers’ side when signing a contract. The committe also proposes a new law on pledges, according to which the pledgee becomes protected against the pledgors’ third parties after a registration into a public register and advertisement in “Post- och Inrikes tidningar”.

This is a rather... (More)
A frequently discussed topic among Swedish legal scholars is the Swedish system concerning perfection of rights in rem, i.e. the requirements which must be fulfilled if a purchaser or pledgee is to become protected against all third parties’ rights on the sellers or pledgors’ side.

A new government committe proposes a legally defined principle of contract regarding purchases of goods, i.e. the purchaser is protected against the third parties on the sellers’ side when signing a contract. The committe also proposes a new law on pledges, according to which the pledgee becomes protected against the pledgors’ third parties after a registration into a public register and advertisement in “Post- och Inrikes tidningar”.

This is a rather radical change from the current system where a buyer is protected against the third parties on the sellers’ side when the sold or pledged item is cut off and/or transferred to the buyer (a principle of traditio).

The security assignment of goods is a type of transaction that according to Swedish law has characteristics of both a purchase and a pledge. According to now governing principles, a security buyer has a right to separation in the case of a security seller’s bankruptcy, but a security seller only has a preferential right in the case of the security buyer’s bankruptcy.

According to the proposal a security assignment now will be considered and treated as a pledge. But, since there will two kinds of perfection requirements to achieve protection, there will be new problems for the adjudication, since they now have to make distinctions whether a transaction is considered a purchase or a pledge.

When analysing the effects of the proposal the author sees positively on the fact that security assignments fully will be considered as a pledge. However, since there will be a problem of distinction for the adjudication, it is unsatisfying that the proposal doesn’t contain any information how to make the difference between a purchase and a security assignment.

The author also finds that the risk of fiduciary pledges will be more common to be unsatisfying. However, with a more modern pledge regulation than the one proposed, perhaps in the form of a notice filing system, the incentive to make security assignments to avoid the perfection requirements for pledges will be far smaller. (Less)
Abstract (Swedish)
En övergång från traditionsprincipen till avtalsprincipen för att uppnå sakrättsligt skydd avseende köp av lösöre har diskuterats en längre tid. Traditionsprincipens innebörd kan sägas vara att en köpare uppnår sakrättsligt skydd då köparen har fått varan i sin besittning, eller annars avskurit säljaren från dennes rådighet över varan. I en nyligen presenterad utredning så föreslår Lösöreköpskommittén att man avseende köp ska övergå till en lagstadgad avtalsprincip och avseende pant ett registreringsförfarande. Avtalsprincipens innebörd är att en köpare uppnår sakrättsligt skydd redan genom avtalet.

En säkerhetsöverlåtelse utgör ett formellt köp men funktionellt fungerar den som ett pantavtal. I arbetet granskas säkerhetsöverlåtelsens... (More)
En övergång från traditionsprincipen till avtalsprincipen för att uppnå sakrättsligt skydd avseende köp av lösöre har diskuterats en längre tid. Traditionsprincipens innebörd kan sägas vara att en köpare uppnår sakrättsligt skydd då köparen har fått varan i sin besittning, eller annars avskurit säljaren från dennes rådighet över varan. I en nyligen presenterad utredning så föreslår Lösöreköpskommittén att man avseende köp ska övergå till en lagstadgad avtalsprincip och avseende pant ett registreringsförfarande. Avtalsprincipens innebörd är att en köpare uppnår sakrättsligt skydd redan genom avtalet.

En säkerhetsöverlåtelse utgör ett formellt köp men funktionellt fungerar den som ett pantavtal. I arbetet granskas säkerhetsöverlåtelsens ställning enligt gällande rätt samt vilken ställning den skulle ha ifall utredningsförslaget skulle bli verklighet. Det konstateras att säkerhetsöverlåtelsen idag är att anse som ett mellanting mellan köp och pant, eftersom en säkerhetssäljare åtnjuter rättigheter likt de för en panträtt vid en säkerhetsköpares konkurs, medan en säkerhetsköpare åtnjuter separationsrätt vid en säkerhetssäljares konkurs, likt vid ett köp.

Eftersom det enligt gällande rätt är samma sakrättsliga moment för både pant och köp har det inte gjorts någon direkt skillnad mellan vad som är en säkerhetsöverlåtelse och vad som är en omsättningsöverlåtelse. Enligt utredningsförslaget kommer säkerhetsöverlåtelser inte omfattas av lag om rätt till köpt lösöre, som endast ska vara tillämpliga vid verkliga omsättningsöverlåtelser.

I analysen konstateras att utredningsförslaget medför att säkerhetsöverlåtelser kommer hänföras till pant istället för att vara en särskild avtalstyp, men att det istället inom rättstillämpningen kommer uppkomma gränsdragningsproblem mellan omsättningsöverlåtelser och säkerhetsöverlåtelser. Dessa löses praktiskt genom presumtionsregler och bevisbörderegler.

I uppsatsens slutsats menas att en övergång till avtalsprincipen är att föredra, även om risken för förtäckta pantavtal i formen av säkerhetsöverlåtelser kommer öka. En åtgärd för att motverka detta är ett mer modernt och lättillgängligt pantregister i linje med de notice filing system som finns i många andra länder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Reimer, Johan LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
förmånsrätt, separationsrätt, köp, pant, säkerhetsöverlåtelse, förmögenhetsrätt, sakrätt, traditionsprincip, avtalsprincip, registerpant, lösöreköp, sakrättsligt moment, SOU 2015:18, panträtt
language
Swedish
id
8874324
date added to LUP
2016-07-04 09:47:57
date last changed
2016-07-04 09:47:57
@misc{8874324,
 abstract   = {A frequently discussed topic among Swedish legal scholars is the Swedish system concerning perfection of rights in rem, i.e. the requirements which must be fulfilled if a purchaser or pledgee is to become protected against all third parties’ rights on the sellers or pledgors’ side. 

A new government committe proposes a legally defined principle of contract regarding purchases of goods, i.e. the purchaser is protected against the third parties on the sellers’ side when signing a contract. The committe also proposes a new law on pledges, according to which the pledgee becomes protected against the pledgors’ third parties after a registration into a public register and advertisement in “Post- och Inrikes tidningar”. 

This is a rather radical change from the current system where a buyer is protected against the third parties on the sellers’ side when the sold or pledged item is cut off and/or transferred to the buyer (a principle of traditio). 

The security assignment of goods is a type of transaction that according to Swedish law has characteristics of both a purchase and a pledge. According to now governing principles, a security buyer has a right to separation in the case of a security seller’s bankruptcy, but a security seller only has a preferential right in the case of the security buyer’s bankruptcy. 

According to the proposal a security assignment now will be considered and treated as a pledge. But, since there will two kinds of perfection requirements to achieve protection, there will be new problems for the adjudication, since they now have to make distinctions whether a transaction is considered a purchase or a pledge. 

When analysing the effects of the proposal the author sees positively on the fact that security assignments fully will be considered as a pledge. However, since there will be a problem of distinction for the adjudication, it is unsatisfying that the proposal doesn’t contain any information how to make the difference between a purchase and a security assignment. 

The author also finds that the risk of fiduciary pledges will be more common to be unsatisfying. However, with a more modern pledge regulation than the one proposed, perhaps in the form of a notice filing system, the incentive to make security assignments to avoid the perfection requirements for pledges will be far smaller.},
 author    = {Reimer, Johan},
 keyword   = {förmånsrätt,separationsrätt,köp,pant,säkerhetsöverlåtelse,förmögenhetsrätt,sakrätt,traditionsprincip,avtalsprincip,registerpant,lösöreköp,sakrättsligt moment,SOU 2015:18,panträtt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Säkerhetsöverlåtelsen - ett pantat köp? - En kritisk granskning av säkerhetsöverlåtelsens ställning idag och vid en övergång till en lagstadgad avtalsprincip och registerpant},
 year     = {2016},
}