Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utom rimligt tvivel - Tillförsäkras den tilltalade en rätt till tystnad då alternativa hypoteser prövas?

Ekerot, Julia LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
För att förhindra materiellt oriktiga domar, tillämpas ett högt beviskrav. Allmänhetens rättstrygghet får därmed ge vika för den tilltalades rättighet att inte utsättas för en risk att bli felaktigt dömd. Vidare har den tilltalade enligt art 6 EKMR en rätt till tystnad under rättegången. Följaktligen kan en domstol inte basera en fällande dom enbart på den tilltalades tystnad. Utifrån en rättsdogmatisk metod behandlar följande framställning huruvida tillämpningen av beviskravet tillförsäkrar den tilltalade en rätt till tystnad.

Beviskravet har utvecklats genom HD:s praxis. Beviskravets innebörd har vidare diskuterats i doktrin. Enighet råder om att beviskravet ska tillämpas genom att pröva alternativa hypoteser till åklagarens... (More)
För att förhindra materiellt oriktiga domar, tillämpas ett högt beviskrav. Allmänhetens rättstrygghet får därmed ge vika för den tilltalades rättighet att inte utsättas för en risk att bli felaktigt dömd. Vidare har den tilltalade enligt art 6 EKMR en rätt till tystnad under rättegången. Följaktligen kan en domstol inte basera en fällande dom enbart på den tilltalades tystnad. Utifrån en rättsdogmatisk metod behandlar följande framställning huruvida tillämpningen av beviskravet tillförsäkrar den tilltalade en rätt till tystnad.

Beviskravet har utvecklats genom HD:s praxis. Beviskravets innebörd har vidare diskuterats i doktrin. Enighet råder om att beviskravet ska tillämpas genom att pröva alternativa hypoteser till åklagarens gärningspåstående. Vid prövningen av alternativa hypoteser undersöker rätten huruvida det är ställt utom rimligt tvivel att åklagarens gärningspåstående har inträffat. Dock råder oenighet kring vilka krav som kan ställas på en alternativ hypotes för att ett rimligt tvivel ska kunna föreligga.

Beviskravets tillämpning genom prövningen av alternativa hypoteser medför att den tilltalade tillförsäkras en rätt till tystnad. Domstolen har en skyldighet att pröva alternativa hypoteser till förmån för den tilltalade. Genom denna prövning ökar rättssäkerheten, eftersom risken för materiellt oriktiga domar minskar. Den föreliggande bevisningen i ett mål kan däremot påverka rättens skyldighet att pröva alternativa hypoteser, vilket kan resultera i att en förklaringsbörda åläggs den tilltalade. En sådan tillämpning av beviskravet kan vara förenlig med den tilltalades rätt till tystnad enligt art 6 EKMR, om den förevarande bevisningen i målet är av tillräcklig styrka. Det kan dock ifrågasättas huruvida HD:s tillämpning av beviskravet, genom att ålägga den tilltalade en förklaringsbörda, är förenlig med Europadomstolens praxis. (Less)
Abstract
A high standard of proof is used in criminal trials to prevent erroneous convictions. The accused has the right not to be exposed to the risk of being wrongfully convicted. A criminal defendant who is being prosecuted also has a right to silence. Thus it is incompatible with the right to silence to base a conviction solely on the defendant’s silence. This paper examines whether the standard of proof ensures the defendant a right to silence.

The Supreme Court of Sweden has stated that the prosecutor must prove the defendant’s guilt beyond reasonable doubt. The meaning of a reasonable doubt has been discussed, but there is a clear consensus among legal scholars that the standard of proof means that alternative hypotheses should be... (More)
A high standard of proof is used in criminal trials to prevent erroneous convictions. The accused has the right not to be exposed to the risk of being wrongfully convicted. A criminal defendant who is being prosecuted also has a right to silence. Thus it is incompatible with the right to silence to base a conviction solely on the defendant’s silence. This paper examines whether the standard of proof ensures the defendant a right to silence.

The Supreme Court of Sweden has stated that the prosecutor must prove the defendant’s guilt beyond reasonable doubt. The meaning of a reasonable doubt has been discussed, but there is a clear consensus among legal scholars that the standard of proof means that alternative hypotheses should be examined by the court.

The application of the standard of proof by investigating if what happened could have happened in a different way than stated by the prosecutor, gives the defendant a right to silence. Thus the standard of proof prevents erroneous convictions. The court does not have to examine whether if what happened could have happened in a different way, if the evidence presented against the defendant is strong. If the evidence is considered to constitute a formidable case against the defendant, it is possible to draw interferences against the defendant because of the defendant’s silence. The Supreme Court has drawn conclusions against the defendant because of the defendant’s refusal to answer questions, but it may be incompatible with the precedents from the European Court of Human Rights. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekerot, Julia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Processrätt, criminal procedure, straffrätt, criminal law
language
Swedish
id
8874328
date added to LUP
2016-07-03 21:31:39
date last changed
2016-07-03 21:31:39
@misc{8874328,
 abstract   = {A high standard of proof is used in criminal trials to prevent erroneous convictions. The accused has the right not to be exposed to the risk of being wrongfully convicted. A criminal defendant who is being prosecuted also has a right to silence. Thus it is incompatible with the right to silence to base a conviction solely on the defendant’s silence. This paper examines whether the standard of proof ensures the defendant a right to silence.

The Supreme Court of Sweden has stated that the prosecutor must prove the defendant’s guilt beyond reasonable doubt. The meaning of a reasonable doubt has been discussed, but there is a clear consensus among legal scholars that the standard of proof means that alternative hypotheses should be examined by the court.

The application of the standard of proof by investigating if what happened could have happened in a different way than stated by the prosecutor, gives the defendant a right to silence. Thus the standard of proof prevents erroneous convictions. The court does not have to examine whether if what happened could have happened in a different way, if the evidence presented against the defendant is strong. If the evidence is considered to constitute a formidable case against the defendant, it is possible to draw interferences against the defendant because of the defendant’s silence. The Supreme Court has drawn conclusions against the defendant because of the defendant’s refusal to answer questions, but it may be incompatible with the precedents from the European Court of Human Rights.},
 author    = {Ekerot, Julia},
 keyword   = {Processrätt,criminal procedure,straffrätt,criminal law},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utom rimligt tvivel - Tillförsäkras den tilltalade en rätt till tystnad då alternativa hypoteser prövas?},
 year     = {2016},
}