Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Patentets betydelse för läkemedelsindustrin - en uppsats om kraven på läkemedelspatent och dess effekter på den fria marknaden

Åhs, Henry LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats utreder patentets funktion med särskilt fokus på läkemedelspatentindustrin. Inom industrin pågår en evig dragkamp mellan original- och generikatillverkare. I den mån det är möjligt reglerar patentlagstiftningen denna dragkamp. Syftet med lagstiftning är att, i det allmännas intresse, främja den industriella utvecklingen. Lagstiftaren anser att patentmöjligheten är av särskild vikt för läkemedelsindustrin då den främjar läkemedelsutvecklingen, en utveckling som även är av intresse för allmänheten. Läkemedelssektorn är ett område där starka intressen och ekonomiska krafter styr. Generikatillverkaren motiveras av att försöka få ut sitt läkemedel på marknaden innan efterfrågan avtagit. I samband med att originaltillverkarens... (More)
Denna uppsats utreder patentets funktion med särskilt fokus på läkemedelspatentindustrin. Inom industrin pågår en evig dragkamp mellan original- och generikatillverkare. I den mån det är möjligt reglerar patentlagstiftningen denna dragkamp. Syftet med lagstiftning är att, i det allmännas intresse, främja den industriella utvecklingen. Lagstiftaren anser att patentmöjligheten är av särskild vikt för läkemedelsindustrin då den främjar läkemedelsutvecklingen, en utveckling som även är av intresse för allmänheten. Läkemedelssektorn är ett område där starka intressen och ekonomiska krafter styr. Generikatillverkaren motiveras av att försöka få ut sitt läkemedel på marknaden innan efterfrågan avtagit. I samband med att originaltillverkarens patent upphör, tillkommer fler aktörer på marknaden och då sjunker ofta priserna kraftigt efter lanseringen av läkemedelsgenerikan. Detta innebär ofta att patentinnehavaren försöker fördröja konkurrenternas generikalanseringen så länge som möjligt för att undvika minskade intäkter och bibehålla sitt monopol på marknaden.

För att få patent på en uppfinning måste vissa patentkrav vara uppfyllda. Uppfinningen måste vara helt ny, ha teknisk effekt samt uppnå uppfinningshöjd. I uppsatsen diskuteras de konsekvenser som breda patentbeskrivningar kan leda till, och misstag som begås när patent prövas, och den avhandlar olika tillvägagångssätt för att åtgärda dessa fel, särskilt om de drabbar tredje man. En fråga uppsatsen behandlar genomgående är frågan om fackmannens praktiska betydelse, och i vilken mån hen kan utöva uppfinningen med hjälp av innehållet i ansökan.

I uppsatsen konstateras även att det bör stå bortom rimligt tvivel att alltför breda skyddsomfång kan resultera i negativa effekter på marknaden och därmed för konkurrenterna och i slutändan för samhällsekonomin. (Less)
Popular Abstract
This paper investigates the function of patents, with special focus on the pharmaceutical patent industry. There is a constant tug-of-war within the industry between original- and generic producers. The patent legislation regulates this tug-of-war as far as it is possible. The purpose of the legislation is to, in the common interest, sanction industrial growth. According to the legislator the Patent Law is particularly important for the pharmaceutical industry since it encourages the development of new medicines, which is a development that is also in the interest of the society.

The pharmaceutical sector is governed by strong interests and economic powers. Generic producers try to launch their pharmaceutics on the market before the... (More)
This paper investigates the function of patents, with special focus on the pharmaceutical patent industry. There is a constant tug-of-war within the industry between original- and generic producers. The patent legislation regulates this tug-of-war as far as it is possible. The purpose of the legislation is to, in the common interest, sanction industrial growth. According to the legislator the Patent Law is particularly important for the pharmaceutical industry since it encourages the development of new medicines, which is a development that is also in the interest of the society.

The pharmaceutical sector is governed by strong interests and economic powers. Generic producers try to launch their pharmaceutics on the market before the demand has seized. In conjunction with the expiration of the original producer’s patent, several new agents arrive on the market and when this occurs the prices drop rapidly after the launch of the generic pharmaceutical. This often results in the fact that the holders of the original patent try to stall the rival’s launch of their generic pharmaceuticals onto the market. Original producers will do anything in their power to maintain their exclusivity regarding their pharmaceuticals for as long as possible.

To attain a patent on an innovation certain requisites must be met. These requisites comprise two aspect. The first one is that the invention has novelty, and the second one concerns the level of invention and industrial advantage. The paper discusses the consequences of broad patent descriptions, and the mistakes that are made during the patent procedure, and which course of action might be taken to correct these errors. This is especially important when they affect a third party. The question the paper acknowledges through its entirety is the practical function and the meaning of “specialist”, and to what degree he or she can use the invention based on the patent description.

The paper also reaches the conclusion that it is beyond reasonable doubt that too wide a patent scope may result in negative effects on the market, on competing businesses and finally on the entire economy. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åhs, Henry LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
immaterialrätt, rättsvetenskap
language
Swedish
id
8874386
date added to LUP
2016-07-04 11:51:41
date last changed
2016-07-04 11:51:41
@misc{8874386,
 abstract   = {Denna uppsats utreder patentets funktion med särskilt fokus på läkemedelspatentindustrin. Inom industrin pågår en evig dragkamp mellan original- och generikatillverkare. I den mån det är möjligt reglerar patentlagstiftningen denna dragkamp. Syftet med lagstiftning är att, i det allmännas intresse, främja den industriella utvecklingen. Lagstiftaren anser att patentmöjligheten är av särskild vikt för läkemedelsindustrin då den främjar läkemedelsutvecklingen, en utveckling som även är av intresse för allmänheten. Läkemedelssektorn är ett område där starka intressen och ekonomiska krafter styr. Generikatillverkaren motiveras av att försöka få ut sitt läkemedel på marknaden innan efterfrågan avtagit. I samband med att originaltillverkarens patent upphör, tillkommer fler aktörer på marknaden och då sjunker ofta priserna kraftigt efter lanseringen av läkemedelsgenerikan. Detta innebär ofta att patentinnehavaren försöker fördröja konkurrenternas generikalanseringen så länge som möjligt för att undvika minskade intäkter och bibehålla sitt monopol på marknaden.

För att få patent på en uppfinning måste vissa patentkrav vara uppfyllda. Uppfinningen måste vara helt ny, ha teknisk effekt samt uppnå uppfinningshöjd. I uppsatsen diskuteras de konsekvenser som breda patentbeskrivningar kan leda till, och misstag som begås när patent prövas, och den avhandlar olika tillvägagångssätt för att åtgärda dessa fel, särskilt om de drabbar tredje man. En fråga uppsatsen behandlar genomgående är frågan om fackmannens praktiska betydelse, och i vilken mån hen kan utöva uppfinningen med hjälp av innehållet i ansökan. 

I uppsatsen konstateras även att det bör stå bortom rimligt tvivel att alltför breda skyddsomfång kan resultera i negativa effekter på marknaden och därmed för konkurrenterna och i slutändan för samhällsekonomin.},
 author    = {Åhs, Henry},
 keyword   = {immaterialrätt,rättsvetenskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patentets betydelse för läkemedelsindustrin - en uppsats om kraven på läkemedelspatent och dess effekter på den fria marknaden},
 year     = {2016},
}