Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Begränsningen av sociala hänsyn vid offentlig upphandling

Mohlin, Karl LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Public authorities and units are allowed to consider social concerns during public procurements, but have limited room for maneuver. The legal developments during the last 15 years have gone towards more and more freedom for the procurer who wishes to consider social concerns. This makes certain questions regarding pros and cons relevant. The purpose of this paper is to explore these and reason about them.
The legal area is primarily a European legal area, and national legal systems follow in the tracks of the EU law. The primary legal documents are the two European directives regarding public procurement which were issued in 2004. These are currently being replaced with new directives which have been issued but not yet implemented into... (More)
Public authorities and units are allowed to consider social concerns during public procurements, but have limited room for maneuver. The legal developments during the last 15 years have gone towards more and more freedom for the procurer who wishes to consider social concerns. This makes certain questions regarding pros and cons relevant. The purpose of this paper is to explore these and reason about them.
The legal area is primarily a European legal area, and national legal systems follow in the tracks of the EU law. The primary legal documents are the two European directives regarding public procurement which were issued in 2004. These are currently being replaced with new directives which have been issued but not yet implemented into the various European national legal systems.
Interests which can be considered as social concerns are, amongst other things, questions of occupational safety and health, gender equality, anti-discrimination and the fight against unemployment. (Less)
Abstract (Swedish)
Offentliga myndigheter och enheter får beakta sociala hänsyn vid offentliga upphandlingar, men har ett begränsat handlingsutrymme. Rättsutvecklingen har de senaste 15 åren gått mot mer och mer handlingsfrihet för den upphandlare som vill beakta sociala hänsyn. Detta aktualiserar vissa frågor kring för- och nackdelar med möjligheten att beakta sociala hänsyn. Syftet med denna uppsats är att utreda dessa och resonera kring dem.
Rättsområdet är huvudsakligen ett EU-rättsligt sådant, och nationella lagstiftningar rättar sig efter EU-rätten. Den huvudsakliga lagstiftningen är de två upphandlingsdirektiven från år 2004, vilka nu håller på att ersättas med nya direktiv som kommit ut men ännu inte hunnit implementeras i de flesta medlemsstater.
... (More)
Offentliga myndigheter och enheter får beakta sociala hänsyn vid offentliga upphandlingar, men har ett begränsat handlingsutrymme. Rättsutvecklingen har de senaste 15 åren gått mot mer och mer handlingsfrihet för den upphandlare som vill beakta sociala hänsyn. Detta aktualiserar vissa frågor kring för- och nackdelar med möjligheten att beakta sociala hänsyn. Syftet med denna uppsats är att utreda dessa och resonera kring dem.
Rättsområdet är huvudsakligen ett EU-rättsligt sådant, och nationella lagstiftningar rättar sig efter EU-rätten. Den huvudsakliga lagstiftningen är de två upphandlingsdirektiven från år 2004, vilka nu håller på att ersättas med nya direktiv som kommit ut men ännu inte hunnit implementeras i de flesta medlemsstater.
Intressen som kan beaktas som sociala hänsyn är bland annat arbetsmiljöfrågor, jämställdhet, antidiskriminering och arbetslöshetsbekämpning. Typiskt för rättsområdet är att det är en ständig balansgång mellan de sociala hänsynen och EU-rättens principer om fri rörlighet och likabehandling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mohlin, Karl LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
förvaltningsrätt, offentlig upphandling, sociala hänsyn
language
Swedish
id
8874421
date added to LUP
2016-07-04 11:50:16
date last changed
2016-07-04 11:50:16
@misc{8874421,
 abstract   = {Public authorities and units are allowed to consider social concerns during public procurements, but have limited room for maneuver. The legal developments during the last 15 years have gone towards more and more freedom for the procurer who wishes to consider social concerns. This makes certain questions regarding pros and cons relevant. The purpose of this paper is to explore these and reason about them.
The legal area is primarily a European legal area, and national legal systems follow in the tracks of the EU law. The primary legal documents are the two European directives regarding public procurement which were issued in 2004. These are currently being replaced with new directives which have been issued but not yet implemented into the various European national legal systems.
Interests which can be considered as social concerns are, amongst other things, questions of occupational safety and health, gender equality, anti-discrimination and the fight against unemployment.},
 author    = {Mohlin, Karl},
 keyword   = {förvaltningsrätt,offentlig upphandling,sociala hänsyn},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Begränsningen av sociala hänsyn vid offentlig upphandling},
 year     = {2016},
}