Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det gåtfulla folket - en fallstudie rörande domstolens självständiga bedömning i vårdnadstvister

Book, Ellinor LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
In Sweden the lives of about 50.000 children are turned upside down every year, just because their parents have choosen to separate. What has once been the childs secure and safe world, are now ripped apart and frightening instead. The wills of the parents and their emotions, can greatly impact the decisions of the jucidial process which can in turn have a catasprohic backlash on the child. In the majority of the cases the parents can resolve the issues coming with a divorce without any trouble. Though, there are cases where the parents feelings takes control and a big quarrel breaks out.

In cases where the parents can't come to an mutual agreement, a qualified court and the social welfare board shall be available to support the family... (More)
In Sweden the lives of about 50.000 children are turned upside down every year, just because their parents have choosen to separate. What has once been the childs secure and safe world, are now ripped apart and frightening instead. The wills of the parents and their emotions, can greatly impact the decisions of the jucidial process which can in turn have a catasprohic backlash on the child. In the majority of the cases the parents can resolve the issues coming with a divorce without any trouble. Though, there are cases where the parents feelings takes control and a big quarrel breaks out.

In cases where the parents can't come to an mutual agreement, a qualified court and the social welfare board shall be available to support the family and they are bound to take careful note of the childs interest in the conflict. This is mostly done through conversation with the social services. If these discussions doesn't get the desired outcome and the dispute goes to court, the court can demand that the social welfare board conduct a custody investigation. Since a legislative amendment in 2006, the social welfare board is bound to include a draft decision in their custody investigation. The motive for this amendment was to protect the childs interest in the conflict. The court however, is not bound to follow this draft decision. Only a general explanation is required from the Court if it decides on another outcome.

My aim with this esay is to distinguish if the Court´s decition confine with the amendment from 2006. I have choosen to investigate judgements from the district court to discover how many cases the court have choosen not to follow up on the draft decision from the social welfare board. The case study is made out of 48 district court judgements, equally divided between the years between 2012-2015. The outcome of the investigation showed that the court deviated from the proposal from the social welfare, in as few as 8 cases. Each decison was founded on the principle of the child´s best interest. Therefore, the amendment made in 2006 seems to have fulfilled its purpose. (Less)
Abstract (Swedish)
I Sverige vänds omkring 50.000 barns liv upp och ner varje år, när deras föräldrar väljer att gå skilda vägar. Det som en gång varit barnets trygghet och hela värld, rivs upp och känns istället skrämmande och otryggt. Föräldrarnas viljor och känslor styr processen, vilket gör att barnen allt som ofta hamnar i kläm. I en majoritet av fallen löser föräldrarna barnets boende, vårdnad och umgänge gemensamt, helt utan tvist. Det är dock en del fall där föräldrarnas känslor får ta överhanden vilket gör att stora tvister uppstår.

I de fall där föräldrarna inte kan komma överens, ska behörig domstol och socialnämnd finnas till hands för att bistå föräldrarna med den hjälp som de behöver, samt för att tillvarata barnets intresse i tvisten.... (More)
I Sverige vänds omkring 50.000 barns liv upp och ner varje år, när deras föräldrar väljer att gå skilda vägar. Det som en gång varit barnets trygghet och hela värld, rivs upp och känns istället skrämmande och otryggt. Föräldrarnas viljor och känslor styr processen, vilket gör att barnen allt som ofta hamnar i kläm. I en majoritet av fallen löser föräldrarna barnets boende, vårdnad och umgänge gemensamt, helt utan tvist. Det är dock en del fall där föräldrarnas känslor får ta överhanden vilket gör att stora tvister uppstår.

I de fall där föräldrarna inte kan komma överens, ska behörig domstol och socialnämnd finnas till hands för att bistå föräldrarna med den hjälp som de behöver, samt för att tillvarata barnets intresse i tvisten. Detta sker främst genom samarbetssamtal hos socialtjänsten. Om dessa samtal inte får önskat utfall och tvisten går vidare till domstol, kan rätten begära att socialnämnden genomför en vårdnadsutredning i det fall att målet behöver utredas närmare.

I socialnämndens vårdnadsutredning ska det sedan en lagändring 2006 finnas med ett förslag till beslut, för att principen om barnets bästa ska få fullt genomslag. Domstolen är dock inte bunden i sitt avgörande, till att följa socialnämndens förslag, utan det räcker med en motivering till varför den valt att frångå förslaget. Domstolen kan således, utan att ens ha träffat barnet, helt frångå socialnämndens förslag och istället gå på ett annat utfall.

Jag har valt att undersöka tingsrättsdomar för att se om domstolens frångående av socialnämndens förslag till beslut, inskränker det syfte som fanns med 2006 års lagändringen. Fallstudien består av 48 tingsrättsdomar, jämt fördelade mellan 2012 och 2015. Utfallet från utredningen blev att domstolen endast frångick förslaget i åtta av de totalt 48 fallen. Vidare grundade sig samtliga motiveringar på principen om barnets bästa. Således får den lagändring som gjordes 2006 anses ha uppfyllt sitt syfte i praxis. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Book, Ellinor LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Familjerätt, Rättssociologi, Socialrätt, Vårdnad, Umgänge
language
Swedish
id
8874469
date added to LUP
2016-07-03 21:33:19
date last changed
2016-07-03 21:33:19
@misc{8874469,
 abstract   = {In Sweden the lives of about 50.000 children are turned upside down every year, just because their parents have choosen to separate. What has once been the childs secure and safe world, are now ripped apart and frightening instead. The wills of the parents and their emotions, can greatly impact the decisions of the jucidial process which can in turn have a catasprohic backlash on the child. In the majority of the cases the parents can resolve the issues coming with a divorce without any trouble. Though, there are cases where the parents feelings takes control and a big quarrel breaks out.

In cases where the parents can't come to an mutual agreement, a qualified court and the social welfare board shall be available to support the family and they are bound to take careful note of the childs interest in the conflict. This is mostly done through conversation with the social services. If these discussions doesn't get the desired outcome and the dispute goes to court, the court can demand that the social welfare board conduct a custody investigation. Since a legislative amendment in 2006, the social welfare board is bound to include a draft decision in their custody investigation. The motive for this amendment was to protect the childs interest in the conflict. The court however, is not bound to follow this draft decision. Only a general explanation is required from the Court if it decides on another outcome.

My aim with this esay is to distinguish if the Court´s decition confine with the amendment from 2006. I have choosen to investigate judgements from the district court to discover how many cases the court have choosen not to follow up on the draft decision from the social welfare board. The case study is made out of 48 district court judgements, equally divided between the years between 2012-2015. The outcome of the investigation showed that the court deviated from the proposal from the social welfare, in as few as 8 cases. Each decison was founded on the principle of the child´s best interest. Therefore, the amendment made in 2006 seems to have fulfilled its purpose.},
 author    = {Book, Ellinor},
 keyword   = {Familjerätt,Rättssociologi,Socialrätt,Vårdnad,Umgänge},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det gåtfulla folket - en fallstudie rörande domstolens självständiga bedömning i vårdnadstvister},
 year     = {2016},
}