Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Avsiktligt, likgiltigt, eller oaktsamt fusk - En studie av uppsåtsrekvisitet i högskoleförordningens regler om disciplinära åtgärder vid fusk

Nilsson, Johan LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Enligt högskoleförordningen kan universitet och högskolor I Sverige vidta disciplinära åtgärder mot studenter som fuskar. Reglerna kräver dock att en student ska ha begått handlingen med uppsåt för att ansvar ska kunna utkrävas. Endast oaktsamhet kan således inte utgöra en grund för att vidta disciplinära åtgärder mot en student. Trots att ett stort antal studenter varje är blir föremål för disciplinära åtgärder har ämnet inte behandlats i någon större utsträckning inom svensk rättsvetenskap.

Uppsatsen undersöker uppsåtsrekvisitet som en del av de förvaltningsrättsliga reglerna i högskolefördoningen. Frågan om var man drar gränsen mellan uppsåt och oaktsamhet i de här fallen, i kombination med frågan om straffrättsliga eller... (More)
Enligt högskoleförordningen kan universitet och högskolor I Sverige vidta disciplinära åtgärder mot studenter som fuskar. Reglerna kräver dock att en student ska ha begått handlingen med uppsåt för att ansvar ska kunna utkrävas. Endast oaktsamhet kan således inte utgöra en grund för att vidta disciplinära åtgärder mot en student. Trots att ett stort antal studenter varje är blir föremål för disciplinära åtgärder har ämnet inte behandlats i någon större utsträckning inom svensk rättsvetenskap.

Uppsatsen undersöker uppsåtsrekvisitet som en del av de förvaltningsrättsliga reglerna i högskolefördoningen. Frågan om var man drar gränsen mellan uppsåt och oaktsamhet i de här fallen, i kombination med frågan om straffrättsliga eller förvaltningsrättsliga principer ska tillämpas vid bedömningen av disciplinärenden, är det centrala ämnet i uppsatsen.

Uppsatsen slutsats är att det finns många oklarheter i vad som utgör gällande rätt när det kommer till uppsåtsrekvistet i reglerna om disciplinära åtgärder och att det är inte möjligt att med säkerhet säga hur reglerna ska tolkas och tillämpas. Dock är det svårt att inte tillämpa allmänna straffrättsliga principer på uppsåtets utformning. (Less)
Abstract
The Swedish governmental ordinance for higher public education, Högskoleförordningen, allows universities in Sweden to take disciplinary measures towards students that are found cheating. However, the rules require that the cheating actions of the student has been committed either intentionally or knowingly in order for them to be held responsible. Simple negligence is thus not an allowed reason to take disciplinary measures towards a student. Despite the fact that a large number of students are subject of such disciplinary measures every year, the subject has not been widely researched in Swedish legal science.

This essay explores the concept of mens rea as a part of the legal rules about higher public education in Sweden. The... (More)
The Swedish governmental ordinance for higher public education, Högskoleförordningen, allows universities in Sweden to take disciplinary measures towards students that are found cheating. However, the rules require that the cheating actions of the student has been committed either intentionally or knowingly in order for them to be held responsible. Simple negligence is thus not an allowed reason to take disciplinary measures towards a student. Despite the fact that a large number of students are subject of such disciplinary measures every year, the subject has not been widely researched in Swedish legal science.

This essay explores the concept of mens rea as a part of the legal rules about higher public education in Sweden. The question of where you draw the line between negligence and mens rea, as well as the question of whether to apply the principles of public law or criminal law, in these disciplinary cases is the central topic of the essay.

The conclusion of the essay is that the law is unclear when it comes to mens rea in the rules about disciplinary measures and that it is not possible to say exactly how the rules should be interpreted and applied. However, it is hard to not use principles of criminal law to determine the boundaries between mens rea and negligence in these cases. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Johan LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Förvaltningsrätt, Administrative law, Rättsvetenskap, Uppsåt, Likgiltighetsuppsåt, Oaktsamhet, Dolus, Culpa, Högskoleförordningen, Disciplinära åtgärder, Fusk, Vilseledande, Disciplinnämnd, Straffrätt
language
Swedish
id
8874473
date added to LUP
2016-07-04 11:47:56
date last changed
2016-07-04 11:47:56
@misc{8874473,
 abstract   = {The Swedish governmental ordinance for higher public education, Högskoleförordningen, allows universities in Sweden to take disciplinary measures towards students that are found cheating. However, the rules require that the cheating actions of the student has been committed either intentionally or knowingly in order for them to be held responsible. Simple negligence is thus not an allowed reason to take disciplinary measures towards a student. Despite the fact that a large number of students are subject of such disciplinary measures every year, the subject has not been widely researched in Swedish legal science. 

This essay explores the concept of mens rea as a part of the legal rules about higher public education in Sweden. The question of where you draw the line between negligence and mens rea, as well as the question of whether to apply the principles of public law or criminal law, in these disciplinary cases is the central topic of the essay. 

The conclusion of the essay is that the law is unclear when it comes to mens rea in the rules about disciplinary measures and that it is not possible to say exactly how the rules should be interpreted and applied. However, it is hard to not use principles of criminal law to determine the boundaries between mens rea and negligence in these cases.},
 author    = {Nilsson, Johan},
 keyword   = {Förvaltningsrätt,Administrative law,Rättsvetenskap,Uppsåt,Likgiltighetsuppsåt,Oaktsamhet,Dolus,Culpa,Högskoleförordningen,Disciplinära åtgärder,Fusk,Vilseledande,Disciplinnämnd,Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Avsiktligt, likgiltigt, eller oaktsamt fusk - En studie av uppsåtsrekvisitet i högskoleförordningens regler om disciplinära åtgärder vid fusk},
 year     = {2016},
}