Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Erkännande av utländska barnäktenskap - förlikning med dolda tvångsäktenskap?

Brüggemann, Franziska LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Involuntary child marriage is an international phenomenon, that Sweden attempts to thwart. As a result, Sweden does not recognize foreign child marriages concluded with ties to Sweden. In contrast, foreign child marriages concluded without such ties are recognized, as long as the child was over 15 years old at the time of the conclusion. Forced marriages, on the other hand, shall never be recognized.

The purpose of this essay is to, by using a traditional legal dogmatic method, investigate what is meant by coercion, and how grave the coercive element must be for a child marriage to be considered a forced marriage. It is also analysed how Sweden considers children's consent to marriage and what the shaping of the regulation regarding... (More)
Involuntary child marriage is an international phenomenon, that Sweden attempts to thwart. As a result, Sweden does not recognize foreign child marriages concluded with ties to Sweden. In contrast, foreign child marriages concluded without such ties are recognized, as long as the child was over 15 years old at the time of the conclusion. Forced marriages, on the other hand, shall never be recognized.

The purpose of this essay is to, by using a traditional legal dogmatic method, investigate what is meant by coercion, and how grave the coercive element must be for a child marriage to be considered a forced marriage. It is also analysed how Sweden considers children's consent to marriage and what the shaping of the regulation regarding recognition of foreign marriages can result in for children in practice.

Such practices that normally are sufficient to persuade a child to marry, have generally proven to be insufficient for a child marriage to constitute a forced marriage. The discovery of coercion also requires that one of the spouses informs the Swedish authorities about the coercion, and that the presence of coercion is made probable. This combined can lead to remarkable results, especially considering asylum seeking married children who are granted a residence permit in Sweden. Based on this result, a discussion is held about whether or not, and if so how, the current regulation should be changed. Because of what the changes that are purposed possibly can result in, such as abuse of the regulation and too far-reaching interference in people's lives, the current regulation is, however, found to be acceptable. (Less)
Abstract (Swedish)
Ofrivilliga barnäktenskap är ett internationellt fenomen, som Sverige söker motarbeta. Som ett resultat härav erkänner Sverige inte utländska barnäktenskap som ingåtts med anknytning till Sverige. Däremot erkänns barnäktenskap som saknat svensk anknytning, såvida barnet var över 15 år när äktenskapet ingicks. Något som däremot aldrig ska erkännas är tvångsäktenskap.

I denna uppsats är syftet att, genom en rättsdogmatisk metod, söka utreda vad som egentligen avses med tvång, och hur grovt tvångsinslaget måste vara för att ett barnäktenskap ska betraktas som ett tvångsäktenskap. Det analyseras även hur Sverige egentligen betraktar barns samtycke till äktenskap och vad utformningen av regleringen om erkännande av utländska äktenskap kan... (More)
Ofrivilliga barnäktenskap är ett internationellt fenomen, som Sverige söker motarbeta. Som ett resultat härav erkänner Sverige inte utländska barnäktenskap som ingåtts med anknytning till Sverige. Däremot erkänns barnäktenskap som saknat svensk anknytning, såvida barnet var över 15 år när äktenskapet ingicks. Något som däremot aldrig ska erkännas är tvångsäktenskap.

I denna uppsats är syftet att, genom en rättsdogmatisk metod, söka utreda vad som egentligen avses med tvång, och hur grovt tvångsinslaget måste vara för att ett barnäktenskap ska betraktas som ett tvångsäktenskap. Det analyseras även hur Sverige egentligen betraktar barns samtycke till äktenskap och vad utformningen av regleringen om erkännande av utländska äktenskap kan innebära för barn i praktiken.

Sådana företeelser som normalt är tillräckliga för att förmå barn att ingå äktenskap, visar sig generellt sett vara otillräckliga för att ett barnäktenskap ska utgöra ett tvångsäktenskap. Tvångets upptäckt kräver dessutom att någon av makarna upplyser de svenska myndigheterna om tvånget och att förekomsten av tvång görs sannolik. Det sammantagna kan leda till anmärkningsvärda resultat, särskilt avseende gifta asylsökande barn som beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Utifrån detta resultat förs en avslutande diskussion kring huruvida och i sådana fall på vilket sätt regleringen bör förändras. På grund av vad de förändringar som föreslås kan komma att resultera i, såsom missbruk av regleringen och alltför långtgående ingripanden i människors liv, befinns nuvarande reglering emellertid vara godtagbar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brüggemann, Franziska LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Civilrätt, Internationell privaträtt, Erkännande, Barnäktenskap, Tvångsäktenskap
language
Swedish
id
8874479
date added to LUP
2016-07-03 21:32:54
date last changed
2016-07-03 21:32:54
@misc{8874479,
 abstract   = {Involuntary child marriage is an international phenomenon, that Sweden attempts to thwart. As a result, Sweden does not recognize foreign child marriages concluded with ties to Sweden. In contrast, foreign child marriages concluded without such ties are recognized, as long as the child was over 15 years old at the time of the conclusion. Forced marriages, on the other hand, shall never be recognized.

The purpose of this essay is to, by using a traditional legal dogmatic method, investigate what is meant by coercion, and how grave the coercive element must be for a child marriage to be considered a forced marriage. It is also analysed how Sweden considers children's consent to marriage and what the shaping of the regulation regarding recognition of foreign marriages can result in for children in practice.

Such practices that normally are sufficient to persuade a child to marry, have generally proven to be insufficient for a child marriage to constitute a forced marriage. The discovery of coercion also requires that one of the spouses informs the Swedish authorities about the coercion, and that the presence of coercion is made probable. This combined can lead to remarkable results, especially considering asylum seeking married children who are granted a residence permit in Sweden. Based on this result, a discussion is held about whether or not, and if so how, the current regulation should be changed. Because of what the changes that are purposed possibly can result in, such as abuse of the regulation and too far-reaching interference in people's lives, the current regulation is, however, found to be acceptable.},
 author    = {Brüggemann, Franziska},
 keyword   = {Civilrätt,Internationell privaträtt,Erkännande,Barnäktenskap,Tvångsäktenskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Erkännande av utländska barnäktenskap - förlikning med dolda tvångsäktenskap?},
 year     = {2016},
}