Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Humanitär intervention - En folkrättslig förenlighets- och funktionsanalys av humanitär intervention utifrån FN-stadgan

Gedeon, Vincent LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
This thesis concerns the question whether or not humanitarian intervention is a legal measure that is in accordance with the Charter of the United Nations. The definition of humanitarian intervention used in the report focuses on situations where unauthorized forcible interventions are initiated in order to terminate grave and imminent violations of fundamental human rights.
The purpose of this essay is to examine the possibility of humanitarian intervention in international law, given the intrinsic value that emanates from the safe-guarding of human rights.
Initially, central principles of international law are described. Amongst the most important principles are the territoriality principle, stating the range of rights and duties... (More)
This thesis concerns the question whether or not humanitarian intervention is a legal measure that is in accordance with the Charter of the United Nations. The definition of humanitarian intervention used in the report focuses on situations where unauthorized forcible interventions are initiated in order to terminate grave and imminent violations of fundamental human rights.
The purpose of this essay is to examine the possibility of humanitarian intervention in international law, given the intrinsic value that emanates from the safe-guarding of human rights.
Initially, central principles of international law are described. Amongst the most important principles are the territoriality principle, stating the range of rights and duties linked to statehood, and the general prohibition on the use of violence in international state relations.
The starting point of the study concerns the exceptions to the general prohibition of violence which derives from the UN Charter article 2.4. Hereafter, the study focuses on the pro and contra arguments concerning the possible inclusion of humanitarian intervention in international law, as brought forward by notable writers. The arguments concerning the possibility of humanitarian intervention spring from different interpretations of specific articles of the UN Charter.
As it turns out, there is nothing expressly conveying a possibility of humanitarian intervention deriving from either case law or state practice. The conclusion of the thesis therefore suggests that a possibility of humanitarian intervention, detached from its argued positive advantages, does not appear to be combinable with international law. The choice between a static or dynamic approach in determining the original intent of a state signing a treaty mainly determines whether or not the idea of humanitarian intervention will be accepted by the viewer or not. A correct assessment of the situation is hindered by the personal aspect of the free choice between legality, politics and ethics. (Less)
Abstract (Swedish)
Med humanitär intervention avses i den här uppsatsen den användning av våld eller hot om våld från en stat som riktar sig mot en annan stat i syfte att där förebygga eller avsluta vidsträckta och grava kränkningar av fundamentala mänskliga rättigheter. Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida ett sådant ingrepp av en stat är förenligt med FN-stadgan, praxis samt grundläggande principer för den internationella rätten. För att spegla debatten redogörs för argument för och emot en möjlighet till humanitär intervention.
Mest framträdande av den internationella rättens principer är territorialitetsprincipen, genom vilken en stats territoriella självbestämmanderätt och oberoende från andra stater fastslås. I samband med detta nämns även... (More)
Med humanitär intervention avses i den här uppsatsen den användning av våld eller hot om våld från en stat som riktar sig mot en annan stat i syfte att där förebygga eller avsluta vidsträckta och grava kränkningar av fundamentala mänskliga rättigheter. Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida ett sådant ingrepp av en stat är förenligt med FN-stadgan, praxis samt grundläggande principer för den internationella rätten. För att spegla debatten redogörs för argument för och emot en möjlighet till humanitär intervention.
Mest framträdande av den internationella rättens principer är territorialitetsprincipen, genom vilken en stats territoriella självbestämmanderätt och oberoende från andra stater fastslås. I samband med detta nämns även principen om non-intervention. Av vikt för utredningen är vidare det allmänna våldsförbudet i artikel 2.4 FN-stadgan, vilket förbjuder stater från att i sina internationella relationer tillgripa våld eller hot om våld.
Utredningen inleds med att fastslå att det inte finns någon stats- eller rättspraxis vilken uttryckligen besvarar frågan om den humanitära interventionens förenlighet med FN- stadgan. Härefter redogörs för den humanitära interventionens två tolkningsskolor, varav den ena förespråkar och den andra motsätter sig en möjlighet till humanitär intervention.
Vid en genomgång av de båda sidornas argument framkommer att bedömningen i grund och botten blir personlig. Bedömningen bygger på om en dynamisk eller statisk vinkel intas då en stats ursprungliga avsikter med ett ingånget avtal söker efterkonstrueras.
Det skall inte blundas för att våld är ett mycket centralt anletsdrag för internationella relationer. Det är knappast kontroversiellt att våld föder våld men ändå kan det finnas en viss acceptans för våld vilket skyddar så essentiella intressen som grundläggande mänskliga rättigheter. I slutändan måste dock, för att någon form av internationell struktur skall kunna upprätthållas, en gräns dras för hur mycket våld som kan legitimeras. Bedömningen kring var denna gräns skall dras och vem som avgör var gränsen skall dras är problematisk, då den i slutändan leder till ett dilemma mellan legalitet, politik och etik. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gedeon, Vincent LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
public international law, Folkrätt, humanitär intervention, humanitarian intervention
language
Swedish
id
8874525
date added to LUP
2016-07-03 21:29:02
date last changed
2016-07-03 21:29:02
@misc{8874525,
 abstract   = {This thesis concerns the question whether or not humanitarian intervention is a legal measure that is in accordance with the Charter of the United Nations. The definition of humanitarian intervention used in the report focuses on situations where unauthorized forcible interventions are initiated in order to terminate grave and imminent violations of fundamental human rights.
The purpose of this essay is to examine the possibility of humanitarian intervention in international law, given the intrinsic value that emanates from the safe-guarding of human rights.
Initially, central principles of international law are described. Amongst the most important principles are the territoriality principle, stating the range of rights and duties linked to statehood, and the general prohibition on the use of violence in international state relations.
The starting point of the study concerns the exceptions to the general prohibition of violence which derives from the UN Charter article 2.4. Hereafter, the study focuses on the pro and contra arguments concerning the possible inclusion of humanitarian intervention in international law, as brought forward by notable writers. The arguments concerning the possibility of humanitarian intervention spring from different interpretations of specific articles of the UN Charter.
As it turns out, there is nothing expressly conveying a possibility of humanitarian intervention deriving from either case law or state practice. The conclusion of the thesis therefore suggests that a possibility of humanitarian intervention, detached from its argued positive advantages, does not appear to be combinable with international law. The choice between a static or dynamic approach in determining the original intent of a state signing a treaty mainly determines whether or not the idea of humanitarian intervention will be accepted by the viewer or not. A correct assessment of the situation is hindered by the personal aspect of the free choice between legality, politics and ethics.},
 author    = {Gedeon, Vincent},
 keyword   = {public international law,Folkrätt,humanitär intervention,humanitarian intervention},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Humanitär intervention - En folkrättslig förenlighets- och funktionsanalys av humanitär intervention utifrån FN-stadgan},
 year     = {2016},
}