Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den aktiebolagsrättsliga separationsprincipens tillämpningsomfång

Gyulai, Filip LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Svenska aktiebolags verksamhet regleras i ABL och i bolagsordningen. Aktieägare kan utöver att förlita sig på denna reglering även upprätta så kallade aktieägaravtal för att reglera sina inbördes förhållanden.

Alltså uppstår risken för kollision mellan lagstadgade normer och avtalade normer. Den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen innebär att avtalade normer saknar aktiebolagsrättslig verkan utan lagstöd. Denna princip är vedertagen i svensk rätt. Däremot är tillämpningsomfånget av den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen inte klarlagt. I doktrinen framträder skilda tolkningar av principens tillämpningsomfång som medför skilda konsekvenser för aktieägaravtalens rättsverkningar.

Uppsatsen utreder argumenten kring vilken... (More)
Svenska aktiebolags verksamhet regleras i ABL och i bolagsordningen. Aktieägare kan utöver att förlita sig på denna reglering även upprätta så kallade aktieägaravtal för att reglera sina inbördes förhållanden.

Alltså uppstår risken för kollision mellan lagstadgade normer och avtalade normer. Den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen innebär att avtalade normer saknar aktiebolagsrättslig verkan utan lagstöd. Denna princip är vedertagen i svensk rätt. Däremot är tillämpningsomfånget av den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen inte klarlagt. I doktrinen framträder skilda tolkningar av principens tillämpningsomfång som medför skilda konsekvenser för aktieägaravtalens rättsverkningar.

Uppsatsen utreder argumenten kring vilken tolkning av tillämpningsomfånget hos separationsprincipen som representerar gällande rätt med avstamp i ett centralt rättsfall, NJA 2011 s. 429. Prejudikatets egentliga innebörd har varit föremål för diskussion i doktrinen. I uppsatsen redogörs för de olika argumenten som anförts i diskussionen, och för de olika rättsverkningar som uppkommer beroende på vilket synsätt på separationsprincipens tillämpningsomfång som anammas.

I analysen granskas argumenten kritiskt med utgångspunkt i lagstiftningens bakomliggande syften.

Slutligen dras slutsatsen att det följer av ändamålsanalysen att den aktiebolagsrättsliga separationsprincipens tillämpningsomfång inte bör anses sträcka sig längre än till att innefatta aktiebolagets inre rättsförhållanden. (Less)
Popular Abstract
The operation of Swedish limited companies is regulated in the Swedish Companies Act (ABL) and in the articles of association.

Beyond relying upon these rules, shareholders may enter into shareholder’s agreements with each other concerning the privileges and liabilities that they enjoy due to their share ownership.

Thus, there is a risk of collision between the regulations stated in the law and the regulations that follow from the contract. In swedish corporate law, there is a principle of separation which means that norms regulated in shareholder’s agreements do not have any legal effects towards the limited company unless such effects are stated by law. This principle is generally accepted as a part of the swedish legal system, but... (More)
The operation of Swedish limited companies is regulated in the Swedish Companies Act (ABL) and in the articles of association.

Beyond relying upon these rules, shareholders may enter into shareholder’s agreements with each other concerning the privileges and liabilities that they enjoy due to their share ownership.

Thus, there is a risk of collision between the regulations stated in the law and the regulations that follow from the contract. In swedish corporate law, there is a principle of separation which means that norms regulated in shareholder’s agreements do not have any legal effects towards the limited company unless such effects are stated by law. This principle is generally accepted as a part of the swedish legal system, but the range of application of the principle is not established. In the doctrine, there are separate interpretations of the range of application of the principle which entails different consequences concerning the legal effects of the shareholder’s agreements.

This essay examines which one of the interpretations of the range of application of the principle that is the most appropriate, starting with an analysis of a court case central to the question at issue. The implications of the precedent from the court case have been discussed in the doctrine. The essay describes the different arguments from this discussion, and examines the different legal effects that the different interpretations entail.

In the final analysis, the arguments are critically reviewed from the perspective of the underlying purposes of the law.

Finally, the conclusion is drawn that due to the purposes of the law, the range of application of the principle of separation should not be considered to contain more than the inner legal relations of the limited company. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gyulai, Filip LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Associationsrätt, Aktieägaravtal
language
Swedish
id
8874530
date added to LUP
2016-07-03 21:27:07
date last changed
2016-07-03 21:27:07
@misc{8874530,
 abstract   = {Svenska aktiebolags verksamhet regleras i ABL och i bolagsordningen. Aktieägare kan utöver att förlita sig på denna reglering även upprätta så kallade aktieägaravtal för att reglera sina inbördes förhållanden.

Alltså uppstår risken för kollision mellan lagstadgade normer och avtalade normer. Den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen innebär att avtalade normer saknar aktiebolagsrättslig verkan utan lagstöd. Denna princip är vedertagen i svensk rätt. Däremot är tillämpningsomfånget av den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen inte klarlagt. I doktrinen framträder skilda tolkningar av principens tillämpningsomfång som medför skilda konsekvenser för aktieägaravtalens rättsverkningar.

Uppsatsen utreder argumenten kring vilken tolkning av tillämpningsomfånget hos separationsprincipen som representerar gällande rätt med avstamp i ett centralt rättsfall, NJA 2011 s. 429. Prejudikatets egentliga innebörd har varit föremål för diskussion i doktrinen. I uppsatsen redogörs för de olika argumenten som anförts i diskussionen, och för de olika rättsverkningar som uppkommer beroende på vilket synsätt på separationsprincipens tillämpningsomfång som anammas.

I analysen granskas argumenten kritiskt med utgångspunkt i lagstiftningens bakomliggande syften.

Slutligen dras slutsatsen att det följer av ändamålsanalysen att den aktiebolagsrättsliga separationsprincipens tillämpningsomfång inte bör anses sträcka sig längre än till att innefatta aktiebolagets inre rättsförhållanden.},
 author    = {Gyulai, Filip},
 keyword   = {Associationsrätt,Aktieägaravtal},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den aktiebolagsrättsliga separationsprincipens tillämpningsomfång},
 year     = {2016},
}