Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vem är det som har bytt spår? - om motiven till regleringarna kring AT-UND och spårbyte samt tillämpningens faktiska effekter

Olsson, Emma LU (2016) LAGF03 20161
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
Varje stat har rätt att kontrollera sina gränser och bestämma vem som får vistas på det egna territoriet. Ett undantag från denna statssuveränitet är den absoluta rätten för skyddssökande att söka asyl. I och med att vi har fått en kontrollerad invandring i Sverige har vikten av att skilja mellan asylrätten och de bestämmelser som reglerar arbetskraftsinvandring blivit viktig.

För att få arbeta i Sverige under tiden du söker asyl måste du ha styrkt eller medverkat till att klarlägga din identitet. Denna möjlighet för asylsökande att arbeta (AT-UND) infördes under tidigt 1990-tal. År 2010 infördes en möjlighet för asylsökande som fått avslag att söka arbetstillstånd utan att behöva lämna landet (spårbyte) under vissa villkor. Dessa två... (More)
Varje stat har rätt att kontrollera sina gränser och bestämma vem som får vistas på det egna territoriet. Ett undantag från denna statssuveränitet är den absoluta rätten för skyddssökande att söka asyl. I och med att vi har fått en kontrollerad invandring i Sverige har vikten av att skilja mellan asylrätten och de bestämmelser som reglerar arbetskraftsinvandring blivit viktig.

För att få arbeta i Sverige under tiden du söker asyl måste du ha styrkt eller medverkat till att klarlägga din identitet. Denna möjlighet för asylsökande att arbeta (AT-UND) infördes under tidigt 1990-tal. År 2010 infördes en möjlighet för asylsökande som fått avslag att söka arbetstillstånd utan att behöva lämna landet (spårbyte) under vissa villkor. Dessa två regleringar undersöks i ljuset av de motiv som föregått dem. I uppsatsen redogörs för gällande rätt och vilka krav som ställs för att bli beviljad AT-UND respektive spårbyte. Det som undersöks i denna uppsats är vad som händer när två lagstiftningar om uppehållstillstånd, som skyddar olika intressen, möts. Uppsatsen innehåller även en analys av motiven som föregått respektive reglering. För att undersöka hur effekten av tillämpningen förhåller sig till motiven används statistik och en mindre kvalitativ undersökning av ansökningar om spårbyte.

I analysen diskuteras den diskrepans som verkar finnas mellan motiv och effekt av tillämpningen. Motiven visar på en vilja att få ut så många som möjligt på arbetsmarknaden samt inte störa en redan påbörjad etablering på arbetsmarknaden. Detta tycks inte gå ihop med de höga krav som i praktiken ställs på identitet och arbetsvillkor. (Less)
Abstract
Every state has the right to control their borders and decide who is allowed on their territory. An exception to this state sovereignty is the right to seek asylum. With regards to the developments of controlled immigration in Sweden, the importance of distinguishing between asylum law and the rules governing labour immigration has become vital. What this essay examines is what happens when two regulations, that are designed to protect different interests, meet.

To work in Sweden during the time of your asylum application you have to prove your identity or “assist in making you identity clear”. This opportunity for asylum seekers to work was introduced in the early 1990s (AT-UND). The possibility for failed asylum seekers to apply for... (More)
Every state has the right to control their borders and decide who is allowed on their territory. An exception to this state sovereignty is the right to seek asylum. With regards to the developments of controlled immigration in Sweden, the importance of distinguishing between asylum law and the rules governing labour immigration has become vital. What this essay examines is what happens when two regulations, that are designed to protect different interests, meet.

To work in Sweden during the time of your asylum application you have to prove your identity or “assist in making you identity clear”. This opportunity for asylum seekers to work was introduced in the early 1990s (AT-UND). The possibility for failed asylum seekers to apply for a work residence from within the country, under certain conditions, was introduced in 2010 (“track change”). It is these two regulations I examine in this essay along with the motivations for their introduction. I account for the current regulations and the conditions to be fulfilled in order to be granted the right to work during the asylum application respectively be allowed a “track change”. I also conduct an analysis on the motives that led to the regulations. In order to examine how the effect of the regulations in practice I use statistics and a small qualitative study on applications for “track change”.

In the analysis I discuss the noticeable discrepancy that appears when comparing the motives of the regulations with the actual effect. In the motives leading up to the regulations one of the main goals is to introduce more asylum seekers to the work market and to not interfere with people who have established themselves on the work market. With regards to the high demands that are put on proving identity as well as working conditions, the motives does not seem to reflect the actual effects of the regulations. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Emma LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
AT-UND, spårbyte, migrationsrätt, asylrätt, asylsökande, arbeta, arbetsrätt
language
Swedish
id
8874556
date added to LUP
2016-07-04 12:15:01
date last changed
2016-07-04 12:15:01
@misc{8874556,
 abstract   = {{Every state has the right to control their borders and decide who is allowed on their territory. An exception to this state sovereignty is the right to seek asylum. With regards to the developments of controlled immigration in Sweden, the importance of distinguishing between asylum law and the rules governing labour immigration has become vital. What this essay examines is what happens when two regulations, that are designed to protect different interests, meet. 

To work in Sweden during the time of your asylum application you have to prove your identity or “assist in making you identity clear”. This opportunity for asylum seekers to work was introduced in the early 1990s (AT-UND). The possibility for failed asylum seekers to apply for a work residence from within the country, under certain conditions, was introduced in 2010 (“track change”). It is these two regulations I examine in this essay along with the motivations for their introduction. I account for the current regulations and the conditions to be fulfilled in order to be granted the right to work during the asylum application respectively be allowed a “track change”. I also conduct an analysis on the motives that led to the regulations. In order to examine how the effect of the regulations in practice I use statistics and a small qualitative study on applications for “track change”.

In the analysis I discuss the noticeable discrepancy that appears when comparing the motives of the regulations with the actual effect. In the motives leading up to the regulations one of the main goals is to introduce more asylum seekers to the work market and to not interfere with people who have established themselves on the work market. With regards to the high demands that are put on proving identity as well as working conditions, the motives does not seem to reflect the actual effects of the regulations.}},
 author    = {{Olsson, Emma}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Vem är det som har bytt spår? - om motiven till regleringarna kring AT-UND och spårbyte samt tillämpningens faktiska effekter}},
 year     = {{2016}},
}