Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bruk eller missbruk? - En kritisk granskning av reglerna kring skydd mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

Nordqvist, Hanne LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
De svenska bestämmelserna om tidsbegränsade anställningar har varit mål för lagstiftningsändringar ett omfattande antal gånger under de senaste decennierna. Idag finns bestämmelserna om tillåtna tidsbegränsade anställningar och skyddet mot missbruk av sådana i 5-5a §§ lag om anställningsskydd. Bestämmelserna omfattar tillåtna typer av tidsbegränsade anställningar samt hur sådana anställningar enligt den s.k. omvandlingsregeln övergår i tillsvidareanställningar.

Genom lagändringar som trädde i kraft i maj 2016 har en ny omvandlingsregel börjat gälla, vilken innebär att kombinationer mellan allmän visstidsanställning och säsongsanställning och/eller vikariat sammantaget kan grunda en rätt till tillsvidareanställning. Bestämmelsen är... (More)
De svenska bestämmelserna om tidsbegränsade anställningar har varit mål för lagstiftningsändringar ett omfattande antal gånger under de senaste decennierna. Idag finns bestämmelserna om tillåtna tidsbegränsade anställningar och skyddet mot missbruk av sådana i 5-5a §§ lag om anställningsskydd. Bestämmelserna omfattar tillåtna typer av tidsbegränsade anställningar samt hur sådana anställningar enligt den s.k. omvandlingsregeln övergår i tillsvidareanställningar.

Genom lagändringar som trädde i kraft i maj 2016 har en ny omvandlingsregel börjat gälla, vilken innebär att kombinationer mellan allmän visstidsanställning och säsongsanställning och/eller vikariat sammantaget kan grunda en rätt till tillsvidareanställning. Bestämmelsen är ändrad till följd av att Sverige mottagit kritik från Europeiska Kommissionen om att den tidigare gällande ordningen inte uppfyllde kraven ställda i direktiv 1999/70/EG, det s.k. visstidsdirektivet, gällande skydd mot missbruk av tidsbegränsade anställningar bestående i ett upprepande av sådana. Den nya regeln innebär ett i teorin förbättrat skydd för arbetstagare mot arbetsgivares missbruk av tidsbegränsade anställningar och ligger i linje med EU-praxis.

Trots denna nya reglering ställer sig författaren tveksam till om direktivets syfte uppnås i den praktiska verkligheten, detta mot bakgrund av att bestämmelsen är semidispositiv enligt 2 § LAS. Således är det möjligt att göra avsteg från genom kollektivavtal eller specialförfattning. Då organisationsgraden i Sverige är hög avseende kollektivavtal, nära 90 %, och bestämmelsen saknar EU-spärr, bereds arbetsmarknadens parter en fortsatt stor möjlighet att frångå bestämmelserna genom sådana avtal. I dessa fall står skyddet mot missbruk närmst oförändrat. (Less)
Popular Abstract
The Swedish regulation on fixed-term work has gone through numerous changes during the past decades. Today, the rules that apply to fixed-term work, and the prevention of abuse consisting of successive use of such contracts, are found in 5 – 5a §§ in LAS. These paragraphs contain rules of the allowed contracts of fixed-term work and the transformation of such contracts to contracts of indefinite duration.

Through amendments that entered into force in May, 2016, a new rule of transformation applies in Swedish law. The rule states, that combinations consisting of temporary employment and temporary replacement and/or seasonal employment can constitute a right to a contract of indefinite duration. The change is made due to criticism from... (More)
The Swedish regulation on fixed-term work has gone through numerous changes during the past decades. Today, the rules that apply to fixed-term work, and the prevention of abuse consisting of successive use of such contracts, are found in 5 – 5a §§ in LAS. These paragraphs contain rules of the allowed contracts of fixed-term work and the transformation of such contracts to contracts of indefinite duration.

Through amendments that entered into force in May, 2016, a new rule of transformation applies in Swedish law. The rule states, that combinations consisting of temporary employment and temporary replacement and/or seasonal employment can constitute a right to a contract of indefinite duration. The change is made due to criticism from the European Commission, in which the previous rule was said to be unsatisfactory as to the requisites for preventing abuse consisting of successive use of fixed-term contracts in the Directive of the Framework Agreement on fixed-term work. In theory, the new rule improves the protection of such abuse, and is all in accordance with the EU practice.

Despite the new rule, the author has certain misgivings about whether the purpose of the directive actually is achieved in practice. The new rule is semi-dispositive according to 2 § LAS, which enables it to be deviated through collective bargaining and special law. Due to the high degree of organization in labour unions in Sweden, close to 90 percent, and the fact that the rule is subject to such agreements, the social partners are also henceforth provided the possibility to deviate from the principles laid down by the rule. In these cases, the provisions of the protection against abuse are close to unaltered. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordqvist, Hanne LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsrätt, EU-rätt
language
Swedish
id
8874564
date added to LUP
2016-07-04 12:14:45
date last changed
2016-07-04 12:14:45
@misc{8874564,
 abstract   = {De svenska bestämmelserna om tidsbegränsade anställningar har varit mål för lagstiftningsändringar ett omfattande antal gånger under de senaste decennierna. Idag finns bestämmelserna om tillåtna tidsbegränsade anställningar och skyddet mot missbruk av sådana i 5-5a §§ lag om anställningsskydd. Bestämmelserna omfattar tillåtna typer av tidsbegränsade anställningar samt hur sådana anställningar enligt den s.k. omvandlingsregeln övergår i tillsvidareanställningar.

Genom lagändringar som trädde i kraft i maj 2016 har en ny omvandlingsregel börjat gälla, vilken innebär att kombinationer mellan allmän visstidsanställning och säsongsanställning och/eller vikariat sammantaget kan grunda en rätt till tillsvidareanställning. Bestämmelsen är ändrad till följd av att Sverige mottagit kritik från Europeiska Kommissionen om att den tidigare gällande ordningen inte uppfyllde kraven ställda i direktiv 1999/70/EG, det s.k. visstidsdirektivet, gällande skydd mot missbruk av tidsbegränsade anställningar bestående i ett upprepande av sådana. Den nya regeln innebär ett i teorin förbättrat skydd för arbetstagare mot arbetsgivares missbruk av tidsbegränsade anställningar och ligger i linje med EU-praxis. 

Trots denna nya reglering ställer sig författaren tveksam till om direktivets syfte uppnås i den praktiska verkligheten, detta mot bakgrund av att bestämmelsen är semidispositiv enligt 2 § LAS. Således är det möjligt att göra avsteg från genom kollektivavtal eller specialförfattning. Då organisationsgraden i Sverige är hög avseende kollektivavtal, nära 90 %, och bestämmelsen saknar EU-spärr, bereds arbetsmarknadens parter en fortsatt stor möjlighet att frångå bestämmelserna genom sådana avtal. I dessa fall står skyddet mot missbruk närmst oförändrat.},
 author    = {Nordqvist, Hanne},
 keyword   = {arbetsrätt,EU-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bruk eller missbruk? - En kritisk granskning av reglerna kring skydd mot missbruk av tidsbegränsade anställningar},
 year     = {2016},
}