Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den psykiskt sjukes ansvar - Om tillräknelighet som förutsättning för straffrättsligt ansvar

Lindblom, Jacob LU (2016) LAGF03 20161
Faculty of Law
Department of Law
Abstract
Swedish criminal law is unique in the sense that mentally disturbed offenders are held accountable for their actions. A majority of legal systems in the world excempt mentally disturbed offenders from criminal responsibility. They therefore go unpunished.
Historically this has also been the case in Sweden but with the introduction of the penal code in 1965 the excemption of mentally disturbed offenders from criminal responsibility was removed. Instead a serious mental disorder is considered in the choice of sanction.
The thesis begins with a brief presentation of the ideas that prompted the changing views on criminal law that subsequently led to the unique legal situation we have today. Several governmental reports have suggested a... (More)
Swedish criminal law is unique in the sense that mentally disturbed offenders are held accountable for their actions. A majority of legal systems in the world excempt mentally disturbed offenders from criminal responsibility. They therefore go unpunished.
Historically this has also been the case in Sweden but with the introduction of the penal code in 1965 the excemption of mentally disturbed offenders from criminal responsibility was removed. Instead a serious mental disorder is considered in the choice of sanction.
The thesis begins with a brief presentation of the ideas that prompted the changing views on criminal law that subsequently led to the unique legal situation we have today. Several governmental reports have suggested a reinstatement of the excemption of mentally disturbed offenders from criminal responsibility. The Norwegian penal code excempts mentally disturbed offenders from criminal responsibility. Except from this, the Swedish legal system is otherwise very similar to the Norwegian legal system. Therefore a comparison is made between the two countries penal codes. The Norwegian court’s reasoning regarding sanity in the case of Anders Behring Breivik is also presented. Finally the pros and cons of a possible reintroduction of the excemption of mentally disturbed offenders from criminal responsibility is presented.
The thesis reaches the conclusion that the pros of a reintroduction prevail the cons. (Less)
Abstract (Swedish)
Sverige straffrättsliga lagstiftning är unik i det avseendet att psykiskt störda lagöverträdare kan dömas till ansvar för sina gärningar. I en majoritet av världens rättssystem tillämpas i stället bestämmelser om tillräknelighet. Detta innebär att psykiskt sjuka lagöverträdare inte anses ansvariga för sina gärningar och därför går fria från straff.
I svensk rätt fanns tidigare ett tillräknelighetskrav i den straffrättsliga lagstiftningen men detta togs bort i och med införandet av brottsbalken 1965. Numera gäller i stället att en allvarlig psykisk störning beaktas vid påföljdsvalet.
Uppsatsen inleds med att kort redogöra för de tankar som låg bakom den förändrade synen på strafflagstiftningen som ledde fram till det unika rättsläget vi... (More)
Sverige straffrättsliga lagstiftning är unik i det avseendet att psykiskt störda lagöverträdare kan dömas till ansvar för sina gärningar. I en majoritet av världens rättssystem tillämpas i stället bestämmelser om tillräknelighet. Detta innebär att psykiskt sjuka lagöverträdare inte anses ansvariga för sina gärningar och därför går fria från straff.
I svensk rätt fanns tidigare ett tillräknelighetskrav i den straffrättsliga lagstiftningen men detta togs bort i och med införandet av brottsbalken 1965. Numera gäller i stället att en allvarlig psykisk störning beaktas vid påföljdsvalet.
Uppsatsen inleds med att kort redogöra för de tankar som låg bakom den förändrade synen på strafflagstiftningen som ledde fram till det unika rättsläget vi har idag. Flertalet statliga utredningar har på senare år föreslagit ett återinförande av tillräknelighetskravet. I Norge finns bestämmelser om tillräknelighet. Då Sveriges rättssystem i övrigt är väldigt likt Norges görs därför en jämförelse mellan de båda ländernas bestämmelser på området. Domstolens resonemang kring tillräknelighet studeras i domen mot Anders Behring Breivik. Avslutningsvis analyseras för- och nackdelarna av ett eventuellt återinförande av tillräknelighetskravet i Sverige.
Uppsatsen når slutsatsen att fördelarna med ett återinförande av tillräknelighetskravet väger tyngre än nackdelarna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindblom, Jacob LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt, Criminal Law, Tillräknelighet, Breivik
language
Swedish
id
8874572
date added to LUP
2016-07-04 12:13:56
date last changed
2016-07-04 12:13:56
@misc{8874572,
 abstract   = {Swedish criminal law is unique in the sense that mentally disturbed offenders are held accountable for their actions. A majority of legal systems in the world excempt mentally disturbed offenders from criminal responsibility. They therefore go unpunished.
Historically this has also been the case in Sweden but with the introduction of the penal code in 1965 the excemption of mentally disturbed offenders from criminal responsibility was removed. Instead a serious mental disorder is considered in the choice of sanction.
The thesis begins with a brief presentation of the ideas that prompted the changing views on criminal law that subsequently led to the unique legal situation we have today. Several governmental reports have suggested a reinstatement of the excemption of mentally disturbed offenders from criminal responsibility. The Norwegian penal code excempts mentally disturbed offenders from criminal responsibility. Except from this, the Swedish legal system is otherwise very similar to the Norwegian legal system. Therefore a comparison is made between the two countries penal codes. The Norwegian court’s reasoning regarding sanity in the case of Anders Behring Breivik is also presented. Finally the pros and cons of a possible reintroduction of the excemption of mentally disturbed offenders from criminal responsibility is presented.
The thesis reaches the conclusion that the pros of a reintroduction prevail the cons.},
 author    = {Lindblom, Jacob},
 keyword   = {Straffrätt,Criminal Law,Tillräknelighet,Breivik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den psykiskt sjukes ansvar - Om tillräknelighet som förutsättning för straffrättsligt ansvar},
 year     = {2016},
}