Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Margin of Appreciation - Innebär principen att minoritetsgrupper riskerar att bli negativt särbehandlade?

Witzell, Anton LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna finns till för att säkerställa så att de mänskliga rättigheterna upprätthålls för alla som bor inom dess tillämpningsområde. Det är dock en svår uppgift att utarbeta ett enhetligt system för ett så pass stort område som Europakonventionens tillämplighet sträcker sig över. Av denna anledning har en princip om en bedömningsmån (”Margin of appreciation”) etable-rats, där konventionsstaterna i fall av oklarhet ges ett utrymme att själva bedöma vad som ska gälla. Principen kan dock innebära att konventionsstaterna får större makt än vad de borde ha.
Syftet med uppsatsen är att undersöka om Europadomstolen tillvaratar minoriteters relig-ionsfrihet i en... (More)
Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna finns till för att säkerställa så att de mänskliga rättigheterna upprätthålls för alla som bor inom dess tillämpningsområde. Det är dock en svår uppgift att utarbeta ett enhetligt system för ett så pass stort område som Europakonventionens tillämplighet sträcker sig över. Av denna anledning har en princip om en bedömningsmån (”Margin of appreciation”) etable-rats, där konventionsstaterna i fall av oklarhet ges ett utrymme att själva bedöma vad som ska gälla. Principen kan dock innebära att konventionsstaterna får större makt än vad de borde ha.
Syftet med uppsatsen är att undersöka om Europadomstolen tillvaratar minoriteters relig-ionsfrihet i en tillräckligt hög grad vid tillämpningen av margin of appreciation.
Uppsatsen inleds med en redogörelse för Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och tillämpningen av denna. I detta avsnitt är fokus på Europadomstolens arbete, olika tolkningsprinciper som förekommer samt en redogörelse för religionsfriheten och dess inskränkningsmöjligheter. Kapitlet som följer är en kortare, men utförlig redogö-relse för vad principen om margin of appreciation innebär och sedan går uppsatsen in på de rättsfall från Europadomstolen som jag har valt ut för att belysa frågeställningen. Uppsat-sen knyts ihop med en analysdel där jag försöker utröna ett mönster i europadomstolens praxis på området.

Utredningen visar på att det kan finnas ett eventuellt mönster där liknande fall från olika konventionsstater döms på olika sätt med hänvisning till omständigheter hänförliga till konventionsstaten i fråga. Det går också att urskilja en eventuell ovilja hos Europadom-stolen att döma till minoriteters fördel när det strider mot majoritetetens uppfattning om vad som är ”rätt”. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Witzell, Anton LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Folkrätt, Margin of appreciation
language
Swedish
id
8874585
date added to LUP
2016-07-04 12:12:42
date last changed
2016-07-04 12:12:42
@misc{8874585,
 abstract   = {Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna finns till för att säkerställa så att de mänskliga rättigheterna upprätthålls för alla som bor inom dess tillämpningsområde. Det är dock en svår uppgift att utarbeta ett enhetligt system för ett så pass stort område som Europakonventionens tillämplighet sträcker sig över. Av denna anledning har en princip om en bedömningsmån (”Margin of appreciation”) etable-rats, där konventionsstaterna i fall av oklarhet ges ett utrymme att själva bedöma vad som ska gälla. Principen kan dock innebära att konventionsstaterna får större makt än vad de borde ha. 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om Europadomstolen tillvaratar minoriteters relig-ionsfrihet i en tillräckligt hög grad vid tillämpningen av margin of appreciation. 
Uppsatsen inleds med en redogörelse för Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och tillämpningen av denna. I detta avsnitt är fokus på Europadomstolens arbete, olika tolkningsprinciper som förekommer samt en redogörelse för religionsfriheten och dess inskränkningsmöjligheter. Kapitlet som följer är en kortare, men utförlig redogö-relse för vad principen om margin of appreciation innebär och sedan går uppsatsen in på de rättsfall från Europadomstolen som jag har valt ut för att belysa frågeställningen. Uppsat-sen knyts ihop med en analysdel där jag försöker utröna ett mönster i europadomstolens praxis på området. 

Utredningen visar på att det kan finnas ett eventuellt mönster där liknande fall från olika konventionsstater döms på olika sätt med hänvisning till omständigheter hänförliga till konventionsstaten i fråga. Det går också att urskilja en eventuell ovilja hos Europadom-stolen att döma till minoriteters fördel när det strider mot majoritetetens uppfattning om vad som är ”rätt”.},
 author    = {Witzell, Anton},
 keyword   = {Folkrätt,Margin of appreciation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Margin of Appreciation - Innebär principen att minoritetsgrupper riskerar att bli negativt särbehandlade?},
 year     = {2016},
}