Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Billighetshänsyn - en studie av de svenska och danska regleringarna

Holme, Felicia (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I både den svenska och den danska rättsordningen finns utrymme för att inkludera billighetshänsyn i de straffprocessuella bedömningarna. I billighetshänsynen tas hänsyn i förmildrande riktning till omständigheter som till exempel har med gärningspersonen att göra, så kallade billighetsskäl. Det görs för att resultatet av processen ska blir mer skälig och rättvis.
Gemensamt för Sverige och Danmark är att billighetshänsynen förekommer vid åtalsunderlåtelsen och vid straffmätningen. Att det föreligger omständigheter som kan betraktas som billighetsskäl kan således leda till att åtal underlåts eller att straffet sätts ned. Flera av billighetsskälen som används är likadana och deras existens motiveras på ungefär samma sätt.
Billighetsskäl... (More)
I både den svenska och den danska rättsordningen finns utrymme för att inkludera billighetshänsyn i de straffprocessuella bedömningarna. I billighetshänsynen tas hänsyn i förmildrande riktning till omständigheter som till exempel har med gärningspersonen att göra, så kallade billighetsskäl. Det görs för att resultatet av processen ska blir mer skälig och rättvis.
Gemensamt för Sverige och Danmark är att billighetshänsynen förekommer vid åtalsunderlåtelsen och vid straffmätningen. Att det föreligger omständigheter som kan betraktas som billighetsskäl kan således leda till att åtal underlåts eller att straffet sätts ned. Flera av billighetsskälen som används är likadana och deras existens motiveras på ungefär samma sätt.
Billighetsskäl har att göra med hur straffvärd gärningspersonen är. Det kan till exempel handla om att gärningspersonen blivit allvarligt skadad genom att företa den brottsliga handlingen, eller att handlingen orsakat en anhörigs död. En åtalsunderlåtelse eller ett kortare straff motiveras då med att gärningspersonen redan fått utstå fysiskt eller psykiskt lidande och att det därför inte är skäligt med alltför hårda rättsliga sanktioner.
Det finns flera skillnader mellan länderna, och de danska reglerna ger konsekvent lite mer utrymme åt billighetshänsyn än de svenska. (Less)
Popular Abstract (Danish)
I både den svenske og den danske retsorden findes der mulighed for at inkludere billighedshensyn i de strafferetsplejelige bedømmelser. I billighedshensyn tages hensyn i formildende art til omstændigheder, som for eksempel vedrører gerningsmanden, så kaldte billighedsgrunde. Dette gøres for at resultaten af processen skal blive mere rimelig og retfærdig.
Fælles for Sverige og Danmark er, at billighedshensyn forekommer ved tiltalefrafaldet og ved strafudmålingen. At der forekommer omstændigheder, som kan betragtes som billighedsgrunde, kan således føre til, at tiltalen frafaldes eller at straffen nedsættes. Flere af de billighedsgrunde, som bruges, er ens, og deres eksistens motiveres på nogenlunde samme måde.
Billighedsgrundene... (More)
I både den svenske og den danske retsorden findes der mulighed for at inkludere billighedshensyn i de strafferetsplejelige bedømmelser. I billighedshensyn tages hensyn i formildende art til omstændigheder, som for eksempel vedrører gerningsmanden, så kaldte billighedsgrunde. Dette gøres for at resultaten af processen skal blive mere rimelig og retfærdig.
Fælles for Sverige og Danmark er, at billighedshensyn forekommer ved tiltalefrafaldet og ved strafudmålingen. At der forekommer omstændigheder, som kan betragtes som billighedsgrunde, kan således føre til, at tiltalen frafaldes eller at straffen nedsættes. Flere af de billighedsgrunde, som bruges, er ens, og deres eksistens motiveres på nogenlunde samme måde.
Billighedsgrundene henfører til, hvor straffeværdig en gerningsmand skønnes at være. Det kan for eksempel dreje sig om, at gerningsmanden er blevet alvorlig skadet ved at foretage den kriminelle handling, eller at handlingen har forårsaget en pårørendes død. Tiltalefrafald eller strafnedsættelse begrundes da med, at gerningsmanden allerede har måttet udstå fysisk eller psykisk lidelse, og at det derfor ikke er rimeligt med alt for strenge retslige sanktioner.
Der er flere forskelle mellem landene, og de danske regler giver konsekvent lidt større mulighed for billigheshensyn end de svenske. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holme, Felicia
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
processrätt, straffrätt, billighet
language
Swedish
id
8874600
date added to LUP
2016-07-04 12:12:01
date last changed
2016-07-04 12:12:01
@misc{8874600,
 abstract   = {I både den svenska och den danska rättsordningen finns utrymme för att inkludera billighetshänsyn i de straffprocessuella bedömningarna. I billighetshänsynen tas hänsyn i förmildrande riktning till omständigheter som till exempel har med gärningspersonen att göra, så kallade billighetsskäl. Det görs för att resultatet av processen ska blir mer skälig och rättvis. 
	Gemensamt för Sverige och Danmark är att billighetshänsynen förekommer vid åtalsunderlåtelsen och vid straffmätningen. Att det föreligger omständigheter som kan betraktas som billighetsskäl kan således leda till att åtal underlåts eller att straffet sätts ned. Flera av billighetsskälen som används är likadana och deras existens motiveras på ungefär samma sätt. 
	Billighetsskäl har att göra med hur straffvärd gärningspersonen är. Det kan till exempel handla om att gärningspersonen blivit allvarligt skadad genom att företa den brottsliga handlingen, eller att handlingen orsakat en anhörigs död. En åtalsunderlåtelse eller ett kortare straff motiveras då med att gärningspersonen redan fått utstå fysiskt eller psykiskt lidande och att det därför inte är skäligt med alltför hårda rättsliga sanktioner. 
	Det finns flera skillnader mellan länderna, och de danska reglerna ger konsekvent lite mer utrymme åt billighetshänsyn än de svenska.},
 author    = {Holme, Felicia},
 keyword   = {processrätt,straffrätt,billighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Billighetshänsyn - en studie av de svenska och danska regleringarna},
 year     = {2016},
}