Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barnets rätt att komma till tals i vårdnadsmål - Efterlever Sverige sina internationella åtaganden?

Abazaj, Luljeta LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Vid avgörande av frågor om bland annat vårdnad ska barnets bästa sättas i främsta rummet. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet är det viktigt att dess inställning klarläggs.

Barnets rätt att komma till tals stadgas i artikel 12 i Barnkonventionen och i 6 kap. 2 a § FB. Hänsyn ska tas till barnets viljeyttring med beaktande av dess ålder och mognad. Både konventionstexten och föräldrabalken saknar åldersgränser om när barnets åsikter ska beaktas. Följaktligen får ledning inhämtas från förarbeten och rättspraxis. Enligt praxis ökar barnets inflytandegrad i takt med åldern. I undantagsfall beaktas inte ett äldres barn vilja om inställningen inte har uttryckts på ett bestämt sätt.

En inkorporering av Barnkonventionen i svensk... (More)
Vid avgörande av frågor om bland annat vårdnad ska barnets bästa sättas i främsta rummet. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet är det viktigt att dess inställning klarläggs.

Barnets rätt att komma till tals stadgas i artikel 12 i Barnkonventionen och i 6 kap. 2 a § FB. Hänsyn ska tas till barnets viljeyttring med beaktande av dess ålder och mognad. Både konventionstexten och föräldrabalken saknar åldersgränser om när barnets åsikter ska beaktas. Följaktligen får ledning inhämtas från förarbeten och rättspraxis. Enligt praxis ökar barnets inflytandegrad i takt med åldern. I undantagsfall beaktas inte ett äldres barn vilja om inställningen inte har uttryckts på ett bestämt sätt.

En inkorporering av Barnkonventionen i svensk rätt skulle resultera i en förstärkning av barnets rättigheter. Ändringen av konventionens rättsliga status skulle medföra att Barnkonventionen skulle ges företräde vid en konflikt mellan nationell lagstiftning och konventionen. Vidare hade högre krav ställts på myndigheter och domstolar att beakta barnets rättigheter. (Less)
Abstract
When determining issues such as custody of the child, the best interests of the child should be paramount. In assessing the best interests of the child, it is important that his or her own views are clarified.

The child's right to be heard is enshrined in article 12 in the Convention on the Rights of the Child and in chapter 6 2 a § FB. Consideration should be given to the child's views in accordance with the age and maturity of the child. Both the Convention and FB have no age limits considering when the child's views should be taken into account. Management must instead be obtained from preparatory work and case law. According to case law the child’s influence increases with age. In exceptional cases an older child´s views are not... (More)
When determining issues such as custody of the child, the best interests of the child should be paramount. In assessing the best interests of the child, it is important that his or her own views are clarified.

The child's right to be heard is enshrined in article 12 in the Convention on the Rights of the Child and in chapter 6 2 a § FB. Consideration should be given to the child's views in accordance with the age and maturity of the child. Both the Convention and FB have no age limits considering when the child's views should be taken into account. Management must instead be obtained from preparatory work and case law. According to case law the child’s influence increases with age. In exceptional cases an older child´s views are not considered if they are not expressed in a particular way.

The incorporation of the Convention into Swedish law would result in a strengthening of the rights of the child. The amendment of the Convention's legal status would mean that the Convention would be given precedence in a conflict between national legislation and the Convention. Furthermore, higher demands should be placed on the authorities and courts to take the righs of the child into account. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Abazaj, Luljeta LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Barnetsrättattkommatilltals, vårdnadsmål, Barnkonventionen
language
Swedish
id
8874643
date added to LUP
2016-07-03 21:35:12
date last changed
2016-07-03 21:35:12
@misc{8874643,
 abstract   = {When determining issues such as custody of the child, the best interests of the child should be paramount. In assessing the best interests of the child, it is important that his or her own views are clarified.

The child's right to be heard is enshrined in article 12 in the Convention on the Rights of the Child and in chapter 6 2 a § FB. Consideration should be given to the child's views in accordance with the age and maturity of the child. Both the Convention and FB have no age limits considering when the child's views should be taken into account. Management must instead be obtained from preparatory work and case law. According to case law the child’s influence increases with age. In exceptional cases an older child´s views are not considered if they are not expressed in a particular way.

The incorporation of the Convention into Swedish law would result in a strengthening of the rights of the child. The amendment of the Convention's legal status would mean that the Convention would be given precedence in a conflict between national legislation and the Convention. Furthermore, higher demands should be placed on the authorities and courts to take the righs of the child into account.},
 author    = {Abazaj, Luljeta},
 keyword   = {Barnetsrättattkommatilltals,vårdnadsmål,Barnkonventionen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barnets rätt att komma till tals i vårdnadsmål - Efterlever Sverige sina internationella åtaganden?},
 year     = {2016},
}