Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

På armlängds avstånd - En rättsutredning om korrigeringsregelns tillämpning vid koncerninterna lån och BEPS-projektets påverkan på den svenska rätten

Sernbo, Karin LU (2016) JURM02 20161
Department of Law
Abstract (Swedish)
Med globaliseringen har handeln mellan bolag i multinationella koncerner ökat och även förekomsten av skatteplanering för att undkomma höga skattesatser. Uppsatsen syftar till att redogöra för gällande rätt avseende internprissättning av koncerninterna lån och hur en marknadsmässig ränta bestäms. Vid bedömningen måste ett flertal faktorer beaktas och en helhetsbedömning görs i varje enskilt fall. Att OECD:s modellavtal tillerkänts rättskällevärde som vägledning innebär att en internationell utveckling även påverkar den svenska rätten och korrigeringsregelns tillämpning i viss utsträckning. Ett av de ledande rättsfallen på det svenska internprissättningsområdet är Diligentiamålet som har skapat frågetecken kring korrigeringsregelns... (More)
Med globaliseringen har handeln mellan bolag i multinationella koncerner ökat och även förekomsten av skatteplanering för att undkomma höga skattesatser. Uppsatsen syftar till att redogöra för gällande rätt avseende internprissättning av koncerninterna lån och hur en marknadsmässig ränta bestäms. Vid bedömningen måste ett flertal faktorer beaktas och en helhetsbedömning görs i varje enskilt fall. Att OECD:s modellavtal tillerkänts rättskällevärde som vägledning innebär att en internationell utveckling även påverkar den svenska rätten och korrigeringsregelns tillämpning i viss utsträckning. Ett av de ledande rättsfallen på det svenska internprissättningsområdet är Diligentiamålet som har skapat frågetecken kring korrigeringsregelns tillämpning och bedömning. Skatteverket menade att domen kunde användas för en analog tillämning av korrigeringsregeln. Skatteverkets ställningstagande kritiserades av praktiker och jag håller med om att en analog tillämpning inte är möjlig då bestämmelsen aldrig var uppe för prövning samt att det inte rörde sig om en gränsöverskridande transaktion.

Internprissättning som avviker från marknadspriset är en av orsakerna till att skattebaser eroderar och OECD har på initiativ av G20 länderna startat BEPS-projektet för att komma till bukt med problemet. BEPS-projektets slutrapporter innebär att bedömningen fokuserar på hur risktagandet faktiskt sker i realiteten och inte bara vad parterna avtalat. Genomgripande för BEPS-projektet är kravet på substans och förutsebarhet och min slutsats är att dess påverkan kommer att bli stor och leda till en striktare tillämpning av armlängdsprincipen och den svenska korrigeringsregeln samt en lättare bedömning av vad som utgör en armlängdsmässig ränta för såväl företag som myndigheter. Något som jag tror i sin tur kan leda till en mer rättvis fördelning av skatteintäkterna med rätt skatt i rätt land. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sernbo, Karin LU
supervisor
organization
alternative title
At Arm's length
course
JURM02 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
8874808
date added to LUP
2016-06-09 09:33:14
date last changed
2016-06-09 09:33:14
@misc{8874808,
 abstract   = {Med globaliseringen har handeln mellan bolag i multinationella koncerner ökat och även förekomsten av skatteplanering för att undkomma höga skattesatser. Uppsatsen syftar till att redogöra för gällande rätt avseende internprissättning av koncerninterna lån och hur en marknadsmässig ränta bestäms. Vid bedömningen måste ett flertal faktorer beaktas och en helhetsbedömning görs i varje enskilt fall. Att OECD:s modellavtal tillerkänts rättskällevärde som vägledning innebär att en internationell utveckling även påverkar den svenska rätten och korrigeringsregelns tillämpning i viss utsträckning. Ett av de ledande rättsfallen på det svenska internprissättningsområdet är Diligentiamålet som har skapat frågetecken kring korrigeringsregelns tillämpning och bedömning. Skatteverket menade att domen kunde användas för en analog tillämning av korrigeringsregeln. Skatteverkets ställningstagande kritiserades av praktiker och jag håller med om att en analog tillämpning inte är möjlig då bestämmelsen aldrig var uppe för prövning samt att det inte rörde sig om en gränsöverskridande transaktion.

Internprissättning som avviker från marknadspriset är en av orsakerna till att skattebaser eroderar och OECD har på initiativ av G20 länderna startat BEPS-projektet för att komma till bukt med problemet. BEPS-projektets slutrapporter innebär att bedömningen fokuserar på hur risktagandet faktiskt sker i realiteten och inte bara vad parterna avtalat. Genomgripande för BEPS-projektet är kravet på substans och förutsebarhet och min slutsats är att dess påverkan kommer att bli stor och leda till en striktare tillämpning av armlängdsprincipen och den svenska korrigeringsregeln samt en lättare bedömning av vad som utgör en armlängdsmässig ränta för såväl företag som myndigheter. Något som jag tror i sin tur kan leda till en mer rättvis fördelning av skatteintäkterna med rätt skatt i rätt land.},
 author    = {Sernbo, Karin},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {På armlängds avstånd - En rättsutredning om korrigeringsregelns tillämpning vid koncerninterna lån och BEPS-projektets påverkan på den svenska rätten},
 year     = {2016},
}