Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

När rättsläget tar en ny vändning - En kritisk granskning av lagen om talan om skattetillägg i vissa fall

Nyberg, Louise LU (2016) JURM02 20161
Department of Law
Abstract
The right not to be tried or punished twice is prescribed by Swedish law, the European Convention and the EU Charter of fundamental rights. Since both tax surcharge and criminal sanctions can be imposed in parallel by the Swedish legislation, it has been vividly debated over the last 20 years and critized for being in contravention of this human right. When the European Court presented the Zolotukhin judgment, the Swedish Supreme Court changed its attitude and made clear that the Swedish tax surcharge legislation was not compatible with article 4, protocol 7. This crucial moment led to a new law called “lagen om talan om skattetillägg i vissa fall”.

During the investigation there were two suggestions: “samordnat förfarande” och... (More)
The right not to be tried or punished twice is prescribed by Swedish law, the European Convention and the EU Charter of fundamental rights. Since both tax surcharge and criminal sanctions can be imposed in parallel by the Swedish legislation, it has been vividly debated over the last 20 years and critized for being in contravention of this human right. When the European Court presented the Zolotukhin judgment, the Swedish Supreme Court changed its attitude and made clear that the Swedish tax surcharge legislation was not compatible with article 4, protocol 7. This crucial moment led to a new law called “lagen om talan om skattetillägg i vissa fall”.

During the investigation there were two suggestions: “samordnat förfarande” och “vägvalsprincipen”. The one chosen, “samordnat förfarande”, has been criticized by several authorities for being too complicated. The critizism has been based on arguments regarding cost efficiency and the risk for a divided praxis. They also thought it could come to divided praxis and big costs. Although, the investigation thought this suggestion was better than “vägvalsprincipen” because “vägvalsprincipen” would have been designed in a way that would have given citizens a way to manipulate the system to avoid penalty.

In this thesis I analyze these two suggestions to examine which one has the strongest arguments. I also try to predict what consequences the new law will have. Both suggestions have pros and cons and I do not think the investigation has analyzed the risks with “vägvalsprincipen” good enough. My suggestion is to reconstruct the Swedish system of jurisdiction to only have one Supreme Court instead of two. If that were the case, “samordnat förfarande” is the best solution for the problem with double punishment. (Less)
Abstract (Swedish)
Rätten att inte straffas två gånger för samma sak finns både i svensk rätt, Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga. Det har länge varit omdiskuterat hur de svenska skattetilläggsreglerna förhåller sig till denna rättighet eftersom skattetillägg tidigare kunde utdömas parallellt med en straffrättslig påföljd. Trots att man kanske hade kunnat ana hur det förhöll sig med utgångspunkt i tidigare avgöranden från Europadomstolen var det ändå först genom Zolotukhin-domen som uppfattningen om rättsläget förändrades. Det som uppmärksammades i domen var synen på rekvisitet ”samma sak” som finns i den mänskliga rättigheten att inte straffas två gånger för samma sak. Europadomstolen slog fast att bedömningen om det rör sig om samma sak ska... (More)
Rätten att inte straffas två gånger för samma sak finns både i svensk rätt, Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga. Det har länge varit omdiskuterat hur de svenska skattetilläggsreglerna förhåller sig till denna rättighet eftersom skattetillägg tidigare kunde utdömas parallellt med en straffrättslig påföljd. Trots att man kanske hade kunnat ana hur det förhöll sig med utgångspunkt i tidigare avgöranden från Europadomstolen var det ändå först genom Zolotukhin-domen som uppfattningen om rättsläget förändrades. Det som uppmärksammades i domen var synen på rekvisitet ”samma sak” som finns i den mänskliga rättigheten att inte straffas två gånger för samma sak. Europadomstolen slog fast att bedömningen om det rör sig om samma sak ska grunda sig på de faktiska omständigheterna i fallet och inte den nationella brottsliga klassificeringen av gärningen. Detta skapade misstankar mot den svenska skatterätten eftersom skattebrott och skattetillägg i huvudsak grundar sig på samma omständigheter men, vid tiden för domen, kunde utdömas parallellt.

Ett par år senare följde Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen i samma spår som Europadomstolen vilket föranledde en omfattande utredning som resulterade i lagen (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall. Lagen trädde i kraft vid årsskiftet till 2016.

Det var i huvudsak två alternativa lösningar som utreddes. Dessa båda alternativ har benämnts ”samordnat förfarande” respektive ”vägvalsprincipen”. Det blev till sist alternativet samordnat förfarande som valdes framför vägvalsprincipen som är en beprövad metod hos några av våra grannländer. Valet av ett samordnat förfarandet fick stark kritik från flera tunga remissinstanser. De ansåg bland annat att förslaget var komplicerat, både för domstolarna, åklagaren och inte minst för den enskilde. Flera anade även att rättspraxis inte skulle bli enhetlig eftersom den kommer att utvecklas i två högsta instanser och att kostnaderna för reformen skulle bli höga. Utredningen tyckte, trots kritiken, att samordnat förfarande var bättre än vägvalsprincipen eftersom vägvalsprincipen gav utrymme för manipulering av systemet vilket kunde leda till att personer som försökt undkomma skatt helt skulle undgå påföljd.

I analysen väger jag argumenten emot varandra för att avgöra vilket förslag som är starkast. Jag försöker också att förutspå vilka konsekvenser som den nya lagen kan tänkas få. Mina svar på dessa frågor är att både samordnat förfarande och vägvalsprincipen har betydande brister men även många fördelar. Det är inte helt självklart vilket förslag som är bäst och jag anser inte att man har utrett riskerna med vägvalsystemet tillräckligt. Mitt förslag är att man på längre sikt gör om det svenska domstolssystemet så att det endast finns en högsta instans. Då är det självklart att samordnat förfarande är den bästa lösningen på dubbelbestraffningsproblemet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nyberg, Louise LU
supervisor
organization
alternative title
When the legal position takes a new turn - a critical examination of lagen om talan om skattetillägg i vissa fall
course
JURM02 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
skatterätt, tax law, skattetillägg, dubbelbestraffningsförbud, lag om talan om skattetillägg i vissa fall
language
Swedish
id
8874826
date added to LUP
2016-06-14 11:15:13
date last changed
2016-06-14 11:15:13
@misc{8874826,
 abstract   = {The right not to be tried or punished twice is prescribed by Swedish law, the European Convention and the EU Charter of fundamental rights. Since both tax surcharge and criminal sanctions can be imposed in parallel by the Swedish legislation, it has been vividly debated over the last 20 years and critized for being in contravention of this human right. When the European Court presented the Zolotukhin judgment, the Swedish Supreme Court changed its attitude and made clear that the Swedish tax surcharge legislation was not compatible with article 4, protocol 7. This crucial moment led to a new law called “lagen om talan om skattetillägg i vissa fall”.

During the investigation there were two suggestions: “samordnat förfarande” och “vägvalsprincipen”. The one chosen, “samordnat förfarande”, has been criticized by several authorities for being too complicated. The critizism has been based on arguments regarding cost efficiency and the risk for a divided praxis. They also thought it could come to divided praxis and big costs. Although, the investigation thought this suggestion was better than “vägvalsprincipen” because “vägvalsprincipen” would have been designed in a way that would have given citizens a way to manipulate the system to avoid penalty. 

In this thesis I analyze these two suggestions to examine which one has the strongest arguments. I also try to predict what consequences the new law will have. Both suggestions have pros and cons and I do not think the investigation has analyzed the risks with “vägvalsprincipen” good enough. My suggestion is to reconstruct the Swedish system of jurisdiction to only have one Supreme Court instead of two. If that were the case, “samordnat förfarande” is the best solution for the problem with double punishment.},
 author    = {Nyberg, Louise},
 keyword   = {skatterätt,tax law,skattetillägg,dubbelbestraffningsförbud,lag om talan om skattetillägg i vissa fall},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När rättsläget tar en ny vändning - En kritisk granskning av lagen om talan om skattetillägg i vissa fall},
 year     = {2016},
}