Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Nu kan jag gå vidare till andra färger" Våldsutsatta kvinnors upplevelser av bildterapi

Nicklasson, Lisa LU and Stern, Malin LU (2016) PSPT02 20161
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att undersöka hur kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer upplevde sitt deltagande i bildterapi. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta kvinnor som deltog i en tolv veckor lång bildterapibehandling i grupp arrangerad av Brottsofferjouren och Kvinnojouren. Materialet analyserades med tematisk analys och åtta teman identifierades. Genomgående i dessa teman var dels hur bild som metod upplevdes av kvinnorna och hur de kunde använda sig av bilden som verktyg i bearbetningsprocessen av sitt trauma, dels hur gruppen och terapeuten spelade en viktig roll för kvinnornas upplevelse av deltagandet. Studiens visade även att kvinnorna
upplevde förändring i mående och självbild. Samtliga kvinnor beskrev... (More)
Studiens syfte var att undersöka hur kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer upplevde sitt deltagande i bildterapi. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta kvinnor som deltog i en tolv veckor lång bildterapibehandling i grupp arrangerad av Brottsofferjouren och Kvinnojouren. Materialet analyserades med tematisk analys och åtta teman identifierades. Genomgående i dessa teman var dels hur bild som metod upplevdes av kvinnorna och hur de kunde använda sig av bilden som verktyg i bearbetningsprocessen av sitt trauma, dels hur gruppen och terapeuten spelade en viktig roll för kvinnornas upplevelse av deltagandet. Studiens visade även att kvinnorna
upplevde förändring i mående och självbild. Samtliga kvinnor beskrev minskade
psykiska symptom, så som minskad nedstämdhet, ångest, oro, samt minskad fysisk
påverkan, exempelvis minskad spändhet, huvudvärk, och sömnsvårigheter. Efter
avslutad bildterapi rapporterade även kvinnorna flera positiva förändringar, så som ökat självförtroende och självkänsla, ökad tilltro till sin egen förmåga, ökad känsla av kontroll samt ljusare syn på framtiden. Resultaten diskuterades i förhållande till aktuell kunskap om trauma och våldsutsatthet, för att öka förståelsen för hur bildterapi kan upplevas som en insats till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. (Less)
Abstract
The aim of the study was to investigate how women, who were victims of intimate
partner violence, experienced their participation in art therapy.Semistructured
interviews were conducted with eight women who participated in a twelve week long art therapy group treatment arranged by Brottsofferjouren and Kvinnojouren. The data was analyzed by using thematic analysis and eight themes were identified. Throughout the themes, the participants experiences of art as method, and how art can be used as a tool to process their traumatic experiences of violence, was highlighted. Together with the group and the therapist, this was found to be the key aspects of the womens experiences of their participation. The women also experienced change in health... (More)
The aim of the study was to investigate how women, who were victims of intimate
partner violence, experienced their participation in art therapy.Semistructured
interviews were conducted with eight women who participated in a twelve week long art therapy group treatment arranged by Brottsofferjouren and Kvinnojouren. The data was analyzed by using thematic analysis and eight themes were identified. Throughout the themes, the participants experiences of art as method, and how art can be used as a tool to process their traumatic experiences of violence, was highlighted. Together with the group and the therapist, this was found to be the key aspects of the womens experiences of their participation. The women also experienced change in health and
self-image connected to their participation. All women described less psychological symptoms, like reduced dysphoria and anxiety, together with less physiological symptoms such as reduced tension, headaches and insomnia. After completion of the art therapy, the women rapported various positive changes, such as increased self esteem and self confidence, belief in their own abilities, sense of control and a brighter outlook on their future. The results were discussed in relation to current research in the field of trauma and intimate partner violence, to increase the understading regarding how art
therapy is experienced as an intervention for female victims of intimate partner violence. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nicklasson, Lisa LU and Stern, Malin LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
battered women, group therapy, trauma, intimate partner violence, art therapy, qualitative research, våld i nära relationer, bildterapi, gruppterapi, våldsutsatta kvinnor, kvalitativ metod
language
Swedish
id
8874829
date added to LUP
2016-05-27 08:32:12
date last changed
2016-05-27 08:32:12
@misc{8874829,
 abstract   = {The aim of the study was to investigate how women, who were victims of intimate
partner violence, experienced their participation in art therapy.Semistructured
interviews were conducted with eight women who participated in a twelve week long art therapy group treatment arranged by Brottsofferjouren and Kvinnojouren. The data was analyzed by using thematic analysis and eight themes were identified. Throughout the themes, the participants experiences of art as method, and how art can be used as a tool to process their traumatic experiences of violence, was highlighted. Together with the group and the therapist, this was found to be the key aspects of the womens experiences of their participation. The women also experienced change in health and
self-image connected to their participation. All women described less psychological symptoms, like reduced dysphoria and anxiety, together with less physiological symptoms such as reduced tension, headaches and insomnia. After completion of the art therapy, the women rapported various positive changes, such as increased self esteem and self confidence, belief in their own abilities, sense of control and a brighter outlook on their future. The results were discussed in relation to current research in the field of trauma and intimate partner violence, to increase the understading regarding how art
therapy is experienced as an intervention for female victims of intimate partner violence.},
 author    = {Nicklasson, Lisa and Stern, Malin},
 keyword   = {battered women,group therapy,trauma,intimate partner violence,art therapy,qualitative research,våld i nära relationer,bildterapi,gruppterapi,våldsutsatta kvinnor,kvalitativ metod},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Nu kan jag gå vidare till andra färger" Våldsutsatta kvinnors upplevelser av bildterapi},
 year     = {2016},
}