Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Objektivitetsprincipens betydelse för Skatteverkets myndighetsutövning

Hillmann, Oscar LU (2016) JURM02 20161
Department of Law
Abstract
In Sweden, the Tax Agency is responsible for the verification of tax declarations to ensure that everyone pays the right amount of tax. In order to ensure that the taxpayers pays the correct amount of tax, the Tax Agency uses a number of control methods, with the most common method being the taxpayer's declaration.

The purpose of this thesis is to explore the control methods used by the Swedish Tax Agency and the principles which the Swedish needs to observe when conducting its authority through these control methods. The thesis aims to focus mainly on the principle of objectivity, the obligations that follows with this principle and to what extent the Swedish Tax Agency needs to observe this principle.

The principle of objectivity... (More)
In Sweden, the Tax Agency is responsible for the verification of tax declarations to ensure that everyone pays the right amount of tax. In order to ensure that the taxpayers pays the correct amount of tax, the Tax Agency uses a number of control methods, with the most common method being the taxpayer's declaration.

The purpose of this thesis is to explore the control methods used by the Swedish Tax Agency and the principles which the Swedish needs to observe when conducting its authority through these control methods. The thesis aims to focus mainly on the principle of objectivity, the obligations that follows with this principle and to what extent the Swedish Tax Agency needs to observe this principle.

The principle of objectivity is set forth in 1:9 RF and demands that public authorities and courts must be objective and impartial. This thesis compares the requirements of objectivity in investigations and tax examinations and notes that objectivity is regulated to a greater extent at criminal investigations than tax investigations. However, it can be seen as a natural consequence since the tax investigations are not conducted at the suspected crime and the results does not always raise suspicion of crime violations.

The thesis notes that the principle of objectivity for the Swedish Tax authority is defined as unconditional, in which the components factual, non misleading, and impartiality is included. Total unprejudice for the tax official can never be fully achieved, no matter how professional the the tax official is in his role. This is because the tax official can never stand outside of their context and study the situation in an objective way. Instead, this thesis stated that the Tax Agency should promote awareness among the staff about their condition and experience and the pursuit to relate in accordance with the requirement of unprejudice. (Less)
Abstract (Swedish)
I Sverige ansvarar Skatteverket för kontrollen av deklarationer och ska därmed se till att alla betalar rätt skatt. För att kontrollera detta har Skatteverket ett antal kontrollmetoder vilka oftast utgår i de flesta fall från den skatteskyldiges deklaration.

Syftet med uppsatsen är att undersöka de kontrollmetoder som används av Skatteverket och de principer som verket behöver följa när de utför sitt uppdrag genom dessa kontrollmetoderna . Uppsatsen syftar till att fokusera främst på objektivitetsprincipen, de skyldigheter som följer med principen och i vilken utsträckning Skatteverket måste följa denna princip. Den enklaste kontrollmetoden är förfrågan och den mest omfattande som uppsatsen redogör för är skatterevision. När... (More)
I Sverige ansvarar Skatteverket för kontrollen av deklarationer och ska därmed se till att alla betalar rätt skatt. För att kontrollera detta har Skatteverket ett antal kontrollmetoder vilka oftast utgår i de flesta fall från den skatteskyldiges deklaration.

Syftet med uppsatsen är att undersöka de kontrollmetoder som används av Skatteverket och de principer som verket behöver följa när de utför sitt uppdrag genom dessa kontrollmetoderna . Uppsatsen syftar till att fokusera främst på objektivitetsprincipen, de skyldigheter som följer med principen och i vilken utsträckning Skatteverket måste följa denna princip. Den enklaste kontrollmetoden är förfrågan och den mest omfattande som uppsatsen redogör för är skatterevision. När Skatteverkets kontroll är avslutad sammanställs resultatet i en revisionspromemoria som den skatteskyldige bereds tillfälle att yttra sig om.

Objektivitetsprincipen framgår av 1 kap. 9 § RF och ställer krav på att förvaltningsmyndigheter och domstolar ska vara sakliga och opartiska. Under uppsatsen jämförs även kraven på objektivitet vid förundersökning och skatteutredning och konstaterar att objektivitet regleras i större utsträckning vid förundersökningen än vid skatteutredningen. Det kan dock ses som en naturlig följd av att skatteutredningar inte bedrivs vid misstanke om brott och resulterar långt ifrån alltid i en anmälan om brott.

Uppsatsen konstaterar konstaterar att objektivitetsprincipen för Skatteverkets myndighetsutövning definieras som förutsättningslös, där komponenterna saklig, inte missvisande samt opartisk ingår. Tjänstemannens förutsättningslöshet kan dock aldrig uppnås fullt ut oavsett hur professionell tjänstemannen är i sin roll. Detta eftersom tjänstemannen aldrig kan stå utanför sitt sammanhang och studera en situation på ett sakligt sätt. Istället slår uppsatsen fast att Skatteverket bör arbeta för en medvetenhet hos tjänstemannen om sina förutsättningar och strävan efter att så långt som det är möjligt förhålla sig i enlighet med kravet på förutsättningslöshet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hillmann, Oscar LU
supervisor
organization
alternative title
The significance of the principle of objectivity for the Swedish Tax Agency
course
JURM02 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt, Förvaltningsrätt
language
Swedish
id
8875140
date added to LUP
2016-06-09 09:24:52
date last changed
2016-06-09 09:24:52
@misc{8875140,
 abstract   = {In Sweden, the Tax Agency is responsible for the verification of tax declarations to ensure that everyone pays the right amount of tax. In order to ensure that the taxpayers pays the correct amount of tax, the Tax Agency uses a number of control methods, with the most common method being the taxpayer's declaration.

The purpose of this thesis is to explore the control methods used by the Swedish Tax Agency and the principles which the Swedish needs to observe when conducting its authority through these control methods. The thesis aims to focus mainly on the principle of objectivity, the obligations that follows with this principle and to what extent the Swedish Tax Agency needs to observe this principle.

The principle of objectivity is set forth in 1:9 RF and demands that public authorities and courts must be objective and impartial. This thesis compares the requirements of objectivity in investigations and tax examinations and notes that objectivity is regulated to a greater extent at criminal investigations than tax investigations. However, it can be seen as a natural consequence since the tax investigations are not conducted at the suspected crime and the results does not always raise suspicion of crime violations.

The thesis notes that the principle of objectivity for the Swedish Tax authority is defined as unconditional, in which the components factual, non misleading, and impartiality is included. Total unprejudice for the tax official can never be fully achieved, no matter how professional the the tax official is in his role. This is because the tax official can never stand outside of their context and study the situation in an objective way. Instead, this thesis stated that the Tax Agency should promote awareness among the staff about their condition and experience and the pursuit to relate in accordance with the requirement of unprejudice.},
 author    = {Hillmann, Oscar},
 keyword   = {Skatterätt,Förvaltningsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Objektivitetsprincipens betydelse för Skatteverkets myndighetsutövning},
 year     = {2016},
}