Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Breivik- bilden av en terrorist : en jämförelse mellan mediers och akademins förståelse av begreppet terrorism i fallet Anders Behring Breivik

Bennshagen, Thérèse LU (2016) MRSK61 20161
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Något som är det största hindret i arbetet mot terrorism är att vi inte kan nå kon-sensus om vad terrorism är och vilka som klassas som terrorister. Detta skapar stor förvirring inom både akademins tolkning av fenomenet men också inom me-dias rapportering av det. Denna studie syftar till att förtydliga begreppet genom att undersöka hur akademin och media på olika sätt tolkar och använder sig av be-greppet. Genom att göra en kvalitativ innehållsanalys på svensk dagspress rappor-tering av Anders Behring Breiviks terrordåd i Norge den 22 juli 2011 söker denna studien att bättre förstå hur media konstruerar begreppet terrorism och terrorist. Dessutom använder sig denna studie av ett media framing perspektiv för att djupa-re kunna undersöka vad... (More)
Något som är det största hindret i arbetet mot terrorism är att vi inte kan nå kon-sensus om vad terrorism är och vilka som klassas som terrorister. Detta skapar stor förvirring inom både akademins tolkning av fenomenet men också inom me-dias rapportering av det. Denna studie syftar till att förtydliga begreppet genom att undersöka hur akademin och media på olika sätt tolkar och använder sig av be-greppet. Genom att göra en kvalitativ innehållsanalys på svensk dagspress rappor-tering av Anders Behring Breiviks terrordåd i Norge den 22 juli 2011 söker denna studien att bättre förstå hur media konstruerar begreppet terrorism och terrorist. Dessutom använder sig denna studie av ett media framing perspektiv för att djupa-re kunna undersöka vad som styr vilka vinklar som media applicerar i sin rappor-tering, och som i detta fall styr hur Breivik framställs. Detta för att sedan kunna jämföra med de idéer som akademin redogör när de försöker bena ut begreppet. Några av de likheter mellan akademins och medias förståelse av begreppet är att de båda lyfter det politiska och avsikten som centrala samt att de diskuterar frågan om ”ensamma män” samtidigt som de tar upp frågan om ifall dessa är en del av ett kommunitet. Ett par skillnader mellan dessa två är att de behandlar frågan om begreppets betydelse olika samt frågan om ifall Breivik var ”en av oss”. (Less)
Abstract
One great obstacle in the war against terrorism is the fact that we can’t seem to agree upon its definition and on who we call terrorist. This confusion can be found in both the academic world and in the media. This study aims to shed light on this issue and highlight one aspect of the concept by looking more closely into the case of the Norvegean man Anders Behring Breivik and the massmurders he committed. By using a qualitative content analysis as a method and a media fra-ming perspective the study scrutinizes the way that the media use the word terro-rism and how they shape the understanding of what makes a terrorist. This is done in order to be able to compare those results to ideas about the definition terrorism from the academic... (More)
One great obstacle in the war against terrorism is the fact that we can’t seem to agree upon its definition and on who we call terrorist. This confusion can be found in both the academic world and in the media. This study aims to shed light on this issue and highlight one aspect of the concept by looking more closely into the case of the Norvegean man Anders Behring Breivik and the massmurders he committed. By using a qualitative content analysis as a method and a media fra-ming perspective the study scrutinizes the way that the media use the word terro-rism and how they shape the understanding of what makes a terrorist. This is done in order to be able to compare those results to ideas about the definition terrorism from the academic world. This will lead to a deeper understanding about the con-cept terrorism by comparing the academic world’s understanding of it to the me-dia’s use of the concept. Some of the conclusions of the study are that both the media and the academic world highlight the political aspect and the intentions of the culprit as central parts as they both discuss the aspect of the lone wolf perpe-trator acting and the question of whether he belongs to some sort of community. Some of the differences between these two spheres are that academic world places more emphasise on the concepts defining difficulties and that the media discuss the question of whether Breivik was ”one of us”. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bennshagen, Thérèse LU
supervisor
organization
course
MRSK61 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
qualitative content analysis, ensamvargsterrorist, ensamvargsterrorism, lone wolf terrorist, lone wolf terrorism, Anders Behring Breivik, terrorister, terrorism, terrorists, Utøja, kvalitativ innehållsanalys, media framing, mänskliga rättigheter, human rights
language
Swedish
id
8875146
date added to LUP
2016-08-11 08:39:50
date last changed
2016-08-11 08:39:50
@misc{8875146,
 abstract   = {One great obstacle in the war against terrorism is the fact that we can’t seem to agree upon its definition and on who we call terrorist. This confusion can be found in both the academic world and in the media. This study aims to shed light on this issue and highlight one aspect of the concept by looking more closely into the case of the Norvegean man Anders Behring Breivik and the massmurders he committed. By using a qualitative content analysis as a method and a media fra-ming perspective the study scrutinizes the way that the media use the word terro-rism and how they shape the understanding of what makes a terrorist. This is done in order to be able to compare those results to ideas about the definition terrorism from the academic world. This will lead to a deeper understanding about the con-cept terrorism by comparing the academic world’s understanding of it to the me-dia’s use of the concept. Some of the conclusions of the study are that both the media and the academic world highlight the political aspect and the intentions of the culprit as central parts as they both discuss the aspect of the lone wolf perpe-trator acting and the question of whether he belongs to some sort of community. Some of the differences between these two spheres are that academic world places more emphasise on the concepts defining difficulties and that the media discuss the question of whether Breivik was ”one of us”.},
 author    = {Bennshagen, Thérèse},
 keyword   = {qualitative content analysis,ensamvargsterrorist,ensamvargsterrorism,lone wolf terrorist,lone wolf terrorism,Anders Behring Breivik,terrorister,terrorism,terrorists,Utøja,kvalitativ innehållsanalys,media framing,mänskliga rättigheter,human rights},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Breivik- bilden av en terrorist : en jämförelse mellan mediers och akademins förståelse av begreppet terrorism i fallet Anders Behring Breivik},
 year     = {2016},
}