Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förnybart i Vellinge kommun

Tryman, Martin LU (2016) MVK920 20152
Department of Energy Sciences
Abstract (Swedish)
I detta examensarbete analyseras vilka möjligheter det finns att utforma ett energisystem som helt eller delvis ska försörja ett planerat bostadsområde i Höllviken. Energisystemet ska endast bestå av lokala och förnybara energikällor. De tekniker som valdes att studera var vindkraft, vattenkraft, geotermi och solenergi. Arbetets fokus låg mest på områdets förutsättningar och vilken årlig energipotential de olika teknikerna har.
Genomförandet av arbetet var först att studera de olika teknikerna genom litteraturstudier. Därefter har området studerats för att beräkna vilka förutsättningar som finns.
Områdets behov delades upp i hushållsel och energianvändning och de beräknades via uppskattningar om de planerade bostäderna. De tekniker som... (More)
I detta examensarbete analyseras vilka möjligheter det finns att utforma ett energisystem som helt eller delvis ska försörja ett planerat bostadsområde i Höllviken. Energisystemet ska endast bestå av lokala och förnybara energikällor. De tekniker som valdes att studera var vindkraft, vattenkraft, geotermi och solenergi. Arbetets fokus låg mest på områdets förutsättningar och vilken årlig energipotential de olika teknikerna har.
Genomförandet av arbetet var först att studera de olika teknikerna genom litteraturstudier. Därefter har området studerats för att beräkna vilka förutsättningar som finns.
Områdets behov delades upp i hushållsel och energianvändning och de beräknades via uppskattningar om de planerade bostäderna. De tekniker som kunde producera el var vindkraft, vattenkraft och solenergi. De som kunde producera värme var geotermi och solenergi.
För alla tekniker utom geotermi valdes existerande produkter på marknaden för att få realistiska värden i uträkningarna. I geotermifallet fanns för stora osäkerheter så där studerades tekniklösningar mer allmänt. Beräkningar för energipotential och kostnader utfördes för de tekniker som visade sig vara lämpliga för området. Vattenkraft var den enda som helt uteslöts efter analys av området, då inga förutsättningar fanns för denna teknik. För de övriga beräknades ett elpris eller energipris som användes för att jämföra teknikernas lönsamhet sinsemellan.
Både solenergi och vindkraft hade potential att producera den mängd energi som skulle behövas för att täcka per årsbehovet som önskades. Solenergi visade sig vara lite mer lönsam vid elproduktion än vindkraft, men de båda tekniklösningarna kunde rekommenderas. Dock kan vindkraften ha en mer krävande tillståndsprocess då intresse för fågelskyddsområden och närheten till bostäder kan utgöra problem.
För värmeenergin fanns ingen teknik som täckte hela behovet och var ekonomiskt hållbar. Däremot fanns en geotermilösning som kunde producera värme till en femtedel av området. Solenergi kunde producera upp till 40 % av hela områdets årliga värmebehov. Det som begränsade denna teknik var att den har låg produktion på vintern då behovet är som störst. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tryman, Martin LU
supervisor
organization
alternative title
Energisystemslösningar för Falsterbokanalprojektet
course
MVK920 20152
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
renewable energy, Höllviken, Falsterbokanalprojektet, wind power, solar power, geothermal energy
report number
ISRN LUTMDN/TMHP-16/5361-SE
ISSN
0282-1990
language
Swedish
id
8875224
date added to LUP
2016-05-30 13:44:34
date last changed
2016-05-30 13:44:34
@misc{8875224,
 abstract   = {I detta examensarbete analyseras vilka möjligheter det finns att utforma ett energisystem som helt eller delvis ska försörja ett planerat bostadsområde i Höllviken. Energisystemet ska endast bestå av lokala och förnybara energikällor. De tekniker som valdes att studera var vindkraft, vattenkraft, geotermi och solenergi. Arbetets fokus låg mest på områdets förutsättningar och vilken årlig energipotential de olika teknikerna har.
Genomförandet av arbetet var först att studera de olika teknikerna genom litteraturstudier. Därefter har området studerats för att beräkna vilka förutsättningar som finns.
Områdets behov delades upp i hushållsel och energianvändning och de beräknades via uppskattningar om de planerade bostäderna. De tekniker som kunde producera el var vindkraft, vattenkraft och solenergi. De som kunde producera värme var geotermi och solenergi.
För alla tekniker utom geotermi valdes existerande produkter på marknaden för att få realistiska värden i uträkningarna. I geotermifallet fanns för stora osäkerheter så där studerades tekniklösningar mer allmänt. Beräkningar för energipotential och kostnader utfördes för de tekniker som visade sig vara lämpliga för området. Vattenkraft var den enda som helt uteslöts efter analys av området, då inga förutsättningar fanns för denna teknik. För de övriga beräknades ett elpris eller energipris som användes för att jämföra teknikernas lönsamhet sinsemellan.
Både solenergi och vindkraft hade potential att producera den mängd energi som skulle behövas för att täcka per årsbehovet som önskades. Solenergi visade sig vara lite mer lönsam vid elproduktion än vindkraft, men de båda tekniklösningarna kunde rekommenderas. Dock kan vindkraften ha en mer krävande tillståndsprocess då intresse för fågelskyddsområden och närheten till bostäder kan utgöra problem.
För värmeenergin fanns ingen teknik som täckte hela behovet och var ekonomiskt hållbar. Däremot fanns en geotermilösning som kunde producera värme till en femtedel av området. Solenergi kunde producera upp till 40 % av hela områdets årliga värmebehov. Det som begränsade denna teknik var att den har låg produktion på vintern då behovet är som störst.},
 author    = {Tryman, Martin},
 issn     = {0282-1990},
 keyword   = {renewable energy,Höllviken,Falsterbokanalprojektet,wind power,solar power,geothermal energy},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förnybart i Vellinge kommun},
 year     = {2016},
}