Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Överviktsopererade patienters kroppsuppfattning och övergångsprocess efter kraftig viktminskning

Kristiansen, Ann-Marie LU (2016) PSPT02 20161
Department of Psychology
Abstract
The purpose of the study was to describe the experiences of individuals who had undergone obesity surgery and subsequent dramatic weight loss. Specific attention was given to the individuals’ changing body image and the support they had received during their transition process. Semi-structured interviews were conducted with five people who had undergone an obesity surgery, and subsequently lost at least three clothes sizes of their original weight. The interviews were analyzed with Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), and resulted in six main themes; Satisfied or still dissatisfied with their body; Cannot eat as usual anymore; Concerns about weight change; Positive self-development; Walking on the tightrope of body image; Lack... (More)
The purpose of the study was to describe the experiences of individuals who had undergone obesity surgery and subsequent dramatic weight loss. Specific attention was given to the individuals’ changing body image and the support they had received during their transition process. Semi-structured interviews were conducted with five people who had undergone an obesity surgery, and subsequently lost at least three clothes sizes of their original weight. The interviews were analyzed with Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), and resulted in six main themes; Satisfied or still dissatisfied with their body; Cannot eat as usual anymore; Concerns about weight change; Positive self-development; Walking on the tightrope of body image; Lack of support from health care afterwards. After the surgery, the participants’ felt they had gained control of their previous inadequately food intake. The dramatic weight loss had contributed to positive aspects such as increased self-development and awareness. Some were dissatisfied with their new body because of loss of body shape and hanging excess skin, and some had experienced a discrepancy between their outer and inner body image. Several participants expressed that they were afraid of a possible unwanted weight change and that they lacked strategies to deal with this if the situation arose. Furthermore, it emerged that several of the participants were disappointed about the health care afterwards. They felt left out partly because of a lack of psychological support and financial resources to address the troublesome excess skin, but also because they got quite short and inadequate information about the psychological consequences of undergoing an obesity surgery. As a whole, the results show that an obesity surgery involves a radical change for the individual, and that the health care can be improved in several aspects. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att beskriva individers upplevelser av att ha genomgått en överviktsoperation med påföljande kraftig viktnedgång. Specifikt undersöktes individernas förändrade kroppsuppfattning och det stöd som erhållits under övergångsprocessen. Semistrukturerade intervjuer utfördes med fem personer som genomgått en överviktskirurgi och som minskat sin vikt med minst tre klädstorlekar. Intervjuerna analyserades utifrån Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), och resulterade i sex huvudteman; Nöjd eller fortsatt missnöjd med sin kropp; Kan inte äta som vanligt längre; Oro för viktförändring; Positiv självutveckling; Kroppsuppfattningens balansgång; Bristande stöd från sjukvården efteråt. För de överviktsopererade hade... (More)
Studiens syfte var att beskriva individers upplevelser av att ha genomgått en överviktsoperation med påföljande kraftig viktnedgång. Specifikt undersöktes individernas förändrade kroppsuppfattning och det stöd som erhållits under övergångsprocessen. Semistrukturerade intervjuer utfördes med fem personer som genomgått en överviktskirurgi och som minskat sin vikt med minst tre klädstorlekar. Intervjuerna analyserades utifrån Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), och resulterade i sex huvudteman; Nöjd eller fortsatt missnöjd med sin kropp; Kan inte äta som vanligt längre; Oro för viktförändring; Positiv självutveckling; Kroppsuppfattningens balansgång; Bristande stöd från sjukvården efteråt. För de överviktsopererade hade operationen inneburit att få kontroll över ett tidigare felaktigt matintag. Den kraftiga viktminskningen hade bidragit till positiva aspekter som ökad självutveckling och kännedom. Några var dock missnöjda med sin kropp på grund av överskottshud och förlorad kroppsform och en del hade upplevt en diskrepans mellan deras yttre och inre kroppsuppfattning. Flera deltagare uttryckte att de var rädda för en eventuell oönskad viktförändring och att de saknade strategier för att hantera detta om situationen uppstod. Vidare framkom det att flera av deltagarna var besvikna på sjukvården och kände sig utelämnade dels på grund av bristande psykologiskt stöd och ekonomiska resurser att åtgärda besvärande överskottshud, men även för att de fått alltför kortfattad och bristande information om överviktsoperationens psykologiska konsekvenser. Resultatet visar i sin helhet att en överviktsoperation innebär en omvälvande förändringsprocess för den enskilde individen och att sjukvården kan förbättras i flera avseenden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kristiansen, Ann-Marie LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
transitionsteori, övergångsprocess, kroppsuppfattning, gastric bypass, överviktsoperation, IPA, obesity surgery, body image, transition theory, transition process
language
Swedish
id
8875249
date added to LUP
2016-06-02 15:29:18
date last changed
2016-06-02 15:29:18
@misc{8875249,
 abstract   = {The purpose of the study was to describe the experiences of individuals who had undergone obesity surgery and subsequent dramatic weight loss. Specific attention was given to the individuals’ changing body image and the support they had received during their transition process. Semi-structured interviews were conducted with five people who had undergone an obesity surgery, and subsequently lost at least three clothes sizes of their original weight. The interviews were analyzed with Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), and resulted in six main themes; Satisfied or still dissatisfied with their body; Cannot eat as usual anymore; Concerns about weight change; Positive self-development; Walking on the tightrope of body image; Lack of support from health care afterwards. After the surgery, the participants’ felt they had gained control of their previous inadequately food intake. The dramatic weight loss had contributed to positive aspects such as increased self-development and awareness. Some were dissatisfied with their new body because of loss of body shape and hanging excess skin, and some had experienced a discrepancy between their outer and inner body image. Several participants expressed that they were afraid of a possible unwanted weight change and that they lacked strategies to deal with this if the situation arose. Furthermore, it emerged that several of the participants were disappointed about the health care afterwards. They felt left out partly because of a lack of psychological support and financial resources to address the troublesome excess skin, but also because they got quite short and inadequate information about the psychological consequences of undergoing an obesity surgery. As a whole, the results show that an obesity surgery involves a radical change for the individual, and that the health care can be improved in several aspects.},
 author    = {Kristiansen, Ann-Marie},
 keyword   = {transitionsteori,övergångsprocess,kroppsuppfattning,gastric bypass,överviktsoperation,IPA,obesity surgery,body image,transition theory,transition process},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Överviktsopererade patienters kroppsuppfattning och övergångsprocess efter kraftig viktminskning},
 year     = {2016},
}