Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Osprängda könsroller : en genusanalys av hur kvinnliga terrorister beskrivs i svensk kvälls- och dagspress

Jansson, Sandra LU (2016) MRSK61 20161
Human Rights Studies
Abstract
This study examines how Swedish media portrays female terrorists originating from North Caucasus. The empirical material consists of 18 articles from four Swedish newspapers, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen and Svenska Dagbladet. The material is scrutinized from a gender perspective to discover what role gender and gender roles have in the medial portrayal of female terrorists. Since previous research from other countries have shown that medial portrayals of female terrorists are categorized using certain themes, such as hyper terrorist, crazy and evil, this study uses a qualitative content analysis to examine whether similar themes can be found in the Swedish media discourse. Through the qualitative content analysis five main... (More)
This study examines how Swedish media portrays female terrorists originating from North Caucasus. The empirical material consists of 18 articles from four Swedish newspapers, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen and Svenska Dagbladet. The material is scrutinized from a gender perspective to discover what role gender and gender roles have in the medial portrayal of female terrorists. Since previous research from other countries have shown that medial portrayals of female terrorists are categorized using certain themes, such as hyper terrorist, crazy and evil, this study uses a qualitative content analysis to examine whether similar themes can be found in the Swedish media discourse. Through the qualitative content analysis five main themes are identified (1) female terrorist is titled (black) widow, (2) female terrorist is described neutrally, (3) female terrorist with a political motive, (4) female terrorist with a religious motive and (5) female terrorist is forcible killed by a man. In the analysis the five themes along with subthemes are analyzed separated from each other, and they are analyzed in relation to earlier research and with the perspective of Laura Sjoberg’s gender theory. The results that emerge are that gender roles play a big part in the description of female terrorist, which is shown in the need to explain why female terrorists become terrorists. This is because the female gender role is not compatible with violence, and thus media feel the need to explain what have made the female terrorists turn to such a violent practice.

Key words: Swedish media, female terrorists, gender, gender roles, qualitative content analysis, Laura Sjoberg. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Den här studien undersöker hur svenska medier porträtterar kvinnliga terrorister med härkomst i Nordkaukasus. Det empiriska materialet består av 18 tidningsartiklar från fyra svenska tidningar, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. Materialet studeras ur ett genusperspektiv för att ta reda på vilken roll genus och könsroller spelar i de mediala porträtteringarna av kvinnliga terrorister. Då tidigare liknande forskning från andra länder påvisat att kvinnliga terroristers mediala porträtteringar ofta tematiseras utefter vissa kategorier, exempelvis hyperterrorist, galen och ond, utförs i den här studien en kvalitativ innehållsanalys för att uppdaga huruvida liknande kategorier återfinns inom den svenska mediala... (More)
Den här studien undersöker hur svenska medier porträtterar kvinnliga terrorister med härkomst i Nordkaukasus. Det empiriska materialet består av 18 tidningsartiklar från fyra svenska tidningar, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. Materialet studeras ur ett genusperspektiv för att ta reda på vilken roll genus och könsroller spelar i de mediala porträtteringarna av kvinnliga terrorister. Då tidigare liknande forskning från andra länder påvisat att kvinnliga terroristers mediala porträtteringar ofta tematiseras utefter vissa kategorier, exempelvis hyperterrorist, galen och ond, utförs i den här studien en kvalitativ innehållsanalys för att uppdaga huruvida liknande kategorier återfinns inom den svenska mediala diskursen. Genom den kvalitativa innehållsanalysen framkommer fem huvudteman, (1) kvinnlig terrorist blir benämnd (svart) änka, (2) kvinnlig terrorist beskrivs neutralt, (3) kvinnlig terrorist har ett politiskt motiv, (4) kvinnlig terrorist har ett religiöst motiv och (5) kvinnlig terrorist blir tvångsdödad av en man. I analysen diskuteras de fem temana samt undertemana separat från
varandra, och de analyseras i relation till tidigare forskning och Laura Sjobergs genusteori. Resultaten som framkommer är att könsroller spelar en stor roll i beskrivningen av kvinnliga terrorister, vilket visas när det hela tiden söks efter en förklaring till varför de kvinnliga terroristerna blivit terrorister. Detta är på grund av att den kvinnliga könsrollen inte är kompatibel med våld, och därmed behöver medier förklara vad som fått de kvinnliga terroristerna att utöva något så våldsamt.

Nyckelord: Svenska medier, kvinnliga terrorister, genus, könsroller, kvalitativ innehållsanalys, Laura Sjoberg. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jansson, Sandra LU
supervisor
organization
course
MRSK61 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kvinnliga terrorister, Svenska medier, Laura Sjoberg, qualitative content analysis, gender roles, gender, Swedish media, female terrorists, genus, könsroller, kvalitativ innehållsanalys, Mänskliga rättigheter, Human rights
language
Swedish
id
8875333
date added to LUP
2016-08-11 08:36:53
date last changed
2016-08-11 08:36:53
@misc{8875333,
 abstract   = {This study examines how Swedish media portrays female terrorists originating from North Caucasus. The empirical material consists of 18 articles from four Swedish newspapers, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen and Svenska Dagbladet. The material is scrutinized from a gender perspective to discover what role gender and gender roles have in the medial portrayal of female terrorists. Since previous research from other countries have shown that medial portrayals of female terrorists are categorized using certain themes, such as hyper terrorist, crazy and evil, this study uses a qualitative content analysis to examine whether similar themes can be found in the Swedish media discourse. Through the qualitative content analysis five main themes are identified (1) female terrorist is titled (black) widow, (2) female terrorist is described neutrally, (3) female terrorist with a political motive, (4) female terrorist with a religious motive and (5) female terrorist is forcible killed by a man. In the analysis the five themes along with subthemes are analyzed separated from each other, and they are analyzed in relation to earlier research and with the perspective of Laura Sjoberg’s gender theory. The results that emerge are that gender roles play a big part in the description of female terrorist, which is shown in the need to explain why female terrorists become terrorists. This is because the female gender role is not compatible with violence, and thus media feel the need to explain what have made the female terrorists turn to such a violent practice. 

Key words: Swedish media, female terrorists, gender, gender roles, qualitative content analysis, Laura Sjoberg.},
 author    = {Jansson, Sandra},
 keyword   = {kvinnliga terrorister,Svenska medier,Laura Sjoberg,qualitative content analysis,gender roles,gender,Swedish media,female terrorists,genus,könsroller,kvalitativ innehållsanalys,Mänskliga rättigheter,Human rights},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Osprängda könsroller : en genusanalys av hur kvinnliga terrorister beskrivs i svensk kvälls- och dagspress},
 year     = {2016},
}