Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Läxhjälp och rättvisa : en idéanalys av debatten och förslagen kring läxhjälpens utformning

Andersson, Christopher LU (2016) MRSK61 20161
Human Rights Studies
Abstract
The debate on the design of policy regulating private tutoring in Sweden became a symbolic issue contextualized by contemporary political events and shifts in public opinion. The proposition of a state tax subsidy for private tutoring was opposed by statements arguing for the propositions effects on an equal access to education. Is there a just and plausible way forward? And what were the propositions regarding private tutoring voiced? This paper aims towards identifying the proposed propositions through a descriptive analysis of the debate. This is followed by an evaluation aimed at determining if these proposals are reasonable. This will be achieved through an assessment inspired by John Rawls theory of justice and by relevant... (More)
The debate on the design of policy regulating private tutoring in Sweden became a symbolic issue contextualized by contemporary political events and shifts in public opinion. The proposition of a state tax subsidy for private tutoring was opposed by statements arguing for the propositions effects on an equal access to education. Is there a just and plausible way forward? And what were the propositions regarding private tutoring voiced? This paper aims towards identifying the proposed propositions through a descriptive analysis of the debate. This is followed by an evaluation aimed at determining if these proposals are reasonable. This will be achieved through an assessment inspired by John Rawls theory of justice and by relevant sociological theories. The study identified three propositions. The evaluation concluded that none of these were compatible with Rawls principles of justice. Much of this due to the different propositions inability to offer students with a lower cultural capital a just and equal education.
Key words:
Private tutoring, idea analysis, John Rawls, sociology of education, justice, educational justice, a theory of justice. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Debatten om läxhjälpens utformning blev en symbolfråga som kontextualiserades av samtida politiska händelser och skiftningar i opinionen. Den statliga subventionen Läx-Rut och värnandet om ökad tillväxt stod i konstrast till utlåtanden om bristande likvärdighet i skolan. Finns det någon rättvis väg framåt? Och vilka förslag på utformning av läxhjälpen framfördes? Denna uppsats syftar till att, genom en beskrivning av samhällsdebatten, identifiera de förslag på utformning av läxhjälpen som framförts. Detta följs av en utvärdering av samma förslag för att avgöra om de är rimliga. För att avgöra detta kommer förslagen att problematiseras och utvärderas utifrån John Rawls teori om rättvisa samt ett utbildningssociologiskt ramverk. Studien... (More)
Debatten om läxhjälpens utformning blev en symbolfråga som kontextualiserades av samtida politiska händelser och skiftningar i opinionen. Den statliga subventionen Läx-Rut och värnandet om ökad tillväxt stod i konstrast till utlåtanden om bristande likvärdighet i skolan. Finns det någon rättvis väg framåt? Och vilka förslag på utformning av läxhjälpen framfördes? Denna uppsats syftar till att, genom en beskrivning av samhällsdebatten, identifiera de förslag på utformning av läxhjälpen som framförts. Detta följs av en utvärdering av samma förslag för att avgöra om de är rimliga. För att avgöra detta kommer förslagen att problematiseras och utvärderas utifrån John Rawls teori om rättvisa samt ett utbildningssociologiskt ramverk. Studien identifierade tre förslag på utformning av läxhjälp. Vidare kunde det konstateras att samtliga förslag inte levde upp till Rawls principer om rättvisa. Detta kunde härledas till förslagens oförmåga att erbjuda elever med lägre kulturella kapital en likvärdig utbildning.
Nyckelord:
Läxhjälp, Läx-Rut, idéanalys, John Rawls, utbildningssociologi, rättvisa, a theory of justice. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Christopher LU
supervisor
organization
course
MRSK61 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rättvisa, utbildningssociologi, John Rawls, idéanalys, Läxhjälp, Läx-Rut, a theory of justice, mänskliga rättigheter, human rights
language
Swedish
id
8875334
date added to LUP
2016-08-11 08:40:22
date last changed
2016-08-11 08:40:22
@misc{8875334,
 abstract   = {The debate on the design of policy regulating private tutoring in Sweden became a symbolic issue contextualized by contemporary political events and shifts in public opinion. The proposition of a state tax subsidy for private tutoring was opposed by statements arguing for the propositions effects on an equal access to education. Is there a just and plausible way forward? And what were the propositions regarding private tutoring voiced? This paper aims towards identifying the proposed propositions through a descriptive analysis of the debate. This is followed by an evaluation aimed at determining if these proposals are reasonable. This will be achieved through an assessment inspired by John Rawls theory of justice and by relevant sociological theories. The study identified three propositions. The evaluation concluded that none of these were compatible with Rawls principles of justice. Much of this due to the different propositions inability to offer students with a lower cultural capital a just and equal education. 
Key words:
Private tutoring, idea analysis, John Rawls, sociology of education, justice, educational justice, a theory of justice.},
 author    = {Andersson, Christopher},
 keyword   = {rättvisa,utbildningssociologi,John Rawls,idéanalys,Läxhjälp,Läx-Rut,a theory of justice,mänskliga rättigheter,human rights},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Läxhjälp och rättvisa : en idéanalys av debatten och förslagen kring läxhjälpens utformning},
 year     = {2016},
}