Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

A dream of a good salary to survive : en kritisk och reviderande analys av begreppet CSR ur ett människorättsperspektiv

Hansson, Jennie LU (2016) MRSG31 20161
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Föreliggande arbete är en tesdrivande uppsats med syftet att på basis av en föreställning om språkets förändringskraft utmana CSR-begreppet för att landa i en reviderad version vilken syftar till att väcka ett skifte i förståelsen av begreppets innebörd. Undersökningen belyser CSR-diskursens komplexitet och begreppets problematik i dess vedertagna förståelse. Aktörer talar i termer av CSR om helt eller delvis olika saker genom intressebaserade ställningstaganden som motiveras ur sociala strukturer. Begreppets mål syftar till att generera företagsansvar, ett mål som faller platt om vi inte riktar uppmärksamhet åt begreppets verkliga problematik. Trots lovvärda löften om CSR från företagens sida visar undersökningens resultat att... (More)
Föreliggande arbete är en tesdrivande uppsats med syftet att på basis av en föreställning om språkets förändringskraft utmana CSR-begreppet för att landa i en reviderad version vilken syftar till att väcka ett skifte i förståelsen av begreppets innebörd. Undersökningen belyser CSR-diskursens komplexitet och begreppets problematik i dess vedertagna förståelse. Aktörer talar i termer av CSR om helt eller delvis olika saker genom intressebaserade ställningstaganden som motiveras ur sociala strukturer. Begreppets mål syftar till att generera företagsansvar, ett mål som faller platt om vi inte riktar uppmärksamhet åt begreppets verkliga problematik. Trots lovvärda löften om CSR från företagens sida visar undersökningens resultat att CSR-begreppet utgör ett statusbegrepp i textilindustrins kontext. Genom att tala i termer av CSR genererar begreppet en licens för företagens affärsverksamhet i form av social acceptans från samhället,
även om företagen bidrar till människorättskränkningar genom sin affärsproduktion. I dagsläget omfattas arbetet med CSR av ekonomiska och sociala såväl som filantropiska och miljömässiga aspekter, där störst vikt är benägen tillföras den ekonomiska aspekten. För att begreppet genom dess språkliga förståelse ska kunna användas till vad begreppet
syftar till, är det därför genom en revidering nödvändigt att eliminera delar av de aspekter begreppet idag innefattar, nämligen den ekonomiska- och miljömässiga samt den filantropiska aspekten av begreppet, vilket i uppsatsens analytiska begreppsanalys genererar en ny analytisk definition av CSR-begreppets mening ur ett människorättsperspektiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Jennie LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20161
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
mänskliga rättigheter, Corporate Social Responsibility(CSR), företagsansvar, textilindustrin, Human rights
language
Swedish
id
8875425
date added to LUP
2016-08-12 13:52:39
date last changed
2016-08-12 13:52:39
@misc{8875425,
 abstract   = {Föreliggande arbete är en tesdrivande uppsats med syftet att på basis av en föreställning om språkets förändringskraft utmana CSR-begreppet för att landa i en reviderad version vilken syftar till att väcka ett skifte i förståelsen av begreppets innebörd. Undersökningen belyser CSR-diskursens komplexitet och begreppets problematik i dess vedertagna förståelse. Aktörer talar i termer av CSR om helt eller delvis olika saker genom intressebaserade ställningstaganden som motiveras ur sociala strukturer. Begreppets mål syftar till att generera företagsansvar, ett mål som faller platt om vi inte riktar uppmärksamhet åt begreppets verkliga problematik. Trots lovvärda löften om CSR från företagens sida visar undersökningens resultat att CSR-begreppet utgör ett statusbegrepp i textilindustrins kontext. Genom att tala i termer av CSR genererar begreppet en licens för företagens affärsverksamhet i form av social acceptans från samhället,
även om företagen bidrar till människorättskränkningar genom sin affärsproduktion. I dagsläget omfattas arbetet med CSR av ekonomiska och sociala såväl som filantropiska och miljömässiga aspekter, där störst vikt är benägen tillföras den ekonomiska aspekten. För att begreppet genom dess språkliga förståelse ska kunna användas till vad begreppet
syftar till, är det därför genom en revidering nödvändigt att eliminera delar av de aspekter begreppet idag innefattar, nämligen den ekonomiska- och miljömässiga samt den filantropiska aspekten av begreppet, vilket i uppsatsens analytiska begreppsanalys genererar en ny analytisk definition av CSR-begreppets mening ur ett människorättsperspektiv.},
 author    = {Hansson, Jennie},
 keyword   = {mänskliga rättigheter,Corporate Social Responsibility(CSR),företagsansvar,textilindustrin,Human rights},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {A dream of a good salary to survive : en kritisk och reviderande analys av begreppet CSR ur ett människorättsperspektiv},
 year     = {2016},
}