Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Feminina offer och osynliga förövare : en genuskritisk granskning av FN:s användande av militära styrkor och militär maskulinitet i fredsbevarande operationer

Wennström, Anna LU (2016) MRSG31 20161
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsen centrerar kring två aktuella frågor: anklagelser om sexuella övergrepp i FN:s fredsbevarande operationer, och konstruerandet av könsroller. De specifika frågeställningarna för uppsatsen är inledningsvis vilka könsroller som konstrueras i primärmaterialet, vilket innefattar tre årliga FN-rapporter. Den andra frågeställningen syftar till att utreda huruvida den konstruerade, militära maskuliniteten kan vara problematisk i freds-bevarande operationer.
Primärmaterialet består, som nämnt ovan, av tre av FN:s årliga rapporter som behandlar sexuella övergrepp som har begåtts av dess personal, kallade Special measures for protection from sexual exploitation and abuse – Report of the Secretary General. Rapporterna ges ut av... (More)
Uppsatsen centrerar kring två aktuella frågor: anklagelser om sexuella övergrepp i FN:s fredsbevarande operationer, och konstruerandet av könsroller. De specifika frågeställningarna för uppsatsen är inledningsvis vilka könsroller som konstrueras i primärmaterialet, vilket innefattar tre årliga FN-rapporter. Den andra frågeställningen syftar till att utreda huruvida den konstruerade, militära maskuliniteten kan vara problematisk i freds-bevarande operationer.
Primärmaterialet består, som nämnt ovan, av tre av FN:s årliga rapporter som behandlar sexuella övergrepp som har begåtts av dess personal, kallade Special measures for protection from sexual exploitation and abuse – Report of the Secretary General. Rapporterna ges ut av Generalsekreteraren och de aktuella rapporterna behand-lar åren 2013, 2014 och 2015.
Den metod som tillämpas för att granska materialet består av två delar: inledningsvis en kvantitativ analys av förekomsten av ett antal utvalda genusrelaterade termer, sedan en kvalitativ analys för att granska kontexten i vilken de genusrelaterade termerna förekommer. Resultaten från dessa två metodologiska steg granskas sedan med Sandra Whitworths genusperspektiv som det uttrycks i Men, Militarism and UN-Peacekeeping: A Gendered Analysis. Whitworths teori har valts ut givet det specifika fokus som boken har på genusfrågor i just fredsbevarande styrkor.
Resultaten som framkom med de metodologiska och teoretiska verktygen är att FN, i sina rapporter, understryker rollen av kvinnor som offer – och kanske själva implicit antar rollen som den maskuline beskyddaren. Relaterande till den andra frågeställningen uppkom, via den totala avsaknaden av termerna man, male och boy, en fråga om var problematisering av militär maskulinitet i samband med sexuella övergrepp i fredsbevarande operationer fanns. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wennström, Anna LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20161
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Fredsbevarande operationer, FN, Gender, Militarism, Masculinity, Sexual Exploitation, Sexual Abuse, UN, UN Peacekeeping, Sexuellt våld, Maskulinitet, Genus, Mänskliga rättigheter, Human rights
language
Swedish
id
8875479
date added to LUP
2016-08-12 13:41:31
date last changed
2016-08-12 13:41:31
@misc{8875479,
 abstract   = {Uppsatsen centrerar kring två aktuella frågor: anklagelser om sexuella övergrepp i FN:s fredsbevarande operationer, och konstruerandet av könsroller. De specifika frågeställningarna för uppsatsen är inledningsvis vilka könsroller som konstrueras i primärmaterialet, vilket innefattar tre årliga FN-rapporter. Den andra frågeställningen syftar till att utreda huruvida den konstruerade, militära maskuliniteten kan vara problematisk i freds-bevarande operationer.
	Primärmaterialet består, som nämnt ovan, av tre av FN:s årliga rapporter som behandlar sexuella övergrepp som har begåtts av dess personal, kallade Special measures for protection from sexual exploitation and abuse – Report of the Secretary General. Rapporterna ges ut av Generalsekreteraren och de aktuella rapporterna behand-lar åren 2013, 2014 och 2015.
	Den metod som tillämpas för att granska materialet består av två delar: inledningsvis en kvantitativ analys av förekomsten av ett antal utvalda genusrelaterade termer, sedan en kvalitativ analys för att granska kontexten i vilken de genusrelaterade termerna förekommer. Resultaten från dessa två metodologiska steg granskas sedan med Sandra Whitworths genusperspektiv som det uttrycks i Men, Militarism and UN-Peacekeeping: A Gendered Analysis. Whitworths teori har valts ut givet det specifika fokus som boken har på genusfrågor i just fredsbevarande styrkor.
	Resultaten som framkom med de metodologiska och teoretiska verktygen är att FN, i sina rapporter, understryker rollen av kvinnor som offer – och kanske själva implicit antar rollen som den maskuline beskyddaren. Relaterande till den andra frågeställningen uppkom, via den totala avsaknaden av termerna man, male och boy, en fråga om var problematisering av militär maskulinitet i samband med sexuella övergrepp i fredsbevarande operationer fanns.},
 author    = {Wennström, Anna},
 keyword   = {Fredsbevarande operationer,FN,Gender,Militarism,Masculinity,Sexual Exploitation,Sexual Abuse,UN,UN Peacekeeping,Sexuellt våld,Maskulinitet,Genus,Mänskliga rättigheter,Human rights},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Feminina offer och osynliga förövare : en genuskritisk granskning av FN:s användande av militära styrkor och militär maskulinitet i fredsbevarande operationer},
 year     = {2016},
}