Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

'Being' Charlie : a matter of course for all of France? - a qualitative content analysis on the stigmatization of Muslims in the light of the Charlie Hebdo attack

Flatt, Nadine LU (2016) MRSK61 20161
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Högkvarteren av den satiriska tidningen Charlie Hebdo i Paris blev mål för en dödlig terrorist attack i januari 2015. Syftet med denna studie är att undersöka stigmatiseringen av franska muslimer i ljuset av efterdyningarna av attacken. Denna studie undersöker elva öppna brev som skrevs av franska medborgare i samma månad som tragedin. Jag genomförde en kvalitativ innehållsanalys av breven följande en konceptuell ram framta-gen av forskarna U.H. Graneheim och B. Lundman. De centrala teman som hittades med hjälp av metoden är nationell enighet och Muslimer som den ’Andre’. Det innehållet som kategoriserades under dessa teman analyserades även mot bakgrund av det övergripande temat ’att vara’ Charlie. Det teoretiska perspektivet som jag... (More)
Högkvarteren av den satiriska tidningen Charlie Hebdo i Paris blev mål för en dödlig terrorist attack i januari 2015. Syftet med denna studie är att undersöka stigmatiseringen av franska muslimer i ljuset av efterdyningarna av attacken. Denna studie undersöker elva öppna brev som skrevs av franska medborgare i samma månad som tragedin. Jag genomförde en kvalitativ innehållsanalys av breven följande en konceptuell ram framta-gen av forskarna U.H. Graneheim och B. Lundman. De centrala teman som hittades med hjälp av metoden är nationell enighet och Muslimer som den ’Andre’. Det innehållet som kategoriserades under dessa teman analyserades även mot bakgrund av det övergripande temat ’att vara’ Charlie. Det teoretiska perspektivet som jag använt bottnar i Brenda Watsons förståelse om vilken betydelse den franska sekularismen har för den muslimska befolkningens stigmatisering. De öppna breven är skrivna av muslimer och icke-muslimer vilket gav resultatet av varierande perspektiv på efterdyningarna av Charlie Hebdo attacken. Denna studie hittade romantiserade föreställningar av ett enad Frankrike i efterdyningarna av tragedin. Det hittades också ett perspektiv som uttryckligen kritiserade begäran att ’vara’ Charlie. Detta perspektiv var grundat i en övertygelse om att begäran ytterligare stigmatiserade den muslimska befolkningen och porträtterade dem som den ’Andre’ i det franska samhället. (Less)
Popular Abstract
The satirical newspaper Charlie Hebdo situated in Paris was target of a deadly ter-rorist attack in January 2015. The purpose of this study is to examine the stigmatiza-tion of French Muslims in the light of the aftermath of the attack. This study exam-ines eleven open letters which were written by French citizens in the month of the tragedy. I conducted a qualitative content analysis of the letters following a concep-tual framework by the researchers U.H. Graneheim and B. Lundman. The central themes found using the method are national unity and Muslims as the ‘Other’. The content categorized under these themes was in this study further analyzed in the light of the overarching theme of ‘being’ Charlie. The theoretical perspective used here... (More)
The satirical newspaper Charlie Hebdo situated in Paris was target of a deadly ter-rorist attack in January 2015. The purpose of this study is to examine the stigmatiza-tion of French Muslims in the light of the aftermath of the attack. This study exam-ines eleven open letters which were written by French citizens in the month of the tragedy. I conducted a qualitative content analysis of the letters following a concep-tual framework by the researchers U.H. Graneheim and B. Lundman. The central themes found using the method are national unity and Muslims as the ‘Other’. The content categorized under these themes was in this study further analyzed in the light of the overarching theme of ‘being’ Charlie. The theoretical perspective used here is grounded in Brenda Watson’s understanding of what significance French secularism has for the stigmatization of the Muslim population. The open letters were written by Muslims and non-Muslims which resulted in findings of highly dif-fering perspectives on the aftermath of the Charlie Hebdo attack. This study found romanticized understandings of a France which stood united in the aftermath of the tragedy. It also found perspectives which explicitely criticized the demand to ‘be’ Charlie as further stigmatizing and portraying the Muslim population as the ‘Other’ in French society. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Flatt, Nadine LU
supervisor
organization
course
MRSK61 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
open letters, Muslim French, qualitative content analysis, mänskliga rättigheter, human rights, national uni-ty, secularism, freedom of speech, stigmatization, Charlie Hebdo, France
language
English
id
8875480
date added to LUP
2016-08-11 08:39:02
date last changed
2016-08-11 08:39:02
@misc{8875480,
 abstract   = {{Högkvarteren av den satiriska tidningen Charlie Hebdo i Paris blev mål för en dödlig terrorist attack i januari 2015. Syftet med denna studie är att undersöka stigmatiseringen av franska muslimer i ljuset av efterdyningarna av attacken. Denna studie undersöker elva öppna brev som skrevs av franska medborgare i samma månad som tragedin. Jag genomförde en kvalitativ innehållsanalys av breven följande en konceptuell ram framta-gen av forskarna U.H. Graneheim och B. Lundman. De centrala teman som hittades med hjälp av metoden är nationell enighet och Muslimer som den ’Andre’. Det innehållet som kategoriserades under dessa teman analyserades även mot bakgrund av det övergripande temat ’att vara’ Charlie. Det teoretiska perspektivet som jag använt bottnar i Brenda Watsons förståelse om vilken betydelse den franska sekularismen har för den muslimska befolkningens stigmatisering. De öppna breven är skrivna av muslimer och icke-muslimer vilket gav resultatet av varierande perspektiv på efterdyningarna av Charlie Hebdo attacken. Denna studie hittade romantiserade föreställningar av ett enad Frankrike i efterdyningarna av tragedin. Det hittades också ett perspektiv som uttryckligen kritiserade begäran att ’vara’ Charlie. Detta perspektiv var grundat i en övertygelse om att begäran ytterligare stigmatiserade den muslimska befolkningen och porträtterade dem som den ’Andre’ i det franska samhället.}},
 author    = {{Flatt, Nadine}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{'Being' Charlie : a matter of course for all of France? - a qualitative content analysis on the stigmatization of Muslims in the light of the Charlie Hebdo attack}},
 year     = {{2016}},
}