Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Systematisk informationssäkerhet - En kvalitativ studie på fyra kommuner i Sverige

Kullberg, Emma LU and Johansson, Cecilia (2016) SYSK02 20161
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
En kvalitativ undersökning genomfördes på fyra kommuner i Sverige med en medarbetare på respektive kommun vars arbetsbeskrivning innefattar informationssäkerhet som en central roll. Den kvalitativa undersökningen tar avstamp från en enkätundersökning angående syste-matiskt informationssäkerhetsarbete som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ge-nomförde i 242 av 290 kommuner under 2015, där resultatet vittnar om en låg nivå angående ett systematiskt arbetssätt i frågan. Genom att intervjua fyra medarbetare har en analys skett för djupare förståelse kring fenomenet. Kommuner är en komplex verksamhet som hanterar vital samhällsinformation. De områden inom informationssäkerhet som anses vara relevanta är roller och ansvar, policy,... (More)
En kvalitativ undersökning genomfördes på fyra kommuner i Sverige med en medarbetare på respektive kommun vars arbetsbeskrivning innefattar informationssäkerhet som en central roll. Den kvalitativa undersökningen tar avstamp från en enkätundersökning angående syste-matiskt informationssäkerhetsarbete som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ge-nomförde i 242 av 290 kommuner under 2015, där resultatet vittnar om en låg nivå angående ett systematiskt arbetssätt i frågan. Genom att intervjua fyra medarbetare har en analys skett för djupare förståelse kring fenomenet. Kommuner är en komplex verksamhet som hanterar vital samhällsinformation. De områden inom informationssäkerhet som anses vara relevanta är roller och ansvar, policy, utbildning samt kontroll och uppföljning, vilket avspeglar sig i intervjuguiden. Sammanfattningsvis gynnas informationssäkerhet av att nyttja modeller och befintlig dokumentation. Resultatet av analysen öppnar för möjligheten att ett systematiskt informationssäkerhetsarbete beror på engagemanget hos den ansvarige i frågan. En uppfatt-ning är att det systematiska informationssäkerhetsarbetet först nyligen har fått det fokus litte-raturen förespråkar, där vi ser en positiv kritisk vändpunkt för två år sedan. Till följd av det sena uppvaknandet har faktorer såsom utbildning samt kontroll och uppföljning inte nått den önskvärda nivån än. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kullberg, Emma LU and Johansson, Cecilia
supervisor
organization
course
SYSK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Systematiskt informationssäkerhetsarbete, roller och ansvar, policy, utbildning, kontroll och uppföljning.
report number
INF16-009
language
Swedish
id
8875572
date added to LUP
2016-06-23 08:46:34
date last changed
2016-06-23 08:46:34
@misc{8875572,
 abstract   = {En kvalitativ undersökning genomfördes på fyra kommuner i Sverige med en medarbetare på respektive kommun vars arbetsbeskrivning innefattar informationssäkerhet som en central roll. Den kvalitativa undersökningen tar avstamp från en enkätundersökning angående syste-matiskt informationssäkerhetsarbete som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ge-nomförde i 242 av 290 kommuner under 2015, där resultatet vittnar om en låg nivå angående ett systematiskt arbetssätt i frågan. Genom att intervjua fyra medarbetare har en analys skett för djupare förståelse kring fenomenet. Kommuner är en komplex verksamhet som hanterar vital samhällsinformation. De områden inom informationssäkerhet som anses vara relevanta är roller och ansvar, policy, utbildning samt kontroll och uppföljning, vilket avspeglar sig i intervjuguiden. Sammanfattningsvis gynnas informationssäkerhet av att nyttja modeller och befintlig dokumentation. Resultatet av analysen öppnar för möjligheten att ett systematiskt informationssäkerhetsarbete beror på engagemanget hos den ansvarige i frågan. En uppfatt-ning är att det systematiska informationssäkerhetsarbetet först nyligen har fått det fokus litte-raturen förespråkar, där vi ser en positiv kritisk vändpunkt för två år sedan. Till följd av det sena uppvaknandet har faktorer såsom utbildning samt kontroll och uppföljning inte nått den önskvärda nivån än.},
 author    = {Kullberg, Emma and Johansson, Cecilia},
 keyword   = {Systematiskt informationssäkerhetsarbete,roller och ansvar,policy,utbildning,kontroll och uppföljning.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Systematisk informationssäkerhet - En kvalitativ studie på fyra kommuner i Sverige},
 year     = {2016},
}