Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Säkerhet för vem? : en kritisk diskursanalys av FNs resolutioner och fredsplaner för Syrien ur ett genusperspektiv

Texier, Emmanuelle LU (2016) MRSK61 20161
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
En fredsprocess i Syrien måste garantera trygghet och säkerhet för alla, vilket inte minst inne-bär att ta i beaktande de särskilda säkerhetshot som kvinnor står inför i egenskap av att vara kvinnor. Denna undersökning kommer att granska FNs säkerhetsråds resolutioner och Action Group for Syrias och International Syria Support Groups fredsplaner från 2015 och 2016 som har till syfte att skapa fred i Syrien, för att se om och i så fall på vilket sätt som den förmed-lade diskursen uttrycker en statscentrerad säkerhetssyn som marginaliserar syriska kvinnors säkerhetsbehov. Till hjälp kommer jag att ha Teun van Dijks metod för kritisk diskursanalys och Fionnuala Ní Aoláin, Dina Francesca Haynes och Naomi Cahns teoretiska perspektiv om vad... (More)
En fredsprocess i Syrien måste garantera trygghet och säkerhet för alla, vilket inte minst inne-bär att ta i beaktande de särskilda säkerhetshot som kvinnor står inför i egenskap av att vara kvinnor. Denna undersökning kommer att granska FNs säkerhetsråds resolutioner och Action Group for Syrias och International Syria Support Groups fredsplaner från 2015 och 2016 som har till syfte att skapa fred i Syrien, för att se om och i så fall på vilket sätt som den förmed-lade diskursen uttrycker en statscentrerad säkerhetssyn som marginaliserar syriska kvinnors säkerhetsbehov. Till hjälp kommer jag att ha Teun van Dijks metod för kritisk diskursanalys och Fionnuala Ní Aoláin, Dina Francesca Haynes och Naomi Cahns teoretiska perspektiv om vad säkerhet för kvinnor inbegriper från boken On the Frontlines: Gender, War and the Post-Conflict Process. Syftet är att problematisera osynliggörandet av kvinnors säkerhet inom dis-kursen och på så sätt väcka reflektion kring internationella aktörers ansvar att göra den syriska fredsprocessen så inkluderande som möjlig. Undersökningen finner att diskursen förmedlar en syn på säkerhet som kopplad till statens och statliga institutioners stabilitet och som nästan uteslutande fokuserar på fysiskt och beväpnat våld i den offentliga sfären begånget av stri-dande grupper. Säkerhetssynen osynliggör därmed andra förståelser av säkerhet som i högre utsträckning drabbar kvinnor, såsom säkerhetshot i den privata sfären eller vikten av goda socioekonomiska förutsättningar för att känna trygghet och säkerhet i vardagen. (Less)
Popular Abstract
A peace process in Syria must ensure safety and security for all, which means taking into con-sideration the specific security threats that women face on account of being women. This study uses Teun van Dijk’s critical discourse analysis to examine UN Security Council Reso-lutions and Action Group for Syria’s and International Syria Support Group’s peace plans from 2015 and 2016 to see whether, and if so in what way, the discourse expresses a stat- cen-tric notion of security that marginalizes Syrian women’s security needs. The results will be analyzed through the lens of Fionnuala Ní Aoláin, Dina Francesca Haynes and Naomi Cahn’s theoretical perceptive as presented in the book On the Frontlines: Gender, War and the Post-Conflict Process.... (More)
A peace process in Syria must ensure safety and security for all, which means taking into con-sideration the specific security threats that women face on account of being women. This study uses Teun van Dijk’s critical discourse analysis to examine UN Security Council Reso-lutions and Action Group for Syria’s and International Syria Support Group’s peace plans from 2015 and 2016 to see whether, and if so in what way, the discourse expresses a stat- cen-tric notion of security that marginalizes Syrian women’s security needs. The results will be analyzed through the lens of Fionnuala Ní Aoláin, Dina Francesca Haynes and Naomi Cahn’s theoretical perceptive as presented in the book On the Frontlines: Gender, War and the Post-Conflict Process. The results that emerge are that the discourse conveys a notion of security that prioritizes the stability of state institutions and focuses almost exclusively on physical and armed violence in the public sphere committed by warring groups. The notion of security expressed thus overlooks alternative understandings of security that to a greater extent affects women, such as security threats in the private sphere or the importance of having access to socioeconomic rights in order to feel secure in everyday life. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Texier, Emmanuelle LU
supervisor
organization
course
MRSK61 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
International Syria Support Group, syriska kvinnor, säkerhet, statscentrerad säkerhet, fredsprocess, Action Group for Syria, FNs säkerhetsråd, kritisk diskursanalys, Mänskliga rättigheter, Human rights
language
Swedish
id
8875658
date added to LUP
2016-08-11 08:27:08
date last changed
2016-08-11 08:27:08
@misc{8875658,
 abstract   = {En fredsprocess i Syrien måste garantera trygghet och säkerhet för alla, vilket inte minst inne-bär att ta i beaktande de särskilda säkerhetshot som kvinnor står inför i egenskap av att vara kvinnor. Denna undersökning kommer att granska FNs säkerhetsråds resolutioner och Action Group for Syrias och International Syria Support Groups fredsplaner från 2015 och 2016 som har till syfte att skapa fred i Syrien, för att se om och i så fall på vilket sätt som den förmed-lade diskursen uttrycker en statscentrerad säkerhetssyn som marginaliserar syriska kvinnors säkerhetsbehov. Till hjälp kommer jag att ha Teun van Dijks metod för kritisk diskursanalys och Fionnuala Ní Aoláin, Dina Francesca Haynes och Naomi Cahns teoretiska perspektiv om vad säkerhet för kvinnor inbegriper från boken On the Frontlines: Gender, War and the Post-Conflict Process. Syftet är att problematisera osynliggörandet av kvinnors säkerhet inom dis-kursen och på så sätt väcka reflektion kring internationella aktörers ansvar att göra den syriska fredsprocessen så inkluderande som möjlig. Undersökningen finner att diskursen förmedlar en syn på säkerhet som kopplad till statens och statliga institutioners stabilitet och som nästan uteslutande fokuserar på fysiskt och beväpnat våld i den offentliga sfären begånget av stri-dande grupper. Säkerhetssynen osynliggör därmed andra förståelser av säkerhet som i högre utsträckning drabbar kvinnor, såsom säkerhetshot i den privata sfären eller vikten av goda socioekonomiska förutsättningar för att känna trygghet och säkerhet i vardagen.},
 author    = {Texier, Emmanuelle},
 keyword   = {International Syria Support Group,syriska kvinnor,säkerhet,statscentrerad säkerhet,fredsprocess,Action Group for Syria,FNs säkerhetsråd,kritisk diskursanalys,Mänskliga rättigheter,Human rights},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Säkerhet för vem? : en kritisk diskursanalys av FNs resolutioner och fredsplaner för Syrien ur ett genusperspektiv},
 year     = {2016},
}