Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Evidensbaserad psykologisk praktik inom ett hälsoval - ett organisatoriskt lärandeperspektiv

Freidlitz, Henrik LU and Petri, Livia LU (2016) PPTN76 20161
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studien undersöker vilka individuella och organisatoriska inlärningsmekanismer som bidrar till utveckling av evidensbaserad psykologisk praktik inom (EBPP) ett hälsoval för kognitiv beteendeterapi i Region Skåne. Sexton psykologer verksamma inom hälsovalet deltog i studien som genomfördes i form av fyra fokusgrupper. Frågeställningen utgår från de policydokument som beskriver EBPP och evidensrörelsens historiska utveckling. Andra utgångspunkter är definitioner av kunskapstyper, samt organisatoriskt lärande. Resultaten tolkades genom tematisk analys utifrån en konstruktivistisk vetenskapsteoretisk ingång.
Det finns en utbredd upplevelse hos respondenterna av att det praktiska ansvaret för att upprätta och vidmakthålla EBPP inom ramen för... (More)
Studien undersöker vilka individuella och organisatoriska inlärningsmekanismer som bidrar till utveckling av evidensbaserad psykologisk praktik inom (EBPP) ett hälsoval för kognitiv beteendeterapi i Region Skåne. Sexton psykologer verksamma inom hälsovalet deltog i studien som genomfördes i form av fyra fokusgrupper. Frågeställningen utgår från de policydokument som beskriver EBPP och evidensrörelsens historiska utveckling. Andra utgångspunkter är definitioner av kunskapstyper, samt organisatoriskt lärande. Resultaten tolkades genom tematisk analys utifrån en konstruktivistisk vetenskapsteoretisk ingång.
Det finns en utbredd upplevelse hos respondenterna av att det praktiska ansvaret för att upprätta och vidmakthålla EBPP inom ramen för hälsoval psykoterapi vilar på den enskilde yrkesutövaren. Verksamhetsområdets omfång och komplexitet gör att betoningen på det individuella ansvaret ibland tycks medföra hinder för införande och utövande av EBPP och för organisatoriskt lärande. Deltagarna beskriver en mängd individuella strategier för att förstå och hantera dessa svårigheter.
Det finns stora möjligheter att bygga vidare på befintliga initiativ och strukturer relaterade till gemensamt lärande i organisationen och organisatoriskt stöd för EBPP, för att på sikt balansera den ensidiga betoningen på den enskildes ansvar. En partiell överflyttning av ansvaret för EBPP till organisationen och dess anställda tillsammans skulle kunna främja en klinisk praktik som ligger närmare EBPP. (Less)
Popular Abstract
The object of study of this thesis is which individual and organizational
learning mechanisms contribute to the development of evidence based
psychological practice within a specific type of primary care setting in
Skåne, Sweden. We conducted four focus groups in which sixteen licensed
psychologists practicing within this setting participated. The theoretical
background of the thesis consists of policy documents describing EBPP and
the historical development of the evidence-based practice movement. Other
theoretical starting points are definitions of types of knowledge, and
organizational learning. The results underwent a thematic analysis
conducted from a constructivist perspective.

The dominating view among the informants is... (More)
The object of study of this thesis is which individual and organizational
learning mechanisms contribute to the development of evidence based
psychological practice within a specific type of primary care setting in
Skåne, Sweden. We conducted four focus groups in which sixteen licensed
psychologists practicing within this setting participated. The theoretical
background of the thesis consists of policy documents describing EBPP and
the historical development of the evidence-based practice movement. Other
theoretical starting points are definitions of types of knowledge, and
organizational learning. The results underwent a thematic analysis
conducted from a constructivist perspective.

The dominating view among the informants is that the responsibility
for implementing and maintaining EBPP within this primary care setting is
that of the individual practitioner. The scope and complexity of the field
entail that the focus on the individual responsibility of the practitioner
sometimes seems to create obstacles to implementing and delivering EBPP
as well as to organizational learning. The participants describe a wide range
of individual strategies to understand and deal with these predicaments.

There are many ways to expand on existing structures and initiatives
concerning joint learning within the organizations and organizational
support of EBPP, in order to successively balance the one sided emphasis of
the responsibility of the individual practitioner. A partial shift of the
responsibility for EBPP towards the organization and the joint workforce
could enhance a clinical practice more aligned with EBPP. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Freidlitz, Henrik LU and Petri, Livia LU
supervisor
organization
course
PPTN76 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
kunskapsstyrning, organisatoriskt lärande, Evidensbaserad psykologisk praktik, EBPP, kognitiv beteendeterapi, KBT, Evidence based psychological practice, organizational learning, knowledge management, cognitive behavioral therapy, CBT
language
Swedish
id
8875832
date added to LUP
2016-05-31 08:47:53
date last changed
2016-05-31 08:47:53
@misc{8875832,
 abstract   = {{Studien undersöker vilka individuella och organisatoriska inlärningsmekanismer som bidrar till utveckling av evidensbaserad psykologisk praktik inom (EBPP) ett hälsoval för kognitiv beteendeterapi i Region Skåne. Sexton psykologer verksamma inom hälsovalet deltog i studien som genomfördes i form av fyra fokusgrupper. Frågeställningen utgår från de policydokument som beskriver EBPP och evidensrörelsens historiska utveckling. Andra utgångspunkter är definitioner av kunskapstyper, samt organisatoriskt lärande. Resultaten tolkades genom tematisk analys utifrån en konstruktivistisk vetenskapsteoretisk ingång. 
	Det finns en utbredd upplevelse hos respondenterna av att det praktiska ansvaret för att upprätta och vidmakthålla EBPP inom ramen för hälsoval psykoterapi vilar på den enskilde yrkesutövaren. Verksamhetsområdets omfång och komplexitet gör att betoningen på det individuella ansvaret ibland tycks medföra hinder för införande och utövande av EBPP och för organisatoriskt lärande. Deltagarna beskriver en mängd individuella strategier för att förstå och hantera dessa svårigheter. 
Det finns stora möjligheter att bygga vidare på befintliga initiativ och strukturer relaterade till gemensamt lärande i organisationen och organisatoriskt stöd för EBPP, för att på sikt balansera den ensidiga betoningen på den enskildes ansvar. En partiell överflyttning av ansvaret för EBPP till organisationen och dess anställda tillsammans skulle kunna främja en klinisk praktik som ligger närmare EBPP.}},
 author    = {{Freidlitz, Henrik and Petri, Livia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Evidensbaserad psykologisk praktik inom ett hälsoval - ett organisatoriskt lärandeperspektiv}},
 year     = {{2016}},
}