Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetstagarnas frivilliga övertid och förväntningar på att ständigt vara nåbar - Kommer Arbetsmiljöverkets nya föreskrift tillrätta med det här?

Årzén, Caroline LU (2016) HARN30 20161
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Den stressrelaterade ohälsan hos arbetstagare, och framförallt bland tjänstemännen, har ökat i takt med att arbetsmarknaden har blivit allt mer digitaliserad och individualiserad. Det moderna arbetslivet har suddat ut gränserna mellan arbetstagarnas privatliv och arbete och möjligheterna att utföra arbete på olika platser är idag långtgående. Denna studie syftar till att reda ut vilket ansvar arbetsgivaren har i förhållande till arbetstagarnas frivilliga övertidsarbete samt förväntningar på att ständigt vara nåbar. Eftersom Arbetsmiljöverket senaste föreskrift trädde i kraft 31 mars i år är det särskilt intressant att, med en rättsdogmatisk metod, analysera och reda ut gällande rättsläge. Arbetsgivarens ansvar klargörs först genom att... (More)
Den stressrelaterade ohälsan hos arbetstagare, och framförallt bland tjänstemännen, har ökat i takt med att arbetsmarknaden har blivit allt mer digitaliserad och individualiserad. Det moderna arbetslivet har suddat ut gränserna mellan arbetstagarnas privatliv och arbete och möjligheterna att utföra arbete på olika platser är idag långtgående. Denna studie syftar till att reda ut vilket ansvar arbetsgivaren har i förhållande till arbetstagarnas frivilliga övertidsarbete samt förväntningar på att ständigt vara nåbar. Eftersom Arbetsmiljöverket senaste föreskrift trädde i kraft 31 mars i år är det särskilt intressant att, med en rättsdogmatisk metod, analysera och reda ut gällande rättsläge. Arbetsgivarens ansvar klargörs först genom att analysera de övergripande bestämmelserna i arbetsmiljölagen och arbetstidslagen för att sedan fokusera på den mer detaljerade regleringen i föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Eftersom arbetsgivaren har det huvudsakliga arbetsmiljöansvaret och skall förebygga ohälsa har det kunnat konstateras att arbetsgivaren också har ett ansvar för den frivilliga övertiden och förväntningarna på att ständigt vara nåbar. Det har vidare kunnat konstateras att föreskriften förändrar rättsläget och ställer högre krav på arbetsgivarnas systematiska arbetsmiljöarbete. Även om problematiken med arbetslivets gränslöshet kommer att finnas kvar är föreskriften ett steg i rätt riktning. (Less)
Abstract
The stress-related illness among workers, and especially among officials, has increased as the labour marker has become more digitalized and individualized. The modern working life has blurred the boundaries between employees’ personal life and work and the opportunities to work in different places are today far reaching. This study aims to clarify the responsibilities of the employer regarding the employees’ voluntary overtime and expectations to be constantly reachable. Since the Swedish Work Environment Authority latest regulation came into force March 31 this year it will be particularly interesting, with a dogmatic approach, to analyse and clarify the legal situation. The employer’s responsibility is however first clarified by... (More)
The stress-related illness among workers, and especially among officials, has increased as the labour marker has become more digitalized and individualized. The modern working life has blurred the boundaries between employees’ personal life and work and the opportunities to work in different places are today far reaching. This study aims to clarify the responsibilities of the employer regarding the employees’ voluntary overtime and expectations to be constantly reachable. Since the Swedish Work Environment Authority latest regulation came into force March 31 this year it will be particularly interesting, with a dogmatic approach, to analyse and clarify the legal situation. The employer’s responsibility is however first clarified by analysing the overall provisions of the Working Environment Act and the Working Hours Act. Since the employer has the main responsibility for the working environment and should prevent ill health, it has been established that the employer also has responsibility for the voluntary overtime and the expectations to be always reachable. It has further been established that the latest provision changes the legal situation and places greater demands on the employer’s systematic work environment. Although the problems of the working life boundlessness will remain, the regulation is a step in the right direction. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Årzén, Caroline LU
supervisor
organization
alternative title
The voluntary overtime and expectations to constantly be reachable - Will the latest regulation from the Swedish Work Environment Authority solve these problems?
course
HARN30 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Övertid, frivillig övertid, tillgänglighet, gränslöshet, förväntningar, det moderna arbetslivet, arbetsgivarens ansvar, Arbetsmiljöverkets föreskrift, systematiskt arbetsmiljöarbete, ohälsa.
language
Swedish
id
8876009
date added to LUP
2016-06-01 13:10:46
date last changed
2016-06-01 13:10:46
@misc{8876009,
 abstract   = {The stress-related illness among workers, and especially among officials, has increased as the labour marker has become more digitalized and individualized. The modern working life has blurred the boundaries between employees’ personal life and work and the opportunities to work in different places are today far reaching. This study aims to clarify the responsibilities of the employer regarding the employees’ voluntary overtime and expectations to be constantly reachable. Since the Swedish Work Environment Authority latest regulation came into force March 31 this year it will be particularly interesting, with a dogmatic approach, to analyse and clarify the legal situation. The employer’s responsibility is however first clarified by analysing the overall provisions of the Working Environment Act and the Working Hours Act. Since the employer has the main responsibility for the working environment and should prevent ill health, it has been established that the employer also has responsibility for the voluntary overtime and the expectations to be always reachable. It has further been established that the latest provision changes the legal situation and places greater demands on the employer’s systematic work environment. Although the problems of the working life boundlessness will remain, the regulation is a step in the right direction.},
 author    = {Årzén, Caroline},
 keyword   = {Övertid,frivillig övertid,tillgänglighet,gränslöshet,förväntningar,det moderna arbetslivet,arbetsgivarens ansvar,Arbetsmiljöverkets föreskrift,systematiskt arbetsmiljöarbete,ohälsa.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetstagarnas frivilliga övertid och förväntningar på att ständigt vara nåbar - Kommer Arbetsmiljöverkets nya föreskrift tillrätta med det här?},
 year     = {2016},
}