Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Flyktingmottagandets påverkan på kommuners tillväxt

Bergenstråhle, Elsa LU (2016) NEKH02 20161
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Det är över 60 miljoner människor på flykt världen över. I Sverige och stora delar av Europa pågår en debatt kring de stora flyktingströmmarna och hur integrationen till samhället ska gå till. Många åsikter framförs men vad innebär egentligen flyktingmigrationen för orter och städer världen över? Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den ekonomiska tillväxten i Sveriges kommuner påverkas av flyktingmottagandet. Metoden som har använts för att undersöka syftet är en regressionsanalys med OLS-skattningar. På grund av databrist på kommunnivå under en längre tidsperiod undersöker endast uppsatsen den ekonomiska tillväxten mellan år 2012 och 2013. Studien genererar inte signifikanta resultat mellan flyktingmottagande och ekonomisk... (More)
Det är över 60 miljoner människor på flykt världen över. I Sverige och stora delar av Europa pågår en debatt kring de stora flyktingströmmarna och hur integrationen till samhället ska gå till. Många åsikter framförs men vad innebär egentligen flyktingmigrationen för orter och städer världen över? Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den ekonomiska tillväxten i Sveriges kommuner påverkas av flyktingmottagandet. Metoden som har använts för att undersöka syftet är en regressionsanalys med OLS-skattningar. På grund av databrist på kommunnivå under en längre tidsperiod undersöker endast uppsatsen den ekonomiska tillväxten mellan år 2012 och 2013. Studien genererar inte signifikanta resultat mellan flyktingmottagande och ekonomisk tillväxt. Utifrån avsaknaden av ett signifikant samband mellan flyktingmottagande och ekonomisk tillväxt i denna studie kan slutsatsen dras att flyktingmottagandet vare sig har en positiv eller negativ effekt på den ekonomiska tillväxten i Sveriges kommuner. (Less)
Popular Abstract
There are over 60 million refugees around the world. In Sweden and in large parts of Europe there is an on-going debate regarding the large streams of refugees and how the integration with society will fall out. A lot of opinions are being brought up, but what does the refugee migration mean for towns and cities across the globe? The purpose of this essay is to investigate how the growths in Sweden’s municipalities are affected by the reception of refugees. The method that has been used to achieve these results is a regression analysis with the OLS-method. Because of a lack of data within the municipalities for a longer period of time, the essay only investigates the growth between 2012 and 2013. The study does not generate a significant... (More)
There are over 60 million refugees around the world. In Sweden and in large parts of Europe there is an on-going debate regarding the large streams of refugees and how the integration with society will fall out. A lot of opinions are being brought up, but what does the refugee migration mean for towns and cities across the globe? The purpose of this essay is to investigate how the growths in Sweden’s municipalities are affected by the reception of refugees. The method that has been used to achieve these results is a regression analysis with the OLS-method. Because of a lack of data within the municipalities for a longer period of time, the essay only investigates the growth between 2012 and 2013. The study does not generate a significant result regarding the coalition between the reception of refugees and growth. With the lack of coalition between the reception of refugees and economic growth in this essay, the conclusion can be drawn that the reception of refugees has had neither a positive nor negative effect on the economic growth in the Swedish municipalities. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergenstråhle, Elsa LU
supervisor
organization
course
NEKH02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Flykting, Ekonomisk Tillväxt, Kommun
language
Swedish
id
8876095
date added to LUP
2016-06-22 12:28:29
date last changed
2016-06-22 12:28:29
@misc{8876095,
 abstract   = {Det är över 60 miljoner människor på flykt världen över. I Sverige och stora delar av Europa pågår en debatt kring de stora flyktingströmmarna och hur integrationen till samhället ska gå till. Många åsikter framförs men vad innebär egentligen flyktingmigrationen för orter och städer världen över? Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den ekonomiska tillväxten i Sveriges kommuner påverkas av flyktingmottagandet. Metoden som har använts för att undersöka syftet är en regressionsanalys med OLS-skattningar. På grund av databrist på kommunnivå under en längre tidsperiod undersöker endast uppsatsen den ekonomiska tillväxten mellan år 2012 och 2013. Studien genererar inte signifikanta resultat mellan flyktingmottagande och ekonomisk tillväxt. Utifrån avsaknaden av ett signifikant samband mellan flyktingmottagande och ekonomisk tillväxt i denna studie kan slutsatsen dras att flyktingmottagandet vare sig har en positiv eller negativ effekt på den ekonomiska tillväxten i Sveriges kommuner.},
 author    = {Bergenstråhle, Elsa},
 keyword   = {Flykting,Ekonomisk Tillväxt,Kommun},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Flyktingmottagandets påverkan på kommuners tillväxt},
 year     = {2016},
}