Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Imagery rescripting som behandling vid hälsoångest

Jerpstad Jalamo, Björn Sindre LU and Lindskog, Lena LU (2016) PPTN76 20161
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Hälsoångest är ett tillstånd där personen har en stark oro för att bli sjuk eller är övertygad om att de redan lider av en allvarlig sjukdom. Ett av symptomen som ofta nämns, är påträngande inre mentala bilder om sjukdomar, ofta svåra och livshotande sådana som kan innebära egen eller nära släktingars bortgång. Imagery rescripting har visat sig vara en lovande behandlingskomponent när det gäller påträngande inre mentala bilder vid PTSD och social fobi.
Den nu aktuella studien undersöker effekterna av Imagery rescripting när det gäller vuxna patienter som lider av hälsoångest. Studien genomfördes som en en-sessionsbehandling av 18 deltagare vilka uppfyller de diagnostiska kriterierna för hälsoångest enligt DSM-5. Studien var en... (More)
Hälsoångest är ett tillstånd där personen har en stark oro för att bli sjuk eller är övertygad om att de redan lider av en allvarlig sjukdom. Ett av symptomen som ofta nämns, är påträngande inre mentala bilder om sjukdomar, ofta svåra och livshotande sådana som kan innebära egen eller nära släktingars bortgång. Imagery rescripting har visat sig vara en lovande behandlingskomponent när det gäller påträngande inre mentala bilder vid PTSD och social fobi.
Den nu aktuella studien undersöker effekterna av Imagery rescripting när det gäller vuxna patienter som lider av hälsoångest. Studien genomfördes som en en-sessionsbehandling av 18 deltagare vilka uppfyller de diagnostiska kriterierna för hälsoångest enligt DSM-5. Studien var en experimentell jämförelse mellan en experimentgrupp och kontrollgrupp samt en replikationsstudie där kontrollgrupp senare mottog samma behandling. Resultaten visade att Imagery rescripting hade en signifikant reducerande effekt på ångest beträffande tidiga minnesbilder. Samma positiva resultat kunde inte ses när det gällde aktuella bilder, hur levande bilderna upplevdes samt frekvens av bilder under en vecka. Slutsatsen av studien är att Imagery rescripting kan vara en lovande metod när det gäller att behandla hälsoångest, mer forskning behövs dock. (Less)
Popular Abstract
Health anxiety is a condition where the person has a strong concern for becoming ill or believing that they already suffer from a serious illness. One of the symptoms often mentioned, is intrusive imagery about life threatening diseases, the death of oneself or close relatives. Imagery Rescripting has shown to be a promising treatment on intrusive imagery in PTSD and Social phobia. Hence, the current study investigates the effects of Imagery Rescripting in adult clients with health anxiety.
The study was carried out as a one-session treatment of 18 participants meeting diagnostic criteria for health anxiety according to DSM-5. The study was an experimental comparison between a treated experimental group and a non treated control group. A... (More)
Health anxiety is a condition where the person has a strong concern for becoming ill or believing that they already suffer from a serious illness. One of the symptoms often mentioned, is intrusive imagery about life threatening diseases, the death of oneself or close relatives. Imagery Rescripting has shown to be a promising treatment on intrusive imagery in PTSD and Social phobia. Hence, the current study investigates the effects of Imagery Rescripting in adult clients with health anxiety.
The study was carried out as a one-session treatment of 18 participants meeting diagnostic criteria for health anxiety according to DSM-5. The study was an experimental comparison between a treated experimental group and a non treated control group. A replication study followed in which the control group received the same treatment. The results showed that Imagery Rescripting had a significantly reducing effect on anxiety concerning early memories. The same positive results were not evident on client´s symptoms and distress associated with intrusive images, how vividly the images were perceived and frequency of the actual images over a week.
The conclusion of the study is that Imagery Rescripting could be a promising method in the treatment for health anxiety, but more research is needed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jerpstad Jalamo, Björn Sindre LU and Lindskog, Lena LU
supervisor
organization
course
PPTN76 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Imagery Rescripting, health anxiety, early memories, CBT, hälsoångest, tidiga minnen, KBT, Kognitiv beteendeterapi
language
Swedish
id
8876109
date added to LUP
2016-06-02 15:23:39
date last changed
2016-06-02 15:23:39
@misc{8876109,
 abstract   = {Hälsoångest är ett tillstånd där personen har en stark oro för att bli sjuk eller är övertygad om att de redan lider av en allvarlig sjukdom. Ett av symptomen som ofta nämns, är påträngande inre mentala bilder om sjukdomar, ofta svåra och livshotande sådana som kan innebära egen eller nära släktingars bortgång. Imagery rescripting har visat sig vara en lovande behandlingskomponent när det gäller påträngande inre mentala bilder vid PTSD och social fobi. 
Den nu aktuella studien undersöker effekterna av Imagery rescripting när det gäller vuxna patienter som lider av hälsoångest. Studien genomfördes som en en-sessionsbehandling av 18 deltagare vilka uppfyller de diagnostiska kriterierna för hälsoångest enligt DSM-5. Studien var en experimentell jämförelse mellan en experimentgrupp och kontrollgrupp samt en replikationsstudie där kontrollgrupp senare mottog samma behandling. Resultaten visade att Imagery rescripting hade en signifikant reducerande effekt på ångest beträffande tidiga minnesbilder. Samma positiva resultat kunde inte ses när det gällde aktuella bilder, hur levande bilderna upplevdes samt frekvens av bilder under en vecka. Slutsatsen av studien är att Imagery rescripting kan vara en lovande metod när det gäller att behandla hälsoångest, mer forskning behövs dock.},
 author    = {Jerpstad Jalamo, Björn Sindre and Lindskog, Lena},
 keyword   = {Imagery Rescripting,health anxiety,early memories,CBT,hälsoångest,tidiga minnen,KBT,Kognitiv beteendeterapi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Imagery rescripting som behandling vid hälsoångest},
 year     = {2016},
}