Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bussbolags miljöpåverkan - Samspelet mellan ett bussbolags miljöarbete och kommunernas krav vid offentlig upphandling

Olsson, Sanna LU (2016) MVEK02 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
This study is on behalf of Röke Buss and aims to identify the significant environmental impacts of the company as well as to review the environmental requirements posted by public buyers. The study is divided in two sections; the first section is a document analysis that analyses RFQs (request of quotation) of school bus services from the municipalities within Scania to identify its environmental requirements.
In the first section all municipalities within Scania were contacted to and the environmental requirements stated in their most recent RFQs of school bus services were reviewed. In total 17 of 33 municipalities had RFQs available. The environmental requirements were EMS (environmental management system), Eco-driving education,... (More)
This study is on behalf of Röke Buss and aims to identify the significant environmental impacts of the company as well as to review the environmental requirements posted by public buyers. The study is divided in two sections; the first section is a document analysis that analyses RFQs (request of quotation) of school bus services from the municipalities within Scania to identify its environmental requirements.
In the first section all municipalities within Scania were contacted to and the environmental requirements stated in their most recent RFQs of school bus services were reviewed. In total 17 of 33 municipalities had RFQs available. The environmental requirements were EMS (environmental management system), Eco-driving education, environmental friendly washing of the busses and requirements of the busses (CO2 emissions, age etc.).
The second one is a case study of Röke Buss. The case study is based on document analysis, observations and an interview and serves to inform the identification of the environmental aspects relevant for Röke Buss. The environmental aspects are then classified according to significance. The significant environmental aspects were transportation, chemicals and energy.
The study concludes that in most municipalities routine and technical based knowledge is a requirement and in some occasions EMS is required. To be able to meet all municipalities requirements Röke Buss has to initiate an EMS. Showed from the initial environmental review Röke Buss should take a closer look at their chemical use and routines for chemicals and to take measures to use more environmental friendly chemicals and lower the environmental impact if an accident would happen. Finally, the study recommends that Röke Buss should consider its heating solution from oil to more environmental friendly options. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Bussbolags miljöpåverkan - Hur kan verksamheter och kommun arbeta för en effektivare minskning av miljöpåverkan?
Miljöpåverkan innebär all förändring ett företag utgör som påverkar miljön och verksamheten ett bussbolag driver innebär i de flesta fall stor negativ miljöpåverkan. Genom ett företags egna initiativ till ett förbättrat miljöarbete kan miljöpåverkan minska men även kommuner kan bidra till en minskad miljöpåverkan genom att ställa gröna krav vid förhandling om busstransporter i den offentliga upphandlingen. Frågan är vilken roll miljöfrågorna har hos bussbolagen och om de gröna kraven i offentlig upphandling används som en piska för att komma framåt i arbetet. Transporter definieras ofta som en av de stora bovarna gällande... (More)
Bussbolags miljöpåverkan - Hur kan verksamheter och kommun arbeta för en effektivare minskning av miljöpåverkan?
Miljöpåverkan innebär all förändring ett företag utgör som påverkar miljön och verksamheten ett bussbolag driver innebär i de flesta fall stor negativ miljöpåverkan. Genom ett företags egna initiativ till ett förbättrat miljöarbete kan miljöpåverkan minska men även kommuner kan bidra till en minskad miljöpåverkan genom att ställa gröna krav vid förhandling om busstransporter i den offentliga upphandlingen. Frågan är vilken roll miljöfrågorna har hos bussbolagen och om de gröna kraven i offentlig upphandling används som en piska för att komma framåt i arbetet. Transporter definieras ofta som en av de stora bovarna gällande miljöpåverkan men är också en basal del för människors levnadsstandard. Transportbehovet i dagsläget är inget som tenderar att minska utan snarare tvärt om. Behovet att finna miljövänligare transportlösningar är därmed nödvändigt för att samhället ska gå mot en mer miljövänlig riktning. (Naturvårdsverket 2001) Samhället har stora möjligheter att påverka transporternas miljöpåverkan, inte minst kan regioner och kommuner uppmuntra miljöförbättrande åtgärder i transportföretag genom att ställa miljökrav i anbudsförfrågningar i sin upphandling. På så sätt kan företagen uppmuntras till ett mer aktivt miljöarbete för att få kunna konkurrera med andra företag och för att ha möjligheten att vinna upphandlingar. (Norden 2009) (Hammar & Ångman 2011) I studien används ett bussbolag som fallstudie tillsammans med upphandlingar av skolskjuts i skånska kommuner för att ta reda på vilka miljökrav som ställs. Genom att se ett bussbolags verksamhet i helhet kan man konstatera att det inte enbart är transporterna som leder till miljöpåverkan utan valet av kemikalier som används, hur de hanteras och resurser som energi- och vattenanvändning kan vara betydande för verksamheten Kraven i offentlig upphandling visar att det i många fall ställs krav som behandlar miljöaspekter som kan anses som typiska för ett bussbolag. Individuella miljöaspekter som kan vara betydande för ett bussbolag, som kanske inte är typiska för branschen som helhet kan därför missas om inte kraven omfattar till exempel ett miljöledningssystem som utgår från det individuella bussbolaget. Genom studien önskas att fler mindre bussbolag kan identifiera sig och se på sin egna verksamhet utifrån denna, att se till verksamhetens helhet och kunna göra förändringar som ger stora förbättringar samtidigt som upphandlare kan dra lärdom om hur den offentliga upphandlingen fungerar i praktiken och vilka krav man bör ställa i framtiden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Sanna LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8876123
date added to LUP
2016-06-02 14:16:39
date last changed
2016-06-02 14:16:39
@misc{8876123,
 abstract   = {This study is on behalf of Röke Buss and aims to identify the significant environmental impacts of the company as well as to review the environmental requirements posted by public buyers. The study is divided in two sections; the first section is a document analysis that analyses RFQs (request of quotation) of school bus services from the municipalities within Scania to identify its environmental requirements. 
In the first section all municipalities within Scania were contacted to and the environmental requirements stated in their most recent RFQs of school bus services were reviewed. In total 17 of 33 municipalities had RFQs available. The environmental requirements were EMS (environmental management system), Eco-driving education, environmental friendly washing of the busses and requirements of the busses (CO2 emissions, age etc.).
The second one is a case study of Röke Buss. The case study is based on document analysis, observations and an interview and serves to inform the identification of the environmental aspects relevant for Röke Buss. The environmental aspects are then classified according to significance. The significant environmental aspects were transportation, chemicals and energy. 
The study concludes that in most municipalities routine and technical based knowledge is a requirement and in some occasions EMS is required. To be able to meet all municipalities requirements Röke Buss has to initiate an EMS. Showed from the initial environmental review Röke Buss should take a closer look at their chemical use and routines for chemicals and to take measures to use more environmental friendly chemicals and lower the environmental impact if an accident would happen. Finally, the study recommends that Röke Buss should consider its heating solution from oil to more environmental friendly options.},
 author    = {Olsson, Sanna},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bussbolags miljöpåverkan - Samspelet mellan ett bussbolags miljöarbete och kommunernas krav vid offentlig upphandling},
 year     = {2016},
}