Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Gemenskap för en bättre tillvaro och en ljusare framtid - Utvärdering av en gruppinsats med integrering av Acceptance and Commitment therapy, compassionfokuserad terapi, dans och yoga för flickor med högfungerande autism

Andersson, Ida LU (2016) PSPT02 20161
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att undersöka hur en gruppinsats för unga flickor med högfungerande autism fungerade och upplevdes av deltagarna och deras vårdnadshavare. Gruppinsatsen bestod av en integrering av metoder hämtade ur Acceptance and commitment therapy (ACT), compassionfokuserad terapi (CFT), dans och yoga och avsåg att förebygga psykisk ohälsa hos deltagarna. Studien genomfördes genom observationer och videoinspelningar av gruppen och genom intervjuer med deltagarna och deras vårdnadshavare. Resultatet visade att deltagarna genom insatsen utvecklade och förbättrade strategier för interaktion med jämnåriga samt för självomhändertagande vid stress och hantering av negativa tankar och känslor. Resultatet visade även att känslan av... (More)
Syftet med denna studie var att undersöka hur en gruppinsats för unga flickor med högfungerande autism fungerade och upplevdes av deltagarna och deras vårdnadshavare. Gruppinsatsen bestod av en integrering av metoder hämtade ur Acceptance and commitment therapy (ACT), compassionfokuserad terapi (CFT), dans och yoga och avsåg att förebygga psykisk ohälsa hos deltagarna. Studien genomfördes genom observationer och videoinspelningar av gruppen och genom intervjuer med deltagarna och deras vårdnadshavare. Resultatet visade att deltagarna genom insatsen utvecklade och förbättrade strategier för interaktion med jämnåriga samt för självomhändertagande vid stress och hantering av negativa tankar och känslor. Resultatet visade även att känslan av samhörighet och gemenskap upplevdes som betydelsefull för såväl deltagarna som vårdnadshavarna. Sammantaget visade studien att denna typ av insats kan ha en salutogen påverkan på deltagarnas hälsa och kan verka förebyggande mot psykisk ohälsa genom att lära ut strategier för hantering av negativa tankar och känslor och genom ett upplevelsebaserat lärande av gruppinteraktion och vänskapsrelationer med jämnåriga. Detta kan bidra till att deltagarna får en förhöjd funktionsnivå i vardagen. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this study was to investigate the function of a group intervention for young girls with high-functioning autism as well as how the participants and their custodians perceived it. The intervention consisted of the integration of methods based on Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Compassion focused therapy (CFT), as well as dance and yoga. The aim was to prevent mental illness among the participants. The study was conducted through observations and video recordings of the group sessions and interviews with the participants and their custodians. The result indicated that throughout the intervention, the participants developed and improved strategies for peer interaction as well as for self-care regarding stress and... (More)
The purpose of this study was to investigate the function of a group intervention for young girls with high-functioning autism as well as how the participants and their custodians perceived it. The intervention consisted of the integration of methods based on Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Compassion focused therapy (CFT), as well as dance and yoga. The aim was to prevent mental illness among the participants. The study was conducted through observations and video recordings of the group sessions and interviews with the participants and their custodians. The result indicated that throughout the intervention, the participants developed and improved strategies for peer interaction as well as for self-care regarding stress and managing negative thoughts and feelings. The results also suggested that a feeling of belonging and community was perceived as meaningful for both participants and custodians. Overall, the study indicated that this type of intervention can have a salutogenic impact on participants' health and can prevent mental illness by teaching strategies for managing negative thoughts and feelings. Furthermore, the participants learn about group interaction and friendships with peers through experience-based learning. This can help participants get a higher level of functioning in everyday life. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Ida LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
mindfulness, compassion, ACT, gruppintervention, flickor, autism, högfungerande, dans, yoga, ASD, high functioning, HFA, girls, group intervention, dance
language
Swedish
id
8876126
date added to LUP
2016-06-13 08:50:12
date last changed
2016-06-13 08:50:12
@misc{8876126,
 abstract   = {Syftet med denna studie var att undersöka hur en gruppinsats för unga flickor med högfungerande autism fungerade och upplevdes av deltagarna och deras vårdnadshavare. Gruppinsatsen bestod av en integrering av metoder hämtade ur Acceptance and commitment therapy (ACT), compassionfokuserad terapi (CFT), dans och yoga och avsåg att förebygga psykisk ohälsa hos deltagarna. Studien genomfördes genom observationer och videoinspelningar av gruppen och genom intervjuer med deltagarna och deras vårdnadshavare. Resultatet visade att deltagarna genom insatsen utvecklade och förbättrade strategier för interaktion med jämnåriga samt för självomhändertagande vid stress och hantering av negativa tankar och känslor. Resultatet visade även att känslan av samhörighet och gemenskap upplevdes som betydelsefull för såväl deltagarna som vårdnadshavarna. Sammantaget visade studien att denna typ av insats kan ha en salutogen påverkan på deltagarnas hälsa och kan verka förebyggande mot psykisk ohälsa genom att lära ut strategier för hantering av negativa tankar och känslor och genom ett upplevelsebaserat lärande av gruppinteraktion och vänskapsrelationer med jämnåriga. Detta kan bidra till att deltagarna får en förhöjd funktionsnivå i vardagen.},
 author    = {Andersson, Ida},
 keyword   = {mindfulness,compassion,ACT,gruppintervention,flickor,autism,högfungerande,dans,yoga,ASD,high functioning,HFA,girls,group intervention,dance},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gemenskap för en bättre tillvaro och en ljusare framtid - Utvärdering av en gruppinsats med integrering av Acceptance and Commitment therapy, compassionfokuserad terapi, dans och yoga för flickor med högfungerande autism},
 year     = {2016},
}