Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Följsamhet av WHO:s checklista på en thoraxklinik - En observationsstudie

Jönsson, Malin LU and Markestedt, My LU (2016) ANSM20 20161
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
För att minska risk för patientskador och öka säkerheten vid kirurgiska ingrepp utarbetade WHO, år 2008, en checklista som ska bidra till bättre samarbete och kommunikation mellan olika yrkesgrupper inom sjukvården. Trots gott mottagande och goda resultat av checklistans användande, visar både svenska och internationella studier att checklistan inte följs fullt ut.
Syftet med studien var att beskriva följsamheten hos operationsteamet av WHO:s checklista för säker kirurgi, vid lungkirurgi och hjärtkirurgi.
Metoden hade en kvantitativ ansats och genomfördes som en strukturerad observationsstudie, där ett observationsschema användes som instrument. Totalt utfördes 20 observationer.
Resultatet visade på en generellt bättre följsamhet vid de... (More)
För att minska risk för patientskador och öka säkerheten vid kirurgiska ingrepp utarbetade WHO, år 2008, en checklista som ska bidra till bättre samarbete och kommunikation mellan olika yrkesgrupper inom sjukvården. Trots gott mottagande och goda resultat av checklistans användande, visar både svenska och internationella studier att checklistan inte följs fullt ut.
Syftet med studien var att beskriva följsamheten hos operationsteamet av WHO:s checklista för säker kirurgi, vid lungkirurgi och hjärtkirurgi.
Metoden hade en kvantitativ ansats och genomfördes som en strukturerad observationsstudie, där ett observationsschema användes som instrument. Totalt utfördes 20 observationer.
Resultatet visade på en generellt bättre följsamhet vid de lungkirurgiska operationerna jämfört med de hjärtkirurgiska. Momentet ”Förberedelse” hade 69 % följsamhet vid hjärtkirurgi jämfört med 85 % vid lungkirurgi. ”Time-out” hade vid hjärtkirurgi en följsamhet på 52 % och vid lungkirurgi 62 %. Momentet ”Avslutning” hade en följsamhet på 56 % vid hjärtkirurgi samt vid lungkirurgi 75 %.
Konklusion: Studien visar en högre följsamhet av checklistan vid lungkirurgiska operationer än vid hjärtkirurgiska. Vidare forskning behövs för att fastställa anledningar till detta samt till att checklistan inte följs fullt ut. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Malin LU and Markestedt, My LU
supervisor
organization
course
ANSM20 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
WHO:s checklista, följsamhet, patientsäkerhet, ”Förberedelse”, ”Time-out”, ”Avslutning”, operationsteam, kvantitativ observationsstudie
language
Swedish
id
8876200
date added to LUP
2017-03-01 13:13:36
date last changed
2017-03-01 13:13:36
@misc{8876200,
 abstract   = {För att minska risk för patientskador och öka säkerheten vid kirurgiska ingrepp utarbetade WHO, år 2008, en checklista som ska bidra till bättre samarbete och kommunikation mellan olika yrkesgrupper inom sjukvården. Trots gott mottagande och goda resultat av checklistans användande, visar både svenska och internationella studier att checklistan inte följs fullt ut.
Syftet med studien var att beskriva följsamheten hos operationsteamet av WHO:s checklista för säker kirurgi, vid lungkirurgi och hjärtkirurgi.
Metoden hade en kvantitativ ansats och genomfördes som en strukturerad observationsstudie, där ett observationsschema användes som instrument. Totalt utfördes 20 observationer.
Resultatet visade på en generellt bättre följsamhet vid de lungkirurgiska operationerna jämfört med de hjärtkirurgiska. Momentet ”Förberedelse” hade 69 % följsamhet vid hjärtkirurgi jämfört med 85 % vid lungkirurgi. ”Time-out” hade vid hjärtkirurgi en följsamhet på 52 % och vid lungkirurgi 62 %. Momentet ”Avslutning” hade en följsamhet på 56 % vid hjärtkirurgi samt vid lungkirurgi 75 %.
Konklusion: Studien visar en högre följsamhet av checklistan vid lungkirurgiska operationer än vid hjärtkirurgiska. Vidare forskning behövs för att fastställa anledningar till detta samt till att checklistan inte följs fullt ut.},
 author    = {Jönsson, Malin and Markestedt, My},
 keyword   = {WHO:s checklista,följsamhet,patientsäkerhet,”Förberedelse”,”Time-out”,”Avslutning”,operationsteam,kvantitativ observationsstudie},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Följsamhet av WHO:s checklista på en thoraxklinik - En observationsstudie},
 year     = {2016},
}