Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Svedala kommuns behov av klimatanpassning för översvämningar samt kvalificerade åtgärder

Jensen, Sabina LU (2016) MVEM30 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
The effects of climate change and urbanization will increase the risk of flooding in urban areas due to increased precipitation and larger amount of impervious surfaces. Svedala, a municipality in southern Sweden and its storm water recipient Segeå is one area that will be at greater risks in the future. The aim of this study is to compile information about flood risks in Svedala to identify the need for climate adaptation measures regarding flooding. My study shows that there is a need for Svedala to implement climate adaptation measures within many sectors in the municipality, including infrastructure and buildings. Furthermore the storm water sewer system is in great need for adaptation as the storm water capacity is undersized with... (More)
The effects of climate change and urbanization will increase the risk of flooding in urban areas due to increased precipitation and larger amount of impervious surfaces. Svedala, a municipality in southern Sweden and its storm water recipient Segeå is one area that will be at greater risks in the future. The aim of this study is to compile information about flood risks in Svedala to identify the need for climate adaptation measures regarding flooding. My study shows that there is a need for Svedala to implement climate adaptation measures within many sectors in the municipality, including infrastructure and buildings. Furthermore the storm water sewer system is in great need for adaptation as the storm water capacity is undersized with repeated sewer overflows. To identify suitable climate adaptation measures to Svedala, climate adaptation plans from other Swedish municipalities and scientific literature were reviewed and evaluated. The results show many suitable measures to reduce the risk of flooding in Svedala. Some of the measures stands out by its quality to handle multiple risk areas, as: construction of green infrastructure and urban wetlands and less impervious surfaces. My conclusion is that the risk of flooding in Svedala will decrease if they implement the identified measures from this thesis. Furthermore my thesis can be used as a basis for a climate adaptation plan regarding flood risks in Svedala. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Klimatanpassning av Svedala kommun inför en ökad risk för översvämningar

Översvämningsriskerna i skånska städer kommer att öka tack vare klimatförändringarna. Trots detta väljer många kommuner att inte agera. För att undvika förödande översvämningar så krävs en klimatanpassning av städerna, genom att kommunerna genomför olika praktiska åtgärder så att risken för översvämningar minskar. Men då krävs det först att kommunerna vaknar, inser hotet och börjar agera!

Skåne står inför klimatförändringar som kommer att innebära fler och intensivare regn. Samtidigt kräver en pågående befolkningsökning att städerna byggs ut vilket innebär att fler ytor hårdgörs, t.ex. genom asfaltering av vägar eller genom bebyggelse. Mer regn och mer... (More)
Klimatanpassning av Svedala kommun inför en ökad risk för översvämningar

Översvämningsriskerna i skånska städer kommer att öka tack vare klimatförändringarna. Trots detta väljer många kommuner att inte agera. För att undvika förödande översvämningar så krävs en klimatanpassning av städerna, genom att kommunerna genomför olika praktiska åtgärder så att risken för översvämningar minskar. Men då krävs det först att kommunerna vaknar, inser hotet och börjar agera!

Skåne står inför klimatförändringar som kommer att innebära fler och intensivare regn. Samtidigt kräver en pågående befolkningsökning att städerna byggs ut vilket innebär att fler ytor hårdgörs, t.ex. genom asfaltering av vägar eller genom bebyggelse. Mer regn och mer hårdgjorda ytor är två omständigheter som kommer att leda till fler översvämningar i städerna, vilket vi i Skåne redan har fått uppleva. För att komma tillrätta med detta problem så krävs det att kommunerna påbörjar ett arbete med klimatanpassning.

Denna studie har visat att Svedala kommun lider av betydande risker för översvämningar, men att de trots detta inte jobbar aktivt med klimatanpassning. Översvämningsriskerna förväntas dessutom öka och det är därmed hög tid för kommunen att börja agera.

Men vad kan Svedala kommun göra för att tackla problemet? Finns det åtgärder som har visat sig ha en god förmåga att minska risken för översvämningar?

Det finns många åtgärder som Svedala kommun kan genomföra för att minska risken för översvämningar, som har stöd av forskningen. Några av dessa åtgärder är: anläggning av gröna ytor, anläggning av dammar och våtmarker och minskning av hårdgjorda ytor.

Gröna ytor i staden hjälper till att ta hand om regnvatten eftersom vattnet kan rinna igenom dessa ytor. Då blir det mindre regnvatten som kan vara med och orsaka översvämningar. På liknande sätt fungerar dammar och våtmarker. Regnvattnet kan samlas och bromsas upp i dammarna och våtmarkerna istället för att hamna på fel ställen. Andelen hårdgjorda ytor behöver alltså minskas och ersättas med fler gröna ytor för att undvika att vatten rinner på ovansidan, ansamlas och orsakar översvämningar.

Om Svedala kommun genomför de åtgärder som identifierats i denna studie kommer översvämningsriskerna att minska trots klimatförändringens effekter i form av ökade regnmängder. Om kommunen väljer att fortfarande inte agera så kommer översvämningsriskerna istället att öka. Detta kan medföra förödande konsekvenser för både samhällsviktiga anläggningar och människor. Det borde därför vara av stort intresse för Svedala kommun att påbörja ett arbete med klimatanpassning.
En litteraturstudie är grund för detta arbete för att identifiera Svedala kommuns behov av klimatanpassning för översvämningar och för att ta fram lämpliga åtgärder till kommunen. Relevanta dokument, så som planer, beslut och utredningar från kommunen, samt vetenskaplig litteratur har analyserats.

Denna studie kan användas som ett underlag till en framtida klimatanpassningsplan till Svedala kommun. De framtagna åtgärderna kan ses som en vägledning i hur kommunen kan arbeta med klimatanpassning för att minska risken för översvämningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jensen, Sabina LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
climate adaptation, flooding, flood measures, climate adaptation measures, climate adaptation plan, Svedala kommun
language
Swedish
id
8876256
date added to LUP
2016-06-02 14:23:37
date last changed
2016-06-02 14:23:37
@misc{8876256,
 abstract   = {{The effects of climate change and urbanization will increase the risk of flooding in urban areas due to increased precipitation and larger amount of impervious surfaces. Svedala, a municipality in southern Sweden and its storm water recipient Segeå is one area that will be at greater risks in the future. The aim of this study is to compile information about flood risks in Svedala to identify the need for climate adaptation measures regarding flooding. My study shows that there is a need for Svedala to implement climate adaptation measures within many sectors in the municipality, including infrastructure and buildings. Furthermore the storm water sewer system is in great need for adaptation as the storm water capacity is undersized with repeated sewer overflows. To identify suitable climate adaptation measures to Svedala, climate adaptation plans from other Swedish municipalities and scientific literature were reviewed and evaluated. The results show many suitable measures to reduce the risk of flooding in Svedala. Some of the measures stands out by its quality to handle multiple risk areas, as: construction of green infrastructure and urban wetlands and less impervious surfaces. My conclusion is that the risk of flooding in Svedala will decrease if they implement the identified measures from this thesis. Furthermore my thesis can be used as a basis for a climate adaptation plan regarding flood risks in Svedala.}},
 author    = {{Jensen, Sabina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Svedala kommuns behov av klimatanpassning för översvämningar samt kvalificerade åtgärder}},
 year     = {{2016}},
}