Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Klimatpåverkan genom växthusgasutsläpp från hållningen av Sveriges lantbruksdjur - utformning och utmaningar för konventionell mjölkproduktion med sikte på hållbar djurhållning ur miljösynpunkt

Hellman, Klara LU (2016) MVEM03 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
This literature study shows that Swedish animal husbandry of farm animals is a contributing factor to environmental and climate impact and that both improved knowledge and commitment to environmental issues are important for future sustainable farming out of an environmental standpoint. This literature study is important because it provides a holistic view of how Swedish animal husbandry of farm animals affects the climate through emissions of greenhouse gases as well as the appropriate design and challenges to conventional milk production for sustainable farming out of an environmental standpoint. The study will thus be useful as a comprehensive basis for climate projects among both farmers and researchers.
The aim of this literature... (More)
This literature study shows that Swedish animal husbandry of farm animals is a contributing factor to environmental and climate impact and that both improved knowledge and commitment to environmental issues are important for future sustainable farming out of an environmental standpoint. This literature study is important because it provides a holistic view of how Swedish animal husbandry of farm animals affects the climate through emissions of greenhouse gases as well as the appropriate design and challenges to conventional milk production for sustainable farming out of an environmental standpoint. The study will thus be useful as a comprehensive basis for climate projects among both farmers and researchers.
The aim of this literature study was to examine how the Swedish animal husbandry of farm animals affects the climate through emissions of greenhouse gases. Also to account for how Swedish animal husbandry for conventional milk production should be designed and the main challenges that exists for sustainable farming out of an environmental standpoint.
The results of this literature study showed that Swedish animal husbandry of farm animals affects the climate through emissions of the greenhouse gases: nitrous oxide, carbon dioxide and methane. The emissions occur through processes on farms, such as processing of humus soils, and by imports of feedstuffs and fertilizers to farms. Conventional milk production should be designed with regard to aspects such as the animals’ genetic conditions and balanced feed production to be environmentally sustainable. The main challenges for sustainability include global trade and structural rationalization. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Miljö- och klimatpåverkan från hållningen av Sveriges lantbruksdjur med ett särskilt fokus på konventionell mjölkproduktion

För en stabil planet är samspelet mellan människa och miljö viktigt. Hållning av lantbruksdjur är en av människans aktiviteter som ger negativ påverkan på både miljön och klimatet. För att inom djurhållningen kunna arbeta mot både miljö- och klimatproblem är det först viktigt att förstå hur den påverkar omgivningen. I Sverige är den konventionella mjölkproduktionen särskilt viktig att förhålla sig till eftersom den är stor i landet. Genom att skapa sig en bild över hur djurhållningen borde utformas och vilka stora utmaningar den står inför kan man komma fram till effektiva sätt att arbeta mot miljö- och... (More)
Miljö- och klimatpåverkan från hållningen av Sveriges lantbruksdjur med ett särskilt fokus på konventionell mjölkproduktion

För en stabil planet är samspelet mellan människa och miljö viktigt. Hållning av lantbruksdjur är en av människans aktiviteter som ger negativ påverkan på både miljön och klimatet. För att inom djurhållningen kunna arbeta mot både miljö- och klimatproblem är det först viktigt att förstå hur den påverkar omgivningen. I Sverige är den konventionella mjölkproduktionen särskilt viktig att förhålla sig till eftersom den är stor i landet. Genom att skapa sig en bild över hur djurhållningen borde utformas och vilka stora utmaningar den står inför kan man komma fram till effektiva sätt att arbeta mot miljö- och klimatproblem.
Den här litteraturstudien visar att den svenska hållningen av lantbrukets djur inverkar på klimatet genom utsläpp av växthusgaserna lustgas, koldioxid och metan. Dessutom att utsläppen sker både genom aktiviteter på gårdarna och genom import av foder och mineralgödsel till gårdarna. Den ger även bevis på att svensk konventionell mjölkproduktion borde utformas med omtanke på bland annat kornas genetiska förutsättningar och en balanserad produktion av foder för att fungera i samspel med miljön. Studien pekar dessutom på att global handel och sammanslagningar av mjölkgårdar är stora utmaningar som djurhållningen av kor för mjölkproduktion står inför för att fungera i samspel med miljön. Därutöver visar studien att ett bra sätt för att minska den påverkan på klimatet som kommer från lantbrukets djurhållning är att ta fram och samla ihop statistik över de utsläpp av växthusgaser som sker från djurhållningen. På det här sättet kan man skapa ett större intresse och även en större flitighet bland lantbrukare och forskare i deras arbete för att minska påverkan på klimatet. Det är också viktigt med mera kunskap och bättre riktlinjer för att både lantbrukare och forskare i framtiden ska kunna arbeta mer flitigt med miljöfrågor.
Denna litteraturstudie är viktig eftersom den visar en överskådlig bild över hur den svenska hållningen av lantbrukets djur inverkar på klimatet genom utsläpp av växthusgaser. Den ger också en bild över hur konventionell mjölkproduktion borde utformas och vilka stora utmaningar mjölkbönder står inför för att verka i samspel med miljön. Eftersom studien ger helhetsbilder kan den komma att användas som underlag till klimatprojekt bland både lantbrukare och forskare. Studien är en kvalitativ litteraturstudie. Det betyder att jag har använt mig av studier som gjorts inom området för att åskådliggöra, beskriva och sammanställa hur hållningen av lantbrukets djur påverkar på miljön och klimatet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hellman, Klara LU
supervisor
organization
course
MVEM03 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Climate impact, greenhouse gas emissions, animal farms
language
Swedish
id
8876295
date added to LUP
2016-06-13 21:17:36
date last changed
2016-06-13 21:17:36
@misc{8876295,
 abstract   = {This literature study shows that Swedish animal husbandry of farm animals is a contributing factor to environmental and climate impact and that both improved knowledge and commitment to environmental issues are important for future sustainable farming out of an environmental standpoint. This literature study is important because it provides a holistic view of how Swedish animal husbandry of farm animals affects the climate through emissions of greenhouse gases as well as the appropriate design and challenges to conventional milk production for sustainable farming out of an environmental standpoint. The study will thus be useful as a comprehensive basis for climate projects among both farmers and researchers. 
The aim of this literature study was to examine how the Swedish animal husbandry of farm animals affects the climate through emissions of greenhouse gases. Also to account for how Swedish animal husbandry for conventional milk production should be designed and the main challenges that exists for sustainable farming out of an environmental standpoint. 
The results of this literature study showed that Swedish animal husbandry of farm animals affects the climate through emissions of the greenhouse gases: nitrous oxide, carbon dioxide and methane. The emissions occur through processes on farms, such as processing of humus soils, and by imports of feedstuffs and fertilizers to farms. Conventional milk production should be designed with regard to aspects such as the animals’ genetic conditions and balanced feed production to be environmentally sustainable. The main challenges for sustainability include global trade and structural rationalization.},
 author    = {Hellman, Klara},
 keyword   = {Climate impact,greenhouse gas emissions,animal farms},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Klimatpåverkan genom växthusgasutsläpp från hållningen av Sveriges lantbruksdjur - utformning och utmaningar för konventionell mjölkproduktion med sikte på hållbar djurhållning ur miljösynpunkt},
 year     = {2016},
}