Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Introducing carbon fee & dividend by writing about morality, co-benefits or pragmatism: First survey results on how framing and backgrounds influence policy support and idea dissemination

Isaksson, Tim LU (2016) MVEM30 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
‘Fee & dividend’ (F&D) would incentivize the energy transition by levying an annually rising fee on fossil fuels. Simultaneously, all revenues would be given straight back to citizens, protecting a majority against price increases on products and services. Proponents say that this translates into broad popular support and makes the policy the most feasible option for realizing adequate carbon pricing.
This study explored whether the framing of written F&D introductions to previously unaware people matters for policy support and idea dissemination. First, proponents’ existing communication as well as literature on climate communication/psychology/policy support was consulted. Morality, Co-benefits (both economic and non-economic) and... (More)
‘Fee & dividend’ (F&D) would incentivize the energy transition by levying an annually rising fee on fossil fuels. Simultaneously, all revenues would be given straight back to citizens, protecting a majority against price increases on products and services. Proponents say that this translates into broad popular support and makes the policy the most feasible option for realizing adequate carbon pricing.
This study explored whether the framing of written F&D introductions to previously unaware people matters for policy support and idea dissemination. First, proponents’ existing communication as well as literature on climate communication/psychology/policy support was consulted. Morality, Co-benefits (both economic and non-economic) and Pragmatism were concluded to be promising frames with broad appeal. Results also included relevant variables to measure. The frames were then quasi-experimentally tested in a web survey (n = 412; good representativeness for the Swedish public) that randomly assigned respondents to one of three versions of a text about an EU-level F&D implementation.
No overall framing effects were found on evaluations on the dependent variables (e.g. positive/negative attitude, perceived fairness, perceived effectiveness). However, several background-variable effects were discovered (e.g. from gender, weekly hours of paid work, municipality population density, political orientation). Of greater importance, though, many interaction effects were also found – i.e. how background variables and frames together affected evaluations. The correlations were mostly weak but nonetheless significant, leading to the conclusion that morality/co-benefits/pragmatism framing does matter when directing the written F&D communication to specific audiences. With care – this being the first study on the topic – the study’s results can thus help proponents tailor their written F&D introductions.
The results also put into question the common claims that F&D is perceived as being ideologically neutral. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Koldioxidavgift & utdelning – för att det är rätt, relativt lätt eller för sidoeffekterna?

Att lägga en avgift på fossila bränslen för att påskynda energiomställningen och sedan varje månad dela ut alla dess intäkter till allmänheten för att göra det hela tilltalande – kan det vara något? Denna studie visar att förespråkarna för en sådan policy noggrant bör skräddarsy sin kommunikation och ger detaljerade inblickar i hur detta kan göras.

En webbpanelsundersökning med god representativitet för svensk allmänhet ramade in en skriftlig presentation av policyn ‘avgift & utdelning’ på tre olika sätt. En version innehöll argument bl.a. om ansvar, rättvisa och förvaltarskap. En annan betonade positiva sidoeffekter (samfördelar) som t.ex.... (More)
Koldioxidavgift & utdelning – för att det är rätt, relativt lätt eller för sidoeffekterna?

Att lägga en avgift på fossila bränslen för att påskynda energiomställningen och sedan varje månad dela ut alla dess intäkter till allmänheten för att göra det hela tilltalande – kan det vara något? Denna studie visar att förespråkarna för en sådan policy noggrant bör skräddarsy sin kommunikation och ger detaljerade inblickar i hur detta kan göras.

En webbpanelsundersökning med god representativitet för svensk allmänhet ramade in en skriftlig presentation av policyn ‘avgift & utdelning’ på tre olika sätt. En version innehöll argument bl.a. om ansvar, rättvisa och förvaltarskap. En annan betonade positiva sidoeffekter (samfördelar) som t.ex. industriellt ledarskap, trevliga städer och hälsa. Den tredje tryckte bl.a. på att utdelningen gör policyn till det mest pragmatiska sättet att göra det dyrt att släppa ut koldioxid samt att dess administration skulle vara relativt simpel. Inramningarna designades alla för att vara positiva och ha bred attraktionskraft.

Efter att ha läst presentationen fick undersökningsdeltagarna ange hur mycket de höll med om olika påståenden. Resultaten visade bl.a. att de tre inramningarna alla verkar vara lovande för att introducera avgift & utdelning, åtminstone skriftligen och för människor som tidigare inte hört talas om policyn (d.v.s. nästan alla). De visade också att policyn inte verkar ses som politiskt neutral, vilket förespråkare ofta hävdar – trots att ordet ‘skatt’ inte användes så sågs policyn som vänsterorienterad. Överlag verkade det också finnas vilja att diskutera idén med andra.

Resultat från jämförelser mellan de tre olika grupperna av deltagare (en per inramning) var emellertid både viktigare och mer trovärdiga. Inga effekter från vilken inramning som erhölls upptäcktes överlag, d.v.s på hela urvalet, men däremot verkar det finnas dussintals effekter på gruppnivå. T.ex. gjorde både Pragmatism- och Samfördelar-inramningarna att relativt gamla personer bedömde det vara politiskt enklare att införa policyn. Relativt unga personer bör då alltså kanske istället ges en moraliskt inramad presentation, om inte effekter på andra bedömningsområden motsäger detta. Eftersom inga inramningseffekter överlag verkar finnas blir dessa gruppspecifika ‘interaktionseffekter’ ännu viktigare att ta hänsyn till.

Eftersom studien var den första i sitt slag behöver experimentet upprepas. Bedömningsfrågor och bakgrundsfaktorer behöver dessutom både breddas och fördjupas. Vidare hade deltagarna något mer formell utbildning än mediansvensson och tenderade att bo i något mer befolkningstäta kommuner. Likväl står det klart att det kan löna sig att skräddarsy kommunikation om avgift & utdelning. Även om effekterna verkade relativt svaga kan studiens resultat därför bli en viktig pusselbit i klimatomställningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Isaksson, Tim LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
carbon tax, fee & dividend, carbon pricing, climate change, revenue recycling, framing, morality, co-benefits, pragmatism
language
English
id
8876322
date added to LUP
2016-06-02 14:20:36
date last changed
2016-08-24 11:29:05
@misc{8876322,
 abstract   = {{‘Fee & dividend’ (F&D) would incentivize the energy transition by levying an annually rising fee on fossil fuels. Simultaneously, all revenues would be given straight back to citizens, protecting a majority against price increases on products and services. Proponents say that this translates into broad popular support and makes the policy the most feasible option for realizing adequate carbon pricing.
	This study explored whether the framing of written F&D introductions to previously unaware people matters for policy support and idea dissemination. First, proponents’ existing communication as well as literature on climate communication/psychology/policy support was consulted. Morality, Co-benefits (both economic and non-economic) and Pragmatism were concluded to be promising frames with broad appeal. Results also included relevant variables to measure. The frames were then quasi-experimentally tested in a web survey (n = 412; good representativeness for the Swedish public) that randomly assigned respondents to one of three versions of a text about an EU-level F&D implementation.
	No overall framing effects were found on evaluations on the dependent variables (e.g. positive/negative attitude, perceived fairness, perceived effectiveness). However, several background-variable effects were discovered (e.g. from gender, weekly hours of paid work, municipality population density, political orientation). Of greater importance, though, many interaction effects were also found – i.e. how background variables and frames together affected evaluations. The correlations were mostly weak but nonetheless significant, leading to the conclusion that morality/co-benefits/pragmatism framing does matter when directing the written F&D communication to specific audiences. With care – this being the first study on the topic – the study’s results can thus help proponents tailor their written F&D introductions. 
	The results also put into question the common claims that F&D is perceived as being ideologically neutral.}},
 author    = {{Isaksson, Tim}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Introducing carbon fee & dividend by writing about morality, co-benefits or pragmatism: First survey results on how framing and backgrounds influence policy support and idea dissemination}},
 year     = {{2016}},
}