Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

XRF-studie av sedimentära borrkärnor : en metodikstudie av programvarorna Q-spec och Tray-sum

Fouskopoulos Larsson, Anna LU (2016) In Examensarbeten i Geologi vid Lunds universitet GEOL01 20151
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Alunskiffern i Sverige har länge varit av intresse för forskning. Historiskt sett har den varit av intresse för industriellt bruk, senare under utredning för dess eventuella olje– och gasinnehåll. På senare år har alunskiffern varit föremål för forskning på grund av dess innehåll av tungmetaller, exempelvis uran, samt hur detta kan påverka grundvattenkvaliteten. På södra Öland finns några av Sveriges mäktigaste alunskifferformationer och på grund av det utgör Öland och dess berggrund ett intressant område för borrning, undersökning och forskning. För att underlätta analys av alunskifferns kemiska sammansättning utförs, på prov, en XRF-skanning och en utvärdering av resultaten. Att skanna med XRF ger möjlighet att analysera de kemiska... (More)
Alunskiffern i Sverige har länge varit av intresse för forskning. Historiskt sett har den varit av intresse för industriellt bruk, senare under utredning för dess eventuella olje– och gasinnehåll. På senare år har alunskiffern varit föremål för forskning på grund av dess innehåll av tungmetaller, exempelvis uran, samt hur detta kan påverka grundvattenkvaliteten. På södra Öland finns några av Sveriges mäktigaste alunskifferformationer och på grund av det utgör Öland och dess berggrund ett intressant område för borrning, undersökning och forskning. För att underlätta analys av alunskifferns kemiska sammansättning utförs, på prov, en XRF-skanning och en utvärdering av resultaten. Att skanna med XRF ger möjlighet att analysera de kemiska skiftningarna och förändringarna längst en borrkärna. Det kan möjliggöra analyser på exakta nivåer i berggrunden. Resultaten visar att XRF-analys tillsammans med Q-spec och Tray-sum ger goda möjligheter att analysera skiftningar i en borrkärna och påvisa trender i den kemiska sammansättningen. (Less)
Abstract
The Swedish Alum Shale has long been of interest within research. Historically it has been used for industrial purposes, later because of its potential content of oil or gas. Recently it has come to be of interest due to its content of heavy metals, such as Uranium, and how this can affect the groundwater supplies and its quality. In the southern parts of Öland some of the greatest Alum Shale formations can be found. This makes this area and its bedrock of great interest for drilling and research. To facilitate the process of chemical analysis XRF-scanning has been applied and the results evaluated. XRF-scanning gives an opportunity to analyze the chemical differences within a drill core. This enables analyses on specific levels within the... (More)
The Swedish Alum Shale has long been of interest within research. Historically it has been used for industrial purposes, later because of its potential content of oil or gas. Recently it has come to be of interest due to its content of heavy metals, such as Uranium, and how this can affect the groundwater supplies and its quality. In the southern parts of Öland some of the greatest Alum Shale formations can be found. This makes this area and its bedrock of great interest for drilling and research. To facilitate the process of chemical analysis XRF-scanning has been applied and the results evaluated. XRF-scanning gives an opportunity to analyze the chemical differences within a drill core. This enables analyses on specific levels within the bedrock. The results show that XRF-analysis together with Q-spec and Tray-sum gives good possibilities to analyze chemical fluctuations in a drill core and detect trends in its chemical composition. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fouskopoulos Larsson, Anna LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Alum Shale, XRF, Öland, chemical analysis
publication/series
Examensarbeten i Geologi vid Lunds universitet
report number
472
language
Swedish
id
8876509
date added to LUP
2016-06-02 13:41:52
date last changed
2016-06-02 13:41:52
@misc{8876509,
 abstract   = {The Swedish Alum Shale has long been of interest within research. Historically it has been used for industrial purposes, later because of its potential content of oil or gas. Recently it has come to be of interest due to its content of heavy metals, such as Uranium, and how this can affect the groundwater supplies and its quality. In the southern parts of Öland some of the greatest Alum Shale formations can be found. This makes this area and its bedrock of great interest for drilling and research. To facilitate the process of chemical analysis XRF-scanning has been applied and the results evaluated. XRF-scanning gives an opportunity to analyze the chemical differences within a drill core. This enables analyses on specific levels within the bedrock. The results show that XRF-analysis together with Q-spec and Tray-sum gives good possibilities to analyze chemical fluctuations in a drill core and detect trends in its chemical composition.},
 author    = {Fouskopoulos Larsson, Anna},
 keyword   = {Alum Shale,XRF,Öland,chemical analysis},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i Geologi vid Lunds universitet},
 title    = {XRF-studie av sedimentära borrkärnor : en metodikstudie av programvarorna Q-spec och Tray-sum},
 year     = {2016},
}